Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Mobiliteitsmanagement

Skip Navigation LinksAmsterdam

Mobiliteitsmanagement | Metropool Amsterdam
Breng OV naar bedrijventerrein

​In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om in de bereikbaarheid in de Metropool Amsterdam te verbeteren. Bereikbaarheid is van groot belang voor het vestigingsklimaat. Vanuit Beter Benutten zijn VNO-NCW Metropool Amsterdam en ondernemersvereniging ORAM actief in de overkoepelende werkgeversaanpak BREIKERS, dat gericht is op het initieren van concrete mobiliteitsprojecten.
Het programma Beter Benutten zet in op:

 • Slimme mobiliteitsoplossingen voor bedrijven, zodat werkgever en werknemer meer toegang krijgen tot alternatieve vervoerswijzen;
 • Terugdringen van de files in de Metropool Amsterdam;
 • Gedragsverandering bij werkgever en werknemers, zodat niet meer standaard voor de auto wordt gekozen.  
 
Ik vind dit standpunt...
 

​Mobiliteit en bereikbaarheid zijn voor VNO-NCW West belangrijke thema's. De werkgeversaanpak BREIKERS zet zich in voor concrete en praktische mobiliteitsoplossingen. Doel van BREIKERS is:  het vastgeroeste gedrag om standaard de auto te nemen, te doorbreken. En daarmee bij te dragen aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen zoals minder uitstoot van C02, kostenbesparing of gezonde en fitte werknemers. Daarnaast wil BREIKERS bijdragen aan de bereikbaarheid en concurrentiekracht van de Metropool Amsterdam.​

 

Aanpak

De volgende acties worden ingezet: een online kennisplatform, een mobiliteitsfonds, advies op maat en gedragskundig advies.

 • Online kennisplatform
  Een webportal (in ontwikkeling), waar u als werkgever praktische informatie vindt, kennis en ervaringen kunt delen met andere werkgevers en met vragen terecht kunt bij specialisten. Met op termijn discussiegroepen, een pool van bedrijven die ervaring hebben met specifieke maatregelen en een marktplaats van aanbieders van mobiliteitsdiensten.
 • Mobiliteitsfonds
  Organisaties die een concreet idee hebben om haar werknemers effectief te laten reizen, kunnen een aanvraag indienen bij het Breikers Mobiliteitsfonds voor cofinanciering van de maatregel. Cofinanciering van concrete maatregelen, die bijdragen aan betere bereikbaarheid. Steun van maximaal 50% van de totale investeringskosten, met een limiet van € 25.000,- per organisatie. Interessant voor werkgevers die concrete plannen hebben om effectief reizen te bevorderen.
Advies op maat
Kosteloos maatwerkadvies van ervaren mobiliteitsexperts, op basis van een quickscan. U krijgt inzicht in kansen en aanknopingspunten voor effectief reizen, passend bij de ambities van uw organisatie. Vooral interessant voor organisaties die zich nog oriënteren op het doorvoeren van maatregelen om medewerkers effectief te laten reizen.

Gedragsimpulsen

Advies van ervaren gedragsdeskundigen over het implementeren van maatregelen die moeten leiden tot een structurele gedragsverandering. Er is gericht aandacht voor de intrinsieke motivatie van uw mensen om anders te reizen en een nieuwe positie van de auto in arbeidsvoorwaarden. Voor werkgevers die hulp zoeken bij het implementeren van maatregelen die daadwerkelijk leiden tot ander reisgedrag.

 • Ondersteuning gebiedsgerichte aanpak
  Op lokaal niveau lopen er al verschillende projecten om het spitsverkeer te reduceren. Door de samenhang tussen deze projecten te versterken, kennisuitwisseling te stimuleren en bestuurlijke samenwerking te realiseren, kan de spits extra gemeden worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Zuidas, maar ook om initiatieven die al lopen in de IJmond (onder vlag IJmond Bereikbaar) en Hilversum
 • Luchtkwaliteit
  Door de werkgeversaanpak op mobiliteit wordt ook de luchtkwaliteit in de regio verbeterd. Minder spitsverkeer betekent immers minder CO2-uitstoot. De gemeente spreekt werkgevers aan op hun rol in het dossier luchtkwaliteit en verwacht dat zij de nodige maatregelen treffen. De maatregelen in BREIKERS dragen hieraan bij.
Meer informatie over inzet van VNO-NCW metropool Amsterdam op thema mobiliteit: 
Petra Tiel
 
Lobbypunten
Lobbynieuws
'Investeer in mobiliteit'

Lijsttrekkers uit de provincie Noord-Holland gaan in debat over onder meer mobiliteit, woningbouw en Schiphol. “Provincie, investeer in het openbaar vervoer en in de witte vlekken in het wegennetwerk.”  

lees meer
Dinsdag 19 Maart 2019

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan lijsttrekkers van de belangrijkste partijen in Noord-Holland bij de 3D Makers Zone op bedrijventerrein de Waarderpolder in debat over mobiliteit, Smart Industry, de energietransitie, woningbouw en Schiphol. “Provincie, investeer in het openbaar vervoer en in de witte vlekken in het wegennetwerk.”  

