Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Bereikbaarheid  >  Mobiliteitsmanagement

Skip Navigation LinksAmsterdam

Mobiliteitsmanagement | Metropool Amsterdam
Breng OV naar bedrijventerrein

​In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om in de bereikbaarheid in de Metropool Amsterdam te verbeteren. Bereikbaarheid is van groot belang voor het vestigingsklimaat. Vanuit Beter Benutten zijn VNO-NCW Metropool Amsterdam en ondernemersvereniging ORAM actief in de overkoepelende werkgeversaanpak BREIKERS, dat gericht is op het initieren van concrete mobiliteitsprojecten.
Het programma Beter Benutten zet in op:

 • Slimme mobiliteitsoplossingen voor bedrijven, zodat werkgever en werknemer meer toegang krijgen tot alternatieve vervoerswijzen;
 • Terugdringen van de files in de Metropool Amsterdam;
 • Gedragsverandering bij werkgever en werknemers, zodat niet meer standaard voor de auto wordt gekozen.  
 
Ik vind dit standpunt...
 

​Mobiliteit en bereikbaarheid zijn voor VNO-NCW West belangrijke thema's. De werkgeversaanpak BREIKERS zet zich in voor concrete en praktische mobiliteitsoplossingen. Doel van BREIKERS is:  het vastgeroeste gedrag om standaard de auto te nemen, te doorbreken. En daarmee bij te dragen aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen zoals minder uitstoot van C02, kostenbesparing of gezonde en fitte werknemers. Daarnaast wil BREIKERS bijdragen aan de bereikbaarheid en concurrentiekracht van de Metropool Amsterdam.​

 

Aanpak

De volgende acties worden ingezet: een online kennisplatform, een mobiliteitsfonds, advies op maat en gedragskundig advies.

 • Online kennisplatform
  Een webportal (in ontwikkeling), waar u als werkgever praktische informatie vindt, kennis en ervaringen kunt delen met andere werkgevers en met vragen terecht kunt bij specialisten. Met op termijn discussiegroepen, een pool van bedrijven die ervaring hebben met specifieke maatregelen en een marktplaats van aanbieders van mobiliteitsdiensten.
 • Mobiliteitsfonds
  Organisaties die een concreet idee hebben om haar werknemers effectief te laten reizen, kunnen een aanvraag indienen bij het Breikers Mobiliteitsfonds voor cofinanciering van de maatregel. Cofinanciering van concrete maatregelen, die bijdragen aan betere bereikbaarheid. Steun van maximaal 50% van de totale investeringskosten, met een limiet van € 25.000,- per organisatie. Interessant voor werkgevers die concrete plannen hebben om effectief reizen te bevorderen.
Advies op maat
Kosteloos maatwerkadvies van ervaren mobiliteitsexperts, op basis van een quickscan. U krijgt inzicht in kansen en aanknopingspunten voor effectief reizen, passend bij de ambities van uw organisatie. Vooral interessant voor organisaties die zich nog oriënteren op het doorvoeren van maatregelen om medewerkers effectief te laten reizen.

Gedragsimpulsen

Advies van ervaren gedragsdeskundigen over het implementeren van maatregelen die moeten leiden tot een structurele gedragsverandering. Er is gericht aandacht voor de intrinsieke motivatie van uw mensen om anders te reizen en een nieuwe positie van de auto in arbeidsvoorwaarden. Voor werkgevers die hulp zoeken bij het implementeren van maatregelen die daadwerkelijk leiden tot ander reisgedrag.

