Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190821%20Coalitieakkoord%20Zuid-Holland%20Elke%20dag%20beter.jpg
Regierol voor provincie
Datum: 20-08-2019

“​​​Op hoofdlijnen is VNO-NCW West best tevreden met het coalitieakkoord Zuid-Holland,” stelt Bert Mooren, directeur VNO-NCW West in een eerste reactie op het akkoord. “Maar met name op de drieslag bereikbaarheid, woningbouw en economie is een sterke regierol van de provincie nodig. Het gaat hier om mega-uitdagingen: de provincie bereikbaar houden, de grote woningbouwopgave in goede banen leiden, zorgen voor verduurzaming van de economie en het behoud van bedrijfsterreinen. De provincie moet op deze thema's de bovengemeentelijke belangen borgen en daadkrachtig optreden".

“Gedurende de totstandkoming van dit akkoord hebben de onderhandelaars hard gewerkt om de belangrijke thema’s voor ondernemers duidelijk op te nemen in de plannen,” aldus Mooren. “De stevige verankering van thema’s als verkeer en vervoer, transitie van haven en industrie, Programma Aanpak Stikstof (PAS), Human Capital, innovatie in het MKB en de Greenports is een bevestiging dat deze coalitie oog heeft voor de belangen van ondernemers. De komende periode wordt Zuid-Holland geconfronteerd met grote uitdagingen, zeg maar gerust mega-uitdagingen. De provincie moet heldere keuzes maken voor bouwlocaties voor de bijna 300.000 woningen die tot 2040 gebouwd moeten worden. De problemen met mobiliteit zullen fors toenemen en vragen om nieuw beleid met forse investeringen. De overgang naar circulaire economie en de energie-transitie, zoals in de Rotterdamse haven en de Greenports, is omvangrijk en gecompliceerd. Zuid-Holland bevindt zich door de ongekende omvang van de nieuwe uitdagingen op een kritiek punt en dit vraagt om een krachtige regierol en grotere inzet van de provincie dan tot nu toe.”

Bereikbaarheid
Inspelend op de enorme woningbouwopgave waarvoor Zuid-Holland staat, wordt in het akkoord ingezet op versnelling van de woningbouw. Dit wordt terecht gekoppeld aan nieuwe investeringen in mobiliteit. Een strategische opgave is een schaalsprong in het openbaar vervoer door het aanleggen van meer lightrailverbindingen tussen de steden in Zuid-Holland. Bij het bepleiten van de nieuwe lightrail bij het Rijk werkt VNO-NCW West graag samen met de provincie. Zuid-Holland is een cruciale economische regio in dit land die geen verkeersinfarct tegemoet mag gaan. Dat geluid moeten we samen stevig bij het Rijk naar voren brengen. Andere prioriteiten op het gebied van bereikbaarheid zijn het oplossen van reeds bestaande knelpunten zoals de A12-corridor, files op de A15, doorstroming op de A4 en A44, verbreding van de Veilingroute (N222), nieuwe oeververbinding Rotterdam en de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. VNO-NCW West zal met haar ‘werkgeversaanpak mobiliteit’ ondernemers blijven stimuleren voor 'slim werken en slim reizen'.

Bedrijventerrein
Bij een goede balans tussen leefomgeving en economie is van belang dat de provincie voldoende ruimte blijft bieden aan ondernemerschap op bedrijfsterreinen. Bij het beleid rondom bedrijventerreinen wordt nog te vaak gekeken naar deze locaties om woningen te bouwen. Bedrijven kunnen niet functioneren wanneer zij worden ingesloten door woontorens. Ook in dit geval is een regierol van de provincie cruciaal. Met een integraal plan dat over gemeentegrenzen kijkt, moet in de toekomst ruimte worden geboden aan logistieke bedrijven, maakindustrie in de hogere milieucategorie en innovatieve starters en doorgroeiers.

Duurzaamheid en innovatie
De provincie wil terecht vaart zetten achter de overgang naar circulaire economie en schone energie. Bij het investeren in een circulaire economie hoort ook het investeren in de noodzakelijke infrastructuur om de transitie van fossiel naar elektrisch mogelijk te maken. VNO-NCW West stimuleert ondernemers-initiatieven voor circulaire economie met haar netwerk Groene Groeiers. Het bedrijfsleven heeft een provincie nodig die faciliteert en innovatief ondernemerschap ondersteunt met subsidies, kennisdeling en het versneld actualiseren van regelgeving.

Arbeidsmigranten en arbeidsmarkt
Op het gebied van huisvesting van tijdelijke werknemers, zoals arbeidsmigranten, is het goed dat de provincie samen met gemeenten regioafspraken maakt. VNO-NCW West is blij dat de provincie zich wil inzetten voor een collectieve aanpak van overheden, gemeenten en sociale partners om de problemen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt aan te pakken. De provincie kent de grootste arbeidstekorten van alle provincies. Tegelijk is het arbeidsmarkt-potentieel dat niet werkt te groot.

VNO-NCW West aanvaardt van harte namens het bedrijfsleven de uitnodiging om samen met dit College van Gedeputeerden de handen uit de mouwen te steken voor een beter Zuid-Holland. Elke dag weer.

Lees hier het volledige coalitieakkoord.
Lees hier alle standpunten van VNO-NCW West.
Bijlagen
Laatste Nieuws
03-07-2020
Deel artikel