Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190919%20Miljoenenontbijt%20RijnGouwe.jpg
‘Afschaffing PAS funest voor economie’
Datum: 18-09-2019

“Als we een balans vinden tussen klimaat en economische groei, kunnen ondernemers er de komende jaren vol tegenaan!” Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer bij de provincie Zuid-Holland, is blij met het investeringsfonds van het kabinet. Samen met D66-kamerlid Kees Verhoeven gaat Vermeulen tijdens het Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rijngouwe in de Goudse Schouwburg in gesprek met ondernemers over de gevolgen van de Miljoenennota.

Tekst: Jelle van der Meulen

Na een kopje koffie en een vers croissantje introduceert dagvoorzitter Jeroen Toet de kersverse voorzitter van VNO-NCW RijnGouwe: Marijke Roseboom. Roseboom wil ondernemers in de regio verbinden en samen met hen een herkenbaar geluid creëren richting de Haagse politiek. Ook benadrukt ze het belang van een gunstig vestigingsklimaat in Rijngouwe. 

Zorgen om stikstof
De ligging van de regio RijnGouwe, omringd door de vier grotsteden, biedt grote economische kansen. Die gaan echter gepaard met verschillende uitdagingen, met name op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, stelt Vermeulen. Krimpenerwaard moet dringend ontsloten worden en er zijn bredere fietspaden nodig om de toenemende stroom fietsers de ruimte te bieden.

"De laatste jaren hadden we ook allerlei mooie plannen, maar hoorden we vaak dat er geen geld was," zegt Vermeulen. "Nu is dat er wel. Het is goed dat het kabinet nadenkt hoe we met dat geld de economie stabieler kunnen maken." Maar om daadwerkelijk te kunnen investeren, moeten projecten wel de ruimte krijgen. Met het schrappen van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) gaat een streep door veel nieuwe projecten en daarover maakt Vermeulen zich grote zorgen.

"De huidige situatie kan funest zijn voor de Nederlandse economie," meent Vermeulen. "We moeten daarom iets verzinnen op de PAS." De gedeputeerde erkent het belang van het Klimaatakkoord, maar staat tegelijkertijd voor realisme. "Het is evident dat de stikstofuitstoot moet worden teruggebracht. Maar Nederland is met het huidige beleid wel heel streng. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland, waar voor kleinere projecten geen stikstofvergunning nodig is. De provincie gaat daarom nog eens goed kijken of het huidige rekenmodel niet kan worden aangepast."

Optimaal speelveld voor ondernemers
Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66, beaamt dat de afschaffing van de PAS een rem dreigt te vormen voor ondernemers. Tegelijkertijd meent hij dat stikstof meer is dan alleen een politiek probleem. "De belangrijkste vraag is: hoe kunnen we in Nederland duurzamer te werk gaan? We kunnen niet op de huidige voet doorgaan, dus moeten we keuzes maken! Dat kan een inkrimping van de veestapel zijn of een verlaging van de maximumsnelheid. Maar het moet in ieder geval ergens vandaan komen."Verhoeven is het roerend eens met het commentaar uit de zaal dat dit probleem op Europees niveau moet worden aangepakt. "Op de grote dossiers, zoals bijvoorbeeld klimaat, migratie en de interne markt, moet Europa meer bevoegdheid krijgen."

Tijdens het Miljoenenontbijt klinkt ook dat de provincie en gemeentes beter samen moeten werken, zodat ondernemers dat kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen. "Ondernemers moeten zich wel verenigen," vindt Verhoeven. "VNO-NCW is daar een goed voorbeeld van: het heeft nauwe contacten met de politiek en behartigt de belangen van ondernemers zowel op lokaal als op Europees niveau. Daarmee draagt het bij aan het creëren van een optimaal speelveld."

Bekijk de fotoreportage​​​

 

Bijlagen
Deel artikel