 • Ondersteuning gebiedsgerichte aanpak
  Op lokaal niveau lopen er al verschillende projecten om het spitsverkeer te reduceren. Door de samenhang tussen deze projecten te versterken, kennisuitwisseling te stimuleren en bestuurlijke samenwerking te realiseren, kan de spits extra gemeden worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Zuidas, maar ook om initiatieven die al lopen in de IJmond (onder vlag IJmond Bereikbaar) en Hilversum
 • Luchtkwaliteit
  Door de werkgeversaanpak op mobiliteit wordt ook de luchtkwaliteit in de regio verbeterd. Minder spitsverkeer betekent immers minder CO2-uitstoot. De gemeente spreekt werkgevers aan op hun rol in het dossier luchtkwaliteit en verwacht dat zij de nodige maatregelen treffen. De maatregelen in BREIKERS dragen hieraan bij.
Meer informatie over inzet van VNO-NCW metropool Amsterdam op thema mobiliteit: 
Petra Tiel
 
Lobbypunten
Lobbynieuws
Zo werkt het

​Hoe faciliteer je werknemers om thuis te werken? Wat is de beste manier van reizen als je toch naar je werk gaat? Het nieuwe platform Zowerkthet.nl ondersteunt werkgevers én werknemers hierin met tips, tools en inspirerende voorbeelden.

lees meer
Dinsdag 22 September 2020

​Vanaf vandaag vind je op het nieuwe platform Zowerkthet.nl alles wat met flexibel (thuis)werken en slim reizen te maken heeft. Op initiatief van mobiliteitsnetwerk Stichting Breikers hebben achttien regionale mobiliteitsnetwerken hun krachten gebundeld. Voorlopig blijft thuiswerken (waar mogelijk) de norm om corona onder controle te houden. Hoe faciliteer je werknemers om thuis te werken? Wat is de beste manier van reizen als je toch naar je werk gaat? Zowerkthet.nl ondersteunt werkgevers én werknemers hierin met tips, tools en inspirerende voorbeelden.

Thuiswerken heeft de afgelopen maanden een grote vlucht genomen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een flink deel van de werknemers deze verandering vast wil houden. Daarnaast merken we dat de spits enorm is afgenomen. Ook nu het autoverkeer alweer op zo’n 93% van het pre-corona tijdperk zit zijn de files zeker niet op datzelfde niveau terug. Goed nieuws, want thuiswerken en reizen buiten de spits heeft veel positieve effecten; betere concentratie, minder stress, minder verzuim, meer werkgeluk, snellere doorstroom op wegen, meer zitplekken in het openbaar vervoer en schonere lucht.

Inspireren
Doel van het landelijke platform is om werkgevers en werknemers te inspireren en ondersteunen bij het maken van slimme(re) reis keuzes op het gebied van werken en reizen. Werknemers vinden op Zowerkthet.nl bijvoorbeeld een thuiswerk checklist, inspirerende verhalen van mensen die onlangs anders zijn gaan reizen en linkjes naar allerlei handige tools en apps op gebied van fietsen, autodelen en parkeren.

Voor werkgevers is er veel kennis te vinden op gebied van gedragsverandering, stimuleren van fietsen onder werknemers, fiscaliteit, een overzicht van landelijke campagnes die je als bedrijf kunt inzetten en inspirerende verhalen van andere organisaties.

Kosteloos advies op maat
Kom je er als werkgever niet uit? Dan kun je bij het mobiliteitsnetwerk in jouw regio terecht voor kosteloos advies op maat. Zij hebben veel kennis en kunde in huis. Denk bij advies op maat bijvoorbeeld aan een postcodescan om onnodige reistijd bij werknemers te vermijden, het koppelen van bedrijven die dezelfde bereikbaarheid problematiek ervaren, hulp bij kostenreductie of het overzichtelijk maken van mobiliteitsoplossingen.

Op Zowerkthet.nl is de kennis gebundeld van Stichting Breikers (Metropoolregio Amsterdam), Slim en Schoon Onderweg (Arnhem-Nijmegen), Zuid-Limburg Bereikbaar, Brabant Mobiliteitsnetwerk & SmartwayZ.NL (Noord-Brabant en Limburg), Slim & Schoon Reizen (Cleantech Regio), Groningen Bereikbaar (Groningen), De Verkeersonderneming, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Samen Bereikbaar (Zuid-Holland), Drenthe reist duurzaam (Drenthe), Werk Slim, Reis Slim (Leeuwarden/Fryslân), IJmond Bereikbaar (IJmond), Slim & Groen Onderweg (Noord-Nederland), Goedopweg (Midden Nederland), Anders reizen (Landelijk), Twente Mobiel & Slimme en Duurzame Mobiliteit regio Zwolle (Overijssel).

