Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Greenport  >  Westland Oostland

Skip Navigation LinksWestland Oostland

 
 

 

De Greenport Westland-Oostland is van enorm belang voor de kracht van de Nederlandse economie, werkgelegenheid en concurrentie- en innovatievermogen. In dit tuinbouwcentrum, dat tot de belangrijkste ter wereld behoort, zijn bedrijven uit de hele keten van tuinbouwbedrijven verzameld. 

De Greenport bestaat uit veel relatief kleine (familie-)bedrijven, die allemaal in een eigen gedeelte van de tuinbouwketen actief zijn. VNO-NCW Westland-Delfland ondersteunt de Greenport  door op te komen voor de volledige tuinbouwketen en de belangen van de gehele sector te verdedigen. Dat doen we vooral door actief te lobbyen bij de gemeente Westland en de provincie. Wij vinden dat de overheid het bedrijfsleven moet ondersteunen, zowel door de regelgeving zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken als door innovatieve projecten te ondersteunen. Gemeente en provincie hebben gelukkig oog voor het grote belang van de tuinbouwketen en werken actief mee om de sector haar kracht te laten behouden.

Innovatie
De glastuinbouw in het Westland is een van de meest innovatieve sectoren van Nederland. Op dit moment is men in de Greenport bezig met vernieuwende projecten op het gebied van energiewinning, bijvoorbeeld aardwarmte. Daarbij wordt warmte gewonnen door warm water uit diepere aardlagen op te pompen, soms tot wel vier kilometer diep. Op deze manier kan het gebruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk dalen.  

VNO-NCW Westland-Delfland vindt de Greenport een instituut om trots op te zijn. We laten dan ook geen kans onbenut om de pers en politiek te wijzen op de vooruitstrevende, innovatieve ontwikkelingen in het Westland.​

 

Goede werknemers uit binnen- en buitenland
De bedrijven in de tuinbouwsector worden steeds professioneler en grootschaliger. Dit vereist hoogopgeleide medewerkers. Het Westland heeft daarom ook een beter imago nodig om gemotiveerde mensen uit binnen- en buitenland voor een baan in de glastuinbouw te interesseren. VNO-NCW Westland-Delfland ondersteunt de Greenport dan ook bij zijn promotionele activiteiten en roept gemeente, provincie en Rijk op om nationaal en internationaal uit te dragen dat de tuinbouw in het algemeen, en de Greenport in het bijzonder, een parel van onze economie is en een goede carrièreplek.

Het is ook cruciaal om al op jonge leeftijd de interesse van kinderen uit de regio voor de tuinbouwsector te wekken. Dat kan door al in het basisonderwijs meer aandacht aan de sector te besteden.

Gezamenlijk opleidingscentrum Greenport
Tot nu toe leiden de meeste bedrijven hun eigen mensen op, maar binnen de Greenport is besloten dat het tijd is de handen ineen te slaan en gezamenlijk opleidingen te gaan verzorgen. VNO-NCW Westland-Delfland ondersteunt en stimuleert dit initiatief natuurlijk van harte en heeft dan ook zitting genomen in het bestuur van de Greenport Horti Campus. In deze campus komen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen – onder andere de Universiteit van Wageningen en regionale opleidingscentra – samen om specifieke cursussen te geven en de researchkrachten te bundelen. 

Malafide uitzendorganisaties
In het Westland werken veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. Zij zorgen er mede voor dat het Westland internationaal concurrerend is. VNO-NCW Westland-Delfland blijft erop hameren dat de rechtspositie van arbeidsmigranten in orde moet zijn. Een stevige aanpak van malafide uitzendorganisaties en duidelijke regels voor internationale arbeidsbemiddeling zijn nodig.

Anderzijds moeten werkgevers die Nederlandse werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, gesteund worden. En de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de omliggende gemeenten en sociale diensten moet geïntensiveerd worden, zodat ook Nederlandse werkzoekenden in de (glas)tuinbouw aan de slag gaan.

Meer informatie: Angelique de Wit​

Lobbypunten