Basisonderwijs

Investeringen in basisonderwijs zijn hard nodig. Het lerarentekort wordt alsmaar groter, vooral in de grote steden.

Stel meer geld beschikbaar voor salarissen in het basisonderwijs. Veel leerlingen krijgen in Nederland niet het basisonderwijs wat ze nodig hebben. Het aantal vacatures loopt hoog op en onderwijzers in het basisonderwijs kunnen, met name in de grote steden, nauwelijks voorzien in hun levensonderhoud.
Besteed meer geld aan het basisonderwijs, zodat:

  • de salarissen in het basisonderwijs meer in de buurt komen van dat van het middelbaar en hoger onderwijs;
  • toekomstig talent op de arbeidsmarkt niet verloren gaat;
  • kinderen uit achterstandswijken ook het onderwijs krijgen wat ze verdienen;
  • in navolging van Londen en Parijs leraren in de grote steden in Nederland aan de hand van een toelage op het salaris kunnen voorzien in hun levensbehoefte en niet buiten de stad hoeven te wonen.

No Results found.