Lees meer over Zowerkthet.nl

Lobbynieuws
Corona proof én duurzaam

​Binnen 4 weken een Corona proof én duurzaam beleid voor het woon- werkverkeer binnen jouw organisatie! Maak kosteloos gebruik van het Corona Actieplan en de mobiliteitsexpertise van Breikers. 

lees meer
Dinsdag 16 Juni 2020

​Binnen 4 weken een Corona proof én duurzaam beleid voor het woon- werkverkeer binnen jouw organisatie! Omdat het zo snel mogelijk, veilig weer op stoom komen van de economie van groot maatschappelijk belang is, brengen we de diensten van Breikers graag onder je aandacht.

Breikers is in 2015 door VNO-NCW West en ORAM opgericht om de bereikbaarheid, en daarmee het vestigingsklimaat, in de Amsterdamse metropool regio te verbeteren. Sindsdien helpt Breikers grote werkgevers bij hun transitie naar slimme en duurzame mobiliteit.

Door de Coronamaatregelen zijn veel van onze leden bezig met het herinrichten van hun bedrijfsprocessen. Hoe je als bedrijf duurzaam en veilig bereikbaar bent voor personeel, klant en goederen hoort daar vanzelfsprekend ook bij.

Doorgaans is er meer tijd en ruimte om het mobiliteitsbeleid aan te passen. Die tijd is er nu niet. Daarom heeft Breikers een Corona Actieplan ontwikkeld. Met dit Actieplan kunnen de mobiliteitsmakelaars binnen vier weken een mobiliteitsplan voor jouw bedrijf ontwikkelen. Dit is maatwerk, want de mobiliteitsbehoeften verschillen per bedrijf en medewerker.

Breikers wordt gefinancierd vanuit de overheid en kan haar dienstverlening daardoor kosteloos aanbieden.

Het advies van Breikers bevat praktische handvatten, gericht op concrete resultaten. De mobiliteitsmakelaars schakelen hun uitgebreide netwerk in bij specifieke mobiliteitsvragen.

Dit aanbod geldt óók voor alle werkgevers die al eerder door Breikers zijn geadviseerd over een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid. Deze post Coronatijd vraagt immers om een andere reiswijze!

Vanuit VNO-NCW metropool Amsterdam roepen wij van harte alle leden op om gebruik te maken van de expertise van Breikers. Wij adviseren je om dit aanbod te delen met de medewerker of afdeling die binnen het bedrijf over mobiliteit gaat.

 
Interesse? Neem dan snel contact op met Rutger van der Veen via
Lobbynieuws
'Groot denken, klein doen'

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

lees meer
Dinsdag 26 Maart 2019

Niet langer ieder voor zich, maar samen en vooral slim de weg op. Vervoerders, verladers en wegbeheerders bundelen de krachten in 'Connected Transport Corridors'. “Hiermee kunnen we files en vertraging verminderen, Co2-uitstoot terugdringen en de verkeersveiligheid vergroten.”

Tekst: Pieter van der Meulen

"We hebben het gevoel dat we echt iets beethebben," zegt Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker  'Connected Transport Corridors' bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een aantal pilots. De succesvolle pilots gaan we nu uitrollen in de praktijk, onder meer op het traject Transport Maasvlakte, Greenport West-Holland, Moerdijk en tussen Aalsmeer en Naaldwijk. "Maar om dit daadwerkelijk van de grond te krijgen is nauwe samenwerking nodig tussen partijen die traditioneel weinig met elkaar samenwerken."

