Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Zorgpower  >  

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep Zorgpower

​De zorgsector staat in Nederland voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt snel toe, terwijl de financiële middelen teruglopen. Kwalitatief goede zorg vraagt om innovatieve oplossingen. Daar kan het bedrijfsleven bij helpen. Daarom stimuleert VNO-NCW West de samenwerking en kennisdeling tussen partijen in de gehele zorgsector. Onder meer door het organiseren van de netwerkgroep Zorgpower.

Regionieuws
Zicht op werk

​VNO-NCW West heeft twaalf convenanten ‘Perspectief op werk’ gesloten. Ze helpen ondernemers uit de brand.

lees meer
Vrijdag 27 September 2019

​Onvervulbare vacatures, het schrikbeeld van ondernemers en inmiddels dagelijkse praktijk. Door de economische groei overstijgt de vraag naar arbeidskrachten het aanbod. Daarbij komt het gebrek aan gekwalificeerde krachten door de overgang naar de nieuwe economie. Opleidingen en werkervaring van werkzoekenden sluiten niet aan op de nieuwe functies, zoals ICT’ers voor big data en installateurs voor zonnepanelen.

Tekst: Annemarie van Oorschot

VNO-NCW West pakt dit probleem voor haar leden aan door te participeren in overheidsprojecten die het aanbod op de arbeidsmarkt vergroten. In 2013 is het Sociaal Akkoord gesloten, waarin VNO-NCW aanbood trekker te worden van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. En met succes. In de periode 2015- april 2019 zijn bijna 52.000 mensen aan de slag gegaan, voornamelijk in het bedrijfsleven.

Er staat nu een breder project in de stijgers: ‘Perspectief op werk’, dat niet alleen gericht is op arbeidsgehandicapten, maar ook op kwetsbare werkzoekenden, zoals huismoeders, 55-plussers en statushouders. In de afgelopen maanden heeft VNO-NCW West in alle 12 arbeidsmarktregio’s van Noord- en Zuid-Holland een Doe-agenda getekend waarin staat hoe overheid, onderwijs en bedrijfsleven  gezamenlijk het arbeidspotentieel zullen ontsluiten. De programma’s zullen per regio variëren. Manue Azoulay (Noord-Holland)  en Jan Markerink (Zuid-Holland) coördineren vanuit VNO-NCW West deze programma’s en staan klaar om leden te informeren. 

Cijfers arbeidsmarktregio's in gebied West: 

1. ​​Drechtsteden

Potentiele beroepsbevolking: 213.000

Werkend: 141.000

Wil meer uren werken: 7.400

Potentieel: 16.800

Doe-agenda getekend op 15 juli door Jan Markerink, projectleider Perspectief op Werk Zuid-Holland


2. ​Gooi- en Vechtstreek

Potentiele beroepsbevolking: 190.000

Werkend: 127.000

Wil meer uren werken: 6.700

Potentieel: 15.200

Doe-agenda getekend op 12 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

3. Gorinchem

Potentiele beroepsbevolking: 92.000

Werkend: 64.000

Wil meer uren werken: 3.400

Potentieel: 7.100

Doe-agenda getekend op 23 mei door Mireille Horden, voorzitter VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

 

4. Groot-Amsterdam

Potentiele beroepsbevolking: 950.000

Werkend: 644.000

Wil meer uren werken: 34.000

Potentieel: 80.100

Doe-agenda getekend op 11 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

5. Haaglanden

Potentiele beroepsbevolking: 606.000

Werkend: 386.000

Wil meer uren werken: 20.400

Potentieel: 57.600

Doe-agenda getekend op 12 juni, door Bert Mooren, directeur VNO-NCW West

 

6. Holland Rijnland

Potentiele beroepsbevolking: 405.000

Werkend: 280.000

Wil meer uren werken: 14.800

Potentieel: 30.400

Doe-agenda, getekend op 14 april door Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland

 

7. Midden-Holland

Potentiele beroepsbevolking: 140.000

Werkend: 95.000

Wil meer uren werken: 5.000

Potentieel: 16.800

Doe-agenda getekend op 11 juli door Marieke Kreuzen, bestuurslid VNO-NCW Rijngouwe

 

8. Noord-Holland Noord

Potentiele beroepsbevolking: 502.000

Werkend: 337.000

Wil meer uren werken: 17.800

Potentieel: 39.500

Doe-agenda, getekend op 1 juni, door Jeroen Veerman, voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

 

9. Rijnmond

Potentiele beroepsbevolking: 1.023.000

Werkend: 652.000

Wil meer uren werken: 34.400

Potentieel: 97.300

Doe-agenda getekend op 3 juli door Ron Kooren,
bestuurslid VNO-NCW Rotterdam

 

10. Zaanstreek/Waterland

Potentiele beroepsbevolking: 251.000

Werkend: 168.000

Wil meer uren werken: 8.900

Potentieel: 20.200

Doe-agenda, getekend op 10 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

11. Zuid-Holland Centraal

Potentiele beroepsbevolking: 268.000

Werkend: 182.000

Wil meer uren werken: 9.600

Potentieel: 21.500

Doe-agenda, getekend op 28 juni door Corina Holla, voorzitter VNO-NCW Den Haag

 

