Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Economische beleid  >  Economische agenda's

Skip Navigation LinksRijnland

 
 

 Economische agenda Leidse regio

VNO-NCW Rijnland heeft economie, vestigingsklimaat, kansrijke en het koppelen van kennis aan de markt hoog op haar prioriteitenlijstje staan. Het initiatief voor de Economische Agenda Leidse Regio, nu bekend onder de naam Economie 071, wordt dan ook van harte ondersteund. Samenwerking in de regio's is belangrijk voor de Nederlandse economie, voor stimulatie van innovatie en voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Focus zorgt voor meer economische groei in de regio.

VNO-NCW Rijnland spant zich binnen Economie071 in om enkele actiepunten van de grond te krijgen. Zo stimuleert zij onder andere meer samenwerking tussen zorg en het bedrijfsleven met het Netwerk Zorgpower.

De Leidse regio kenmerkt zich door hoogopgeleide werknemers. De regio is zeer kennisintensief. Het Leiden Bio Science Park, het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden zijn daarbij de grootste werkgevers. ​

De Economische agenda is tot stand gekomen door een brede samenwerking:

VNO-NCW Rijnland, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Koepel Leidse Regio (ondernemersverenigingen uit de regio), Kamer van Koophandel Den Haag, Universiteit Leiden, ROC Leiden, Hogeschool Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum.  

Wil je op de hoogte blijven van de Economische Agenda Leidse regio? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van programmabureau Economie071. Via de site www.economie071.nl kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. 

Meer informatie: Dennis van Driel

Lobbynieuws
Get Connected 071!

​De Economische Agenda Leidse regio werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit de partnerorganisaties van Economie071, waaronder VNO-NCW West.

lees meer
Vrijdag 30 Juni 2017

​De Economische Agenda Leidse regio werkt aan een verbreding van haar economisch programma op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Arbeidsmarkt van de toekomst. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met zo’n 45 professionals uit de partnerorganisaties van Economie071, waaronder​ VNO-NCW West. Dit heeft verkenningen opgeleverd op de drie thema’s bestaande uit een overzicht van landelijke trends, regionale kansen en een mogelijke Economie071 aanpak. De verkenningen vormden de basis voor het verdere gesprek en uitwerking.

Drie werkvelden
De verkenningen zijn 8 juni gedeeld en concreet gemaakt tijdens de sessie Get Connected 071! Naast de professionals die men heeft gesproken, waren er ook andere experts uit de vakgebieden van de thema’s. Afkomstig uit de werkvelden onderwijs/kennis, ondernemers en overheid.

Van droom naar daad
Op 14 juni heeft stuurgroep Economie071 een terugkoppeling gekregen van de opbrengst van Get Connected 071. Met de eigen organisatiedoelen in het achterhoofd hebben de stuurgroepleden zich vervolgens ingetekend op de concrete acties. Het programmabureau van Economie071 brengt nu de partners op actieniveau bij elkaar. Dan wordt bepaald hoe projecten concreet worden opgepakt: van droom naar daad!​​​

Lobbynieuws
Economische Agenda Leidse regio

VNO-NCW  is partner in de Economische Agenda Leidse regio. Uitvoering van de agenda is ondergebracht bij Stichting Economie071. Er wordt gewerkt aan projecten op gebied van life sciences, vitaliteit, ondernemerschap en innovatie. Bekijk de korte animatie

lees meer
Donderdag 1 Oktober 2015

​VNO-NCW  is partner in de Economische Agenda Leidse regio. Uitvoering van de agenda is ondergebracht bij Stichting Economie071. Er wordt gewerkt aan projecten op gebied van life sciences, vitaliteit, ondernemerschap en innovatie. Bekijk de korte animatie

Lobbynieuws
Retailvisie klaar voor inspraak

​De Retailvisie Leidse regio is klaar voor inspraak. Op maandag 6 juli wordt de Retailvisie mondeling toegelicht. Kern van de Retailvisie is dat de focus op minder, maar sterkere winkelgebieden ligt.

lees meer
Woensdag 1 Juli 2015

​De Retailvisie Leidse regio is klaar voor inspraak. Op maandag 6 juli wordt de Retailvisie mondeling toegelicht. Kern van de Retailvisie is dat de focus op minder, maar sterkere winkelgebieden ligt.

Dat betekent keuzes maken. Er is gekozen voor een regionale hoofdstructuur van 30 winkelgebieden, waarbij steeds gezocht wordt naar een eigen, sterke identiteit. Het aantal vierkante meters aan winkelruimte moet flink verminderen


Om in te spelen op wat consumenten willen, vervagen de verschillen tussen winkels (detailhandel) en horeca. Winkelgebieden waar doelgericht geshopt wordt (bijvoorbeeld woonboulevards) krijgen mogelijkheden om hun activiteiten te verruimen. Nieuwe trends zoals pickup points van online gekochte producten, krijgen hier de ruimte. Voor de gebieden die buiten de hoofdstructuur vallen kijken de gemeenten met betrokkenen naar transformatiemogelijkheden.​

Ondernemers en overheden uit Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben samen gewerkt aan een toekomstplan voor winkelgebieden. 


Uniek
Robert Strijk, voorzitter Stuurgroep Economie071: “Uniek aan deze visie is dat we met elkaar in staat zijn gebleken om letterlijk over gemeentegrenzen heen te stappen en samen te kijken naar wat goed is voor onze regionale economie. Met de regiogemeenten werken we natuurlijk al op meer vlakken samen. Dat we dit nu ook samen met ondernemers uit de regio doen, daar ben ik echt blij mee”.

 

Inspraak
Tot 4 september 2015 is het mogelijk om inhoudelijk op de oplegnotitie Retailvisie Leidse Regio 2025 van Economie071 en de Retailvisie Leidse Regio 2025 van RMC te reageren. Beide documenten staan op www.economie071.nl/retailvisie.

Na de zomer zal Stuurgroep Economie071 en de afzonderlijke colleges van de zes betrokken gemeenten zich buigen over de inspraakreacties. De visie wordt uiteindelijk aan alle gemeenteraden aangeboden ter vaststelling.​​


Presentatie Retailvisie
Alle geïnteresseerden zijn welkom voor de mondelinge toelichting van de Retailvisie op maandag 6 juli van 20.00 – 21.30 uur. Van der Valk hotel De Gouden Leeuw in Voorschoten (Veurseweg 180). Aanmelden en programma vias.jacques@leiden.nl.


Lobbypunten