Wat is Connected Transport?
Bij Connected Transport wordt data uitgewisseld tussen wegbeheerders, logistieke bedrijven en vrachtwagens om zo de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport te verbeteren. Wegbeheerders stellen hun informatie over milieuzones, truckparkings, maximum snelheden en hoogtebeperkingen centraal beschikbaar, zodat planners hier rekening mee kunnen houden bij het plannen van de ritten. Vrachtwagens kunnen het systeem laten weten hoe laat ze vertrekken en wat hun route is. De chauffeur krijgt dan verkeersinformatie en-advies op maat, en waar mogelijk zelfs prioriteit bij verkeerslichten. Daarnaast worden vrachtwagens aan elkaar gekoppeld zodat zij in een konvooi kunnen rijden. Door de efficiëntere planning, het rijden in konvooi, de verkeersadviezen en de prioriteit te combineren kunnen de vrachtwagens soepen doorrijden. Dat verbetert de doorstroming en het vermindert de CO2-uitstoot.

Talking Logistics
"De plannen rondom Connected Transport slaan aan, zowel bij ondernemers als bij overheden" aldus De Bruijn. "Tijdens de Experience Week Connected Transport in oktober 2018 zijn tests gedaan met de moderne technologieën op het gebied van data-uitwisseling en hebben Rijk, regionale overheden, logistieke partners en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. Een aantal partijen moet nu hun nek uitsteken, ook als we later dit jaar gaan uitrollen.” De initiatiefnemer is Talking Logistics, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en het bedrijfsleven, met als doelstelling de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten voor de logistieke sector. Daar zijn de Connected Transport Corridors een uitstekend voorbeeld van. De Bruijn vervolgt: “Iedereen ziet de toenemende verkeersproblematiek, Connected Transport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossing. Maar in eerste instantie kijken we op kleine schaal en in de praktijk wat daadwerkelijk de mogelijkheden zijn.”

Wederkerigheid
"We proberen voor alle betrokken partijen meerwaarde te bieden. We zoeken betrokken verladers en vervoerders die in de schoonste vrachtwagens rijden. Deze participanten delen concurrentie-ongevoelige data: moment van vertrek, route en plaats van bestemming,. Met deze data kunnen vervoersstromen in kaart worden gebracht. Daar stellen we tegenover dat de vervoerders voordelen krijgen, zoals een teller die laat zien hoe lang het verkeerslicht nog op groen staat, waarschuwingen voor files en incidenten en waar mogelijk voorrang  bij stoplichten. Dat onderzoeken we nu op haalbaarheid. Daarmee krijgen logistieke bedrijven een beter voorspelbare en betrouwbaardere reistijd. Het is dus volledig op basis van wederkerigheid. Op basis van deze eerste ervaringen  kan dit samenspel veel opleveren."

Overwinning
"Als je me drie jaar geleden had verteld dat we als bedrijven met de overheid om tafel zouden zitten om te praten over dit soort zaken, had ik je raar aangekeken. Maar het is ontzettend belangrijk dit te doen." Merijn van Zaal is directeur-eigenaar Van Zaal Transport en een van de marktpartijen die later dit jaar meedoet met de pilot op het traject Aalsmeer - Naaldwijk. "Ik vind het belangrijk dat je openstaat voor dit soort vernieuwing. Waarom zouden we als bedrijf niet meedoen? Op de trajecten waarop getest gaat worden, rijden ontzettend veel vrachtwagens. Als we deze bewegingen kunnen stroomlijnen door samen op te trekken, profiteert iedereen daarvan. Maar we hebben het wel over ingrijpende veranderingen, ik heb het idee dat er nog weleens te makkelijk over wordt gedacht. Op het gebied van data delen moet nog meer duidelijkheid komen. Om te beginnen met wat we precies moeten delen als bedrijven en met wie en wat er mee gebeurt. Vervolgens moeten de auto's uitgerust worden met apparatuur. Wie neemt de regie op het gebied van de planning? Kortom, er is nog veel onduidelijk, maar dat we met elkaar in gesprek zijn is al een grote overwinning. Van daaruit gaan we nu verder. Het is goed om in deze fase op kleine schaal te starten, maar op termijn kan iedereen aanschuiven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk."

Lees meer over Talking Logistics
Lees meer over Experience Week Connected Transport
Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West