Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Arbeidsmarkt in balans

Skip Navigation LinksArbeidsmarkt in balans

Arbeidsmarkt in balans
Neem tijdelijk werk serieus

Voer in navolging van de noodzakelijke wijziging van het ​ontslagrecht​ ook verbeteringen door ​​op het gebied van seizoenswerk en
oproepc​ontracten. ​​Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans introduceert de 'cumulatiegrond', waardoor een combinatie van redenen ook ontslag rechtvaardigt. Dit maakt het aantrekkelijker en minder risicovol voor werkgevers vaste contracten te geven. Verander het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans, zodat:​

  • ​​​​Het hoge WW-tarief niet geldt voor scholieren en studenten,
  • De transitievergoeding niet van toepassing is op scholieren en studenten,​
  • ​​Oproepovereenkomsten voor onder meer ​sectoren die afhankelijk zijn van omstandigheden, zoals het weer, maatwerk kunnen leveren.​

 
Ik vind dit standpunt...
 

Per 1 januari 2020 is de wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Hoewel deze wet de arbeidsmarkt op een aantal punten verbetert, is de balans ver te zoeken als het gaat om tijdelijk werk. Het opvangen van seizoenswerk en pieken wordt met deze wet onnodig duur en lastig te plannen. Dat gaan we allemaal merken. Als consument betalen we straks een hogere prijs en ervaren we straks een handentekort. Ondernemers uit verschillende branches en windstreken scharen zich daarom achter deze campagne om daar nu iets aan te doen. Want…zo werkt het niet!
Lees hier​ meer over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de campagne 'Zo werkt het niet'. ​

Lobbynieuws
Lobby WAB succesvol

​VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet!

lees meer
Vrijdag 8 Februari 2019

Ondernemers blij met lage WW-premie scholieren en studenten in WAB

VNO-NCW, MKB-Nederland en de betreffende brancheorganisaties zijn verheugd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! die de ondernemersorganisaties* sinds december voeren tegen enkele maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de WW. De ondernemersorganisaties hadden graag ook gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Dit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet.
De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een amendement van SGP-Kamerlid Stoffer c.s. om jongeren tot 21 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken, onder het lage WW-tarief te brengen. Een  amendement van Stoffer en Baudet om dat ook voor seizoenwerkers te regelen, haalde het niet; het kabinet had dat amendement ontraden omdat het niet uitvoerbaar is via de Belastingdienst. Wel is de motie Wiersma/Heerma aangenomen die het kabinet oproept om samen met sociale partners alsnog tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen.

Handschoen oppakken
“Die handschoen pakken we natuurlijk graag op”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland namens de ondernemersorganisaties. “Het is jammer dat het nu vanwege uitvoeringsperikelen niet mogelijk is om seizoenswerk te ontzien, maar het boek is niet dicht. We moeten met elkaar nu snel een oplossing vinden om te voorkomen dat deze ondernemers forse kostenverhogingen voor hun kiezen krijgen voor iets waar ze niks aan kunnen doen. Tijdelijk werk, zoals in de landbouw of de recreatie, kan alleen maar met tijdelijke krachten worden ingevuld.”
Het is daarom ook goed dat ondernemers met seizoenswerk in ieder geval de ruimte krijgen om via de cao alsnog de nodige flexibiliteit rond oproepkrachten te behouden, aldus de ondernemersorganisaties.

Zij hebben in hun campagne Zo werkt het niet! steeds betoogd dat het niet logisch én niet fair is om ondernemers financieel af te straffen voor de inzet van tijdelijke krachten waar dat inherent is aan de aard van het werk. “Het is mooi dat het gezonde verstand het ten aanzien van jongeren alvast heeft gewonnen”, aldus Vonhof. “Branches als horeca en detailhandel kunnen niet zonder scholieren en studenten die de pieken opvangen.”

Reparatie ontslagrecht
Tevreden zijn de ondernemersorganisaties ook met de zogeheten cumulatiegrond in het ontslagrecht, die ondernemers de mogelijkheid geeft meerdere redenen voor ontslag combineren. Vonhof: “Dit vereenvoudigt het ontslagrecht en doet recht aan het feit dat ontslag vaak diverse gronden heeft. Het is daarom een terechte reparatie van de Wet Werk en Zekerheid. Als zo’n 40 procent van de ontslagaanvragen niet meer voorbij de kantonrechter komt – en dat is een veel hoger percentage dan vóór de invoering van WWZ - dan weet je dat het niet goed is.”
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verder positief dat de keten van tijdelijke contracten wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden om te bezien of er voldoende werk is en blijft om medewerkers ook een vast contract aan te bieden.

Mkb-budget voor scholing
De ondernemersorganisaties zijn ook blij met het besluit om 48 miljoen euro in te zetten voor kleine(re) bedrijven om de leercultuur te ondersteunen. Daartoe had onder anderen VVD-Kamerlid Wiersma een motie ingediend. Dit  budget moet het ondernemers makkelijker maken om medewerkers zelf te kunnen opleiden, onder meer via bedrijfsscholing. “Over de uitwerking van die plannen praten en denken wij graag mee”, aldus Vonhof.
De Wet Arbeidsmarkt in Balans is aangenomen door de coalitiepartijen, SGP en Forum voor Democratie.

* Detailhandel Nederland, InRetail, Koninklijke Horeca Nederland, Cumela Nederland, Nederlandse Veiligheidsbranche, RECRON en LTO Nederland

 

​Meer informatie: Petra Tiel​
 
Lobbypunten