Wie kan, werkt thuis. Organisaties die open moeten blijven en waar thuiswerken onmogelijk is, kunnen samen met een arbodienst of bedrijfsarts een eigen teststraat inrichten.

Testen zijn cruciaal om de coronapandemie te bestrijden. Werkgeverstesten.nl biedt werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen concrete handvatten om preventief testen op het werk op een verantwoorde en veilige manier mogelijk te maken.

Een teststraat op de werklocatie vergroot de veiligheid wanneer werknemers fysiek aanwezig moeten zijn. Op termijn maakt het wellicht ook meer fysieke aanwezigheid op het werk mogelijk voor de werknemers die nu thuiswerken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt bedrijfsartsen en arbodiensten een financiële vergoeding voor het testen van werknemers met klachten of werknemers die in contact zijn gekomen met een positief getest persoon in opdracht van werkgevers.

Onderzoek samen met je bedrijfsarts of arbodienst hoe je een eigen teststraat opzet.