Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  Economische agenda's

Skip Navigation LinksRijnland

 
 

 Economische agenda Leidse regio

VNO-NCW Rijnland heeft economie, vestigingsklimaat, kansrijke en het koppelen van kennis aan de markt hoog op haar prioriteitenlijstje staan. Het initiatief voor de Economische Agenda Leidse Regio, nu bekend onder de naam Economie 071, wordt dan ook van harte ondersteund. Samenwerking in de regio's is belangrijk voor de Nederlandse economie, voor stimulatie van innovatie en voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Focus zorgt voor meer economische groei in de regio.

VNO-NCW Rijnland spant zich binnen Economie071 in om enkele actiepunten van de grond te krijgen. Zo stimuleert zij onder andere meer samenwerking tussen zorg en het bedrijfsleven met het Netwerk Zorgpower.

De Leidse regio kenmerkt zich door hoogopgeleide werknemers. De regio is zeer kennisintensief. Het Leiden Bio Science Park, het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden zijn daarbij de grootste werkgevers. ​

De Economische agenda is tot stand gekomen door een brede samenwerking:

VNO-NCW Rijnland, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Koepel Leidse Regio (ondernemersverenigingen uit de regio), Kamer van Koophandel Den Haag, Universiteit Leiden, ROC Leiden, Hogeschool Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum.  

Wil je op de hoogte blijven van de Economische Agenda Leidse regio? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van programmabureau Economie071. Via de site www.economie071.nl kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. 

Meer informatie: Rogier Krabbendam

Lobbynieuws
Groeiagenda Zuid-Holland

​Met de Groeiagenda Zuid-Holland wordt een belangrijke stap gezet naar duurzaam economisch herstel. VNO-NCW West steunt de agenda en benadrukt het belang van het verbinden industriële clusters, slimme maakindustrie en bevolkingsgroei in Zuid-Holland.

lees meer
Dinsdag 29 September 2020

Met de Groeiagenda Zuid-Holland wordt een belangrijke stap gezet naar duurzaam economisch herstel. VNO-NCW West steunt de agenda en benadrukt het belang van het verbinden industriële clusters, slimme maakindustrie en bevolkingsgroei in Zuid-Holland.​

De Groeiagenda stelt een integrale economisch-ruimtelijke visie voor waaraan veel behoefte is door de schaarse ruimte in Zuid-Holland. Alleen vanuit een weloverwogen belangenafweging kan ruimte worden gevonden voor zowel woningbouw, bedrijvigheid, de mobiliteits- en energietransitie binnen een gezonde en groene leefomgeving.
Lees het artikel in magazine West: ‘Strijd om schaarse ruimte

Duurzaam herstel gaat samen met investeren in verdienmodellen van de toekomst, zoals quantum, artificial intelligence, cybersecurity en geavanceerde geneeskunde. Zuid-Holland heeft koplopers in alle veelbelovende sectoren die volop ruimte moeten krijgen zich verder te ontwikkelen. Door te investeren in fysieke infrastructuur, met name openbaar vervoer, worden economische clusters met elkaar verbonden en krijgt de toekomstige bereikbaarheid van Zuid-Holland een hoognodige impuls. Eerst bewegen, dan bouwen, is het credo van VNO-NCW West als het gaat om verdere verstedelijking. De juiste volgorde is nodig om economische groei en een excellent vestigingsklimaat te waarborgen.

Het haven-industrieel complex, de innovatieve maakindustrie, de Greenports en de kennis- en innovatie ecosystemen, zoals onder meer het Bio-science park in Leiden, Campus TU Delft, Horticampus Westland, Campus Den Haag, vormen de economische ruggengraat van de Zuid-Hollandse economie. Het versterken van deze ruggengraat is een fundamentele voorwaarde om Zuid-Holland toekomstbestendig te maken. Wanneer Zuid-Holland functioneert als één agglomeratie kan alle kennis en innovatiekracht optimaal worden benut. Alleen op deze manier kunnen we in een snel veranderde digitale samenleving blijven concurreren op wereldniveau en zorgen dat we in de toekomst op een hoogwaardige, innovatieve en duurzame manier ons geld kunnen verdienen. 

Bekijk​ de Groeiagenda Zuid-Holland in 1,5 minuut. 

Lobbynieuws
Get Connected 071!

​De Economische Agenda Leidse regio werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit de partnerorganisaties van Economie071, waaronder VNO-NCW West.

lees meer
Vrijdag 30 Juni 2017

​De Economische Agenda Leidse regio werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit de partnerorganisaties van Economie071, waaronder​ VNO-NCW West. Dit heeft verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

Drie werkvelden
De verkenningen zijn 8 juni gedeeld en concreet gemaakt tijdens de sessie Get Connected 071! Naast de professionals die men heeft gesproken, waren er ook andere experts uit de vakgebieden van de thema’s. Afkomstig uit de werkvelden onderwijs/kennis, ondernemers en overheid.

Van droom naar daad
Op 14 juni heeft stuurgroep Economie071 een terugkoppeling gekregen van de opbrengst van Get Connected 071. Met de eigen organisatiedoelen in het achterhoofd hebben de stuurgroepleden zich vervolgens ingetekend op de concrete acties. Het programmabureau van Economie071 brengt nu de partners op actieniveau bij elkaar. Dan wordt bepaald hoe projecten concreet worden opgepakt: van droom naar daad!​​​

Lobbynieuws
Economische Agenda Leidse regio

VNO-NCW  is partner in de Economische Agenda Leidse regio. Uitvoering van de agenda is ondergebracht bij Stichting Economie071. Er wordt gewerkt aan projecten op gebied van life sciences, vitaliteit, ondernemerschap en innovatie. Bekijk de korte animatie

lees meer
Donderdag 1 Oktober 2015

​VNO-NCW  is partner in de Economische Agenda Leidse regio. Uitvoering van de agenda is ondergebracht bij Stichting Economie071. Er wordt gewerkt aan projecten op gebied van life sciences, vitaliteit, ondernemerschap en innovatie. Bekijk de korte animatie

Lobbypunten