Tekst: Organiserende brancheverenigingen

De 3D Makers Zone werkt samen met onderwijs, onderzoeksinstellingen en ondernemers om in te spelen op veranderingen, zoals digitalisering, in de maatschappij. Gastheer Herman van Bolhuis heet alle aanwezigen welkom en spoort de provincie aan verbindingen te leggen tussen bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden om de verschillende transities te versnellen en beter te faciliteren. Van Bolhuis roept op tot het opzetten van een sterke regionale ontwikkelingsmaatschappij om dit meer kracht bij te zetten, zoals dat in Zuid-Holland wel het geval is met Innovation Quarter. Stimuleringsgeld wordt momenteel te versnipperd ingezet, waardoor onvoldoende effect sorteert.

Onder leiding van debatleider Martijn de Greve gaan de lijsstrekkers in debat over verschillende stellingen:

 • Mobiliteit
  Stelling: Met welke concrete maatregelen gaat u de groei van de mobiliteit de komende jaren ondersteunen en financieren?
  Lees meer

 • ​Smart Industry
  Stelling: Een sterke provincie is een digitale provincie.
  Lees meer​

 • Energietransitie
  Stelling: Geen versnelling van de energietransitie zonder sterke randvoorwaarden om de technieksector haar werk goed laten doen.
  Lees meer​​

 • Woningbouw
  Stelling: Bouwen aan de stad is dé oplossing om de woningbouw te versnellen.
  Lees meer

 • Schiphol
  Stelling: Het aantal verbindingen met de wereld is essentieel voor het vestigingsklimaat van Noord-Holland
   
  Stelling: Het klimaat is belangrijker dan minder geluidshinder

  Stelling: De werkgelegenheid die voortkomt uit luchtvrachtverkeer is onmisbaar voor de regio
Bekijk de fotoreportage
Bekijk de vlog van het debat
Lobbynieuws
Werkgevers 'radicaal' in strijd tegen files

​Steeds meer werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam kiezen voor een nieuwe koers van hun mobiliteitsbeleid en maken gedurfde keuzes om medewerkers zonder vertraging en zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te laten reizen.

lees meer
Donderdag 19 Juli 2018

Betalen voor je parkeerplek of alleen een leaseauto bij een minimum aantal zakelijke kilometers. Steeds meer werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam kiezen voor een nieuwe koers van hun mobiliteitsbeleid en maken gedurfde keuzes om medewerkers zonder vertraging en zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te laten reizen. Dat blijkt uit een benchmark van BREIKERS.
​​
Breikers is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW Metropool Amsterdam en ORAM, onder ruim 200 organisaties in de Metropoolregio Amsterdam. De inspanningen blijven niet zonder effect: de 204 bij BREIKERS aangesloten organisaties halen dagelijks in totaal ruim 9.500 reizigers uit de spits. Veelal in combinatie met alternatieven als flexibel werken, e-bikes en een mobiliteitsbudget, vormen de radicale maatregelen een nieuwe norm. Daarmee is de dominante positie van de auto op z’n retour. 

Henk Markerink, voorzitter BREIKERS en CEO Johan Cruijff Arena: “Nu al staan werkenden in de Metropoolregio Amsterdam gemiddeld twee weken per jaar in de file. Mede daarom ontwikkelen steeds meer organisaties een nieuw beleid gericht op het stimuleren van medewerkers om vertragingsvrij, maar ook zo duurzaam mogelijk van en naar het werk te reizen. Wij ondersteunen en faciliteren inmiddels ruim 200 organisaties daarbij.” Uit een benchmark onder de bij BREIKERS aangesloten organisaties blijkt dat de aangesloten organisaties met elkaar dagelijks ruim 9.500  ‘spitsmijdingen’ realiseren. Ruim de helft van de organisaties doet dat middels een geheel nieuw mobiliteitsbeleid waarvan uit zij radicale maatregelen treffen. Bijna driekwart (73%) van de organisaties met zo’n nieuwe koers, zoals ABN AMRO, Microsoft, en Elsevier voert een strenger leasebeleid waarbij medewerkers uitsluitend onder bepaalde voorwaarden, zoals een minimum aantal zakelijke kilometers, in aanmerking komen voor een leaseauto. Ruim de helft (53%) van de organisaties, waaronder diverse Amsterdamse ziekenhuizen, kiest ervoor om parkeren minder aantrekkelijk te maken, veelal door te snijden in het aantal parkeerplaatsen, parkeren in rekening te brengen of parkeerrechten van medewerkers te beperken.

