Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190918%20MO%20NH.jpg
Trots op onze provincie!
Datum: 18-09-2019

​“De kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter worden overbrugd”, zegt hoofdgast Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning, in Alkmaar. “Een betere aansluiting zorgt voor innovatie van het bedrijfsleven. In die samenwerking ligt een belangrijke rol voor partijen zoals VNO-NCW.”

Door Manue Azoulay
In sneltreinvaart worden bijgepraat over de nieuwe miljoenennota, met elkaar in discussie gaan, netwerken en ook nog ontbijten, het gebeurt woensdagochtend allemaal tegelijkertijd op het Miljoenenontbijt in Alkmaar. Een extra feestelijk ontbijt, want inmiddels de tiende editie, georganiseerd door de eventpartners VNO-NCW Noordwest-Holland, Rabobank, Hogeschool InHolland, BDO, Ondernemend Alkmaar en Holland Media Combinatie. De ruim 250 ondernemers stromen vanaf zeven uur ‘s ochtends binnen en kennen de waarde van het programma inmiddels.

Studente
Bente Schaaf, studente bij Inholland, vertelt over het grote verschil tussen de theorie op school en haar stage bij de Efteling. Schaaf: “‘Influencer marketing is iets waar ik mij dagelijks mee bezig houd, maar dat staat nog niet in de studieboeken.” De Alkmaarse ondernemer Martijn Apeldoorn, die het digitale stageplatform Talentz gelanceerd heeft om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te helpen dichten, vult haar aan: “Ik wil een oproep doen aan alle onderwijsinstellingen om de samenwerking met het bedrijfsleven op te pakken en beter te faciliteren door bijvoorbeeld gastcolleges en docentstages.”

Stikstof
Volgens Rogier Aalders, econoom bij de Rabobank, heeft het weinig zin om meer geld uit te trekken voor woningbouw als het stikstofprobleem niet snel wordt opgelost. De Rabo-expert: “De woningmarkt is een van de grote uitdagingen waar dit kabinet voor staat en het feit dat het hebben van een koophuis voor de middeninkomens onbereikbaar is geworden. Ook zien we dat het aandeel jongeren tot 29 jaar met een vast contract in 15 jaar tijd is gedaald naar 60%, dat ze veelal een woning in de vrije sector moeten huren waardoor ze weinig spaargeld over houden voor een koopwoning.” Een negatieve spiraal die door de huidige maatregelen die het kabinet nu in de Miljoenennota heeft afgekondigd niet zal worden doorbroken. “Ze zullen de prijsopdrijvende speculatie verminderen, maar of het echt een positief effect heeft op de woningmarkt moet nog blijken. Het kan ook zijn dat grote investeerders afhaken en dan zijn we verder van huis” , aldus Aalders.

Commissaris
Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, legt in zijn speech de nadruk op wat de provincie kan betekenen voor de ontwikkeling van de regio, op het gebied van economie en het ondernemersklimaat. Regionale samenwerking is het sleutelwoord. “In Noord-Holland verdienen we 21,5 procent van het bruto nationaal product en hebben we 1,5 miljoen banen, daar mogen we allemaal heel erg trots op zijn!”, aldus Van Dijk. Laten we elkaar blijven opzoeken en in gesprek blijven met elkaar.”

Fotoreportage

Presentatie Rogier Aalders

Via deze link vind u ook de achtergrondstukken vermeld over Prinsjesdag”.

Bijlagen
Deel artikel