Hbo

Hechte samenwerking tussen hoger beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, door gastlessen, stages en toegankelijk hoger onderwijs, levert een belangrijke bijdrage aan het dichten van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

​Intensieve samenwerking tussen hogescholen en bedrijfsleven moet hbo-onderzoek en –afgestudeerden meer  verbinden met het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers moeten ook  betrokken worden bij de invulling van het lesprogramma binnen hbo-opleidingen. Elementen van een dergelijke aanpak zijn:

  • opzetten van duale trajecten, waarbij hbo-studenten enkele dagen per week een leerbaan hebben;
  • vergoeden van de tijd en energie die het ondernemers kost een student te begeleiden;
  • meer ondernemers als gastdocenten bij hbo-opleidingen;
  • toegankelijk maken van het hoger onderwijs door mkb-loketten te openen.

No Results found.