Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/201118%20NoordZuidlijn%20naar%20Schiphol.jpg
Noord/Zuidlijn naar Schiphol
Datum: 17-11-2020
Met het beschikbaar stellen van een miljard euro door zeven partijen uit de Metropool Amsterdam is het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, een meerjarig lobbyproject van VNO-NCW West, dichterbij dan ooit. Het is nu aan het Rijk om de handschoen verder op te pakken. 

Een alliantie van zeven partijen, bestaande uit de Vervoerregio, gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol, zijn bereid een eigen bijdrage van 1,025 miljard euro te doen om de Noord/Zuidlijn door te trekken. De alliantie doet hiermee het Rijk een aanbod om gezamenlijk te investeren in broodnodige verbetering van de bereikbaarheid van de metropoolregio en in het bijzonder de verbinding tussen Schiphol en de stad Amsterdam. Voor de aanleg van twee aanvullende metrolijnen is in totaal 4 tot 5 miljard euro nodig. Het eerder dit jaar gepresenteerde Nationaal Groeifonds, het zogenoemde Wopke-Wiebesfonds, kan worden ingezet om het project rond te krijgen. Doortrekking van de Noord/Zuidlijn sluit naadloos aan bij de doelstelling van het fonds om Nederland met lange termijn projecten, in onder meer infrastructuur, sterker uit de crisis te investeren. 

Bereikbare Randstad
Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn is voor VNO-NCW West een belangrijke stap in grootschalige verbetering van de bereikbaarheid in de Randstad en de metropool Amsterdam. Door diverse investeringen komt er voor elke reiziger het juiste vervoer: auto, metro of trein. Minder auto’s op de weg zorgt voor betere doorstroming van het beroepsgoederenvervoer. Op Amsterdam Centraal Station ontstaat meer ruimte voor andere trajecten naar de rest van Nederland.  Op Station Schiphol komt de hoognodige ruimte voor meer en snellere treinen vanaf Schiphol naar Utrecht, Arnhem en Limburg rijden. Op de Stations Zuidas en Schiphol ontstaat ook de gewenste plek voor internationale treinen die een alternatief bieden voor vliegroutes tot 750 kilometer. 

Impuls in crisistijd
Het nieuwe metronet geeft een forse impuls aan de belangrijkste economische centra van de regio, waardoor ruimte ontstaat voor ruim 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Daarnaast sluit grootschalige investering in bereikbaarheid en mobiliteit in de regio aan op het credo van VNO-NCW West ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Een integrale en duurzame oplossing met oog voor woningbouw, mobiliteit en ruimte om de metropoolregio toekomstbestendig te maken. Bereikbaarheid van nieuwe woningen is een fundamentele voorwaarde om in te spelen op de enorme woningbouwbehoefte, waarin doortrekking van de Noord/Zuidlijn voorziet. VNO-NCW West roept het Rijk op de handreiking aan te nemen. Ga op korte termijn over tot investeringen in het openbaar vervoer. 

OV-schaalsprong
Uitbreiding van de Noord/Zuidlijn is een lobbyproject waarvoor VNO-NCW West zich al jaren intensief inzet. Een bereikbare metropool is van groot belang voor ondernemers. De lobby van VNO-NCW West zet in op een opeenstapeling aan investeringen en maatregelen waardoor vervoers- en reizigersstromen uit elkaar worden getrokken. Verdere ontwikkeling van Zuidasdok, een volwaardig metronetwerk tot en met Almere  én gerichte investeringen in het wegennet, zijn belangrijk onderdeel van de ondernemerslobby. Deze investeringen zorgen dat de noordelijke Randstad beter bereikbaar wordt. 

Zowel in het OV als op de weg is onvoldoende capaciteit. Met een OV-schaalsprong in de Randstad kan optimaal gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer en worden mensen gestimuleerd om minder gebruik te maken van de auto. Daardoor ontstaat meer ruimte voor goederenvervoer.
Ook de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West​, waaronder BREIKERS in de metropool Amsterdam, zetten in op slimme en duurzame mobiliteit en logistiek.​
Bijlagen
Deel artikel