Meer keuzevrijheid
De beperking van lease- en parkeermogelijkheden gaat vrijwel altijd gepaard met het bieden van meer keuzevrijheid aan werknemers, zoals ook bij Accenture gebeurt. Zo investeren organisaties in alternatieven als e-bikes (57%), flexibele werktijden (64%), de mogelijkheid om te werken waar en wanneer je wilt (73%) en een mobiliteitsbudget dat naar eigen inzicht kan worden besteed (31%). In veel gevallen kiezen organisaties bij een verhuizing voor een locatie die ook met het OV goed bereikbaar is. Henk Markerink: “De kunst is een optimale combinatie van maatregelen te vinden die echt niet allemaal aantrekkelijk hoeven te zijn. Zolang deze deel uitmaken van de gekozen koers, of die nu is gericht op aantrekkelijk werkgeverschap, bereikbaarheid of duurzaamheid, is de draagkracht voor de maatregelen én het effect ervan, optimaal.” 

Schoon mobiliteitsbeleid
Voor steeds meer bedrijven staat een ‘schoon’ of duurzaam mobiliteitsbeleid hoog op de agenda. Dit komt op verschillende manieren naar voren, zoals een relatief hoog aantal bedrijven (57%) dat kiest voor de e-bike die op afstanden tot 15 kilometer een zeer goed alternatief vormt voor de auto. Ook hanteert 67% van de bedrijven een ‘fietskilometervergoeding’ waarmee elke kilometer die wordt gemaakt op de fiets, net zo wordt vergoed als met de auto. 46% van de bedrijven kiest bovendien voor de inzet van – veelal elektrische -  pool- en deelauto’s waardoor de auto per saldo een stuk efficiënter en bewuster wordt gebruikt.

Infographic

Filesporten
In de strijd tegen de files zet een aantal bedrijven ook meer originele maatregelen in, zoals ‘filesporten’ waarbij medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om tijdens de spits met korting of gratis te sporten. Zo heeft Liberty Global een gym, inclusief trainers, waar medewerkers tijdens de spits kunnen sporten.

VNO-NCW West zet zich in verschillende regio’s in om slimme mobiliteitsoplossingen te stimuleren.
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West​

 

Lobbynieuws
Halveren CO2-uitstoot in 2030

​De bedrijven van de Anders Reizen-coalitie willen de CO2-uitstoot van hun zakelijk verkeer in 2030 gehalveerd hebben. Hoe vermindert u uw CO2-uitstoot? De mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West hebben alle expertise in huis om u verder te helpen.​​

lees meer
Donderdag 31 Mei 2018

De bedrijven van de Anders Reizen-coalitie willen de CO2-uitstoot van hun zakelijk verkeer in 2030 gehalveerd hebben. Hoe vermindert u uw CO2-uitstoot? De mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West hebben alle expertise in huis om u verder te helpen. 


De maatregelen die zo'n veertig grote bedrijven, de Anders Reizen-coalitie, nemen om het zakelijk reizen te verduurzamen zijn effectief genoeg om hun CO2-uitstoot op het gebied van mobiliteit te halveren. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau CE Delft.

Onder de deelnemers zijn de Nederlandse Spoorwegen, Eneco en Arcadis.

De coalitie komt voort uit het Energieakkoord en de Klimaattop in Parijs in 2015. Initiatiefnemers naast VNO-NCW zijn Natuur en Milieu, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de NS.

Mobiliteitsnetwerken
Al geruime tijd zet VNO-NCW West zich in op het gebied van mobiliteit. Het Netwerk Mobiliteit is actief in drie regio's, Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam. Samen met werkgevers en aanbieders van mobiliteitsproducten wordt gezocht naar slimme oplossingen om de files te verminderen.
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West

Lees wat VNO-NCW West voor u kan op het gebied van mobiliteit kan betekenen in Amsterdam.
Lees wat VNO-NCW West voor u kan op het gebied van mobiliteit kan betekenen in Rotterdam
Lees wat VNO-NCW West voor u kan op het gebied van mobiliteit kan betekenen in Den Haag​.

Effectiefste maatregelen
De circa veertig grote bedrijven die de coalitie vormen, zullen uiterlijk in 2030 jaarlijks een halve megaton CO2 minder uitstoten. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot door gasgebruik van bijna 175.000 huishoudens. De effectiefste maatregelen zijn volgens CE Delft het overstappen naar elektrische leaseauto’s, het stimuleren van OV-gebruik en het beperken van het vliegverkeer.
 
Hulp van overheid
De maatregelen van de bedrijven zijn volgens het onderzoeksbureau niet realiseerbaar zonder hulp van de overheid. Die moet onder meer zorgen voor meer capaciteit in het openbaar vervoer en uitbreiding van het fietsnetwerk.