12. Zuid-Kennemerland en IJmond

Potentiele beroepsbevolking: 282.000

Werkend: 194.000

Wil meer uren werken: 10.200

Potentieel: 21.900

Doe-agenda, getekend op 10 juli door Robert Bloemers, bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam

​Kijk hier​ voor meer informatie over Perspectief op Werk.​

Regionieuws
Inclusief werken: “Kijk naar kracht”

​Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bied waardevolle mogelijkheden voor ondernemers. Zorgpower van VNO-NCW West Regio Rotterdam werd 18 april getrakteerd op een inclusieve voorstelling bij Theater Babel.

lees meer
Vrijdag 26 April 2019

​Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bied waardevolle mogelijkheden voor ondernemers. Een voorbeeld van succesvol, inclusief werken is Theater Babel Rotterdam waar 21 van de 32 acteurs een beperking heeft. Zorgpower van VNO-NCW West Regio Rotterdam werd 18 april getrakteerd op een inclusieve voorstelling.

Door Merijn van Grieken/ Van Grieken Tekst

Wat is beperking en wie heeft er eigenlijk een? Het is een bijna filosofische vraag die bestuurder Arend Vreugdenhil van stichting Pameijer stelt. “Onze missie is om iedereen mee te laten doen in de samenleving. Daar zijn we elke dag mee bezig. Voor veel bedrijven is het spannend om de stap naar inclusie te zetten, want onbekend maakt onbemind.”
De Rotterdamse stichting met 6.000 cliënten maakt een match tussen bedrijven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 24 van hun cliënten met een verstandelijke, fysieke of psychische beperking vinden hun dagbesteding en werk bij Theater Babel Rotterdam van directeur Paul Röttger.

Hij is vijf jaar geleden inclusief gaan werken met mensen die anders zijn. “De moeilijkste klus en tegelijkertijd mooiste klus van mijn leven. Wij, mensen zonder beperking, gaan uit van de norm zoals wij die kennen, rekenen elkaar af op wie we zijn. We stellen ons niet echt open voor een ander. Wij hebben dat wel gedaan en ik werk nu dagelijks met 35 acteurs, waarvan 21 mensen met een beperking.”

Kijken naar kracht
Voor de ondernemers van Zorgpower voert het gezelschap de bijzondere theaterchoreografie Piazza della vita op. Een plein gevuld met bezoekers, twee enorme kunstobjecten en maar liefst 35 spelers. Een ongegeneerde blik op het leven zonder woorden, met zang en dans.
Voor Röttger, die zelf ook meespeelt, is inclusief werken: kijken naar kracht, talent en mogelijkheden. “Met name dat laatste is een uitdaging. We zijn gewend mensen in hokjes in te delen. Inclusief is dat je alle mensen op een gelijkwaardige manier behandelt. Ik ga ervan uit iedereen zich met hart en ziel geeft zoals ik van elke professionele acteur verwacht.”
Zijn boodschap aan werkgevers is om vanuit maatschappelijke betrokkenheid inclusief te gaan werken. “Het is een geweldige manier om die betrokkenheid te laten zien. En daarnaast is het interessant wat het met je bedrijf doet. Je kijkt anders naar elkaar, wordt minder gehaast en gaat rustiger met elkaar om. En dat kan elk bedrijf goed gebruiken.”

Heb lef
Ook bestuurder Vreugdenhil van Pameijer hoopt dat meer ondernemers de stap naar inclusiviteit zetten. “Bedrijven, heb lef. Voor mensen met een beperking is een woon- en werkplek buiten hun eigen omgeving belangrijk om mee te kunnen doen in onze samenleving. En het mooie is dat werkgevers die inclusief zijn gaan werken, niet meer zien dat het om mensen met een beperking gaat. Zij zijn een jij en ik geworden. Heel waardevol.”
Theaterdirecteur Röttger gunt elke ondernemer zijn ervaring. “Alles waarvan ik dacht dat ik het kende en wist, heb ik opzij moeten zetten. Ik heb me moeten aanpassen. Dat is soms best lastig, maar uiteindelijk zijn wij er allemaal als mens en als bedrijf beter van
geworden. Ook de kunst. En de omzet is er zelfs door gestegen.”

Fotoreportage

Regionieuws
Kijkje in nieuw PTC

​Het splinternieuwe gebouw van Holland Protonen Therapie Centrum staat in dun bebouwd hightech gebied in Delft. Ondernemers van het Zorgpower-Netwerk van VNO-NCW Regio Rotterdam krijgen een kijkje in het bijzondere medisch behandelcentrum. Protonenbestraling is een voor Nederland nieuwe vorm van therapie tegen kanker.

lees meer
Woensdag 28 November 2018

​Het splinternieuwe gebouw van Holland Protonen Therapie Centrum staat in dun bebouwd hightech gebied in Delft. Ondernemers van het Zorgpower-Netwerk van VNO-NCW Regio Rotterdam krijgen een kijkje in het bijzondere medisch behandelcentrum. Protonenbestraling is een voor Nederland nieuwe vorm van therapie tegen kanker.

Door Merijn van Grieken/ Van Grieken Tekst

In de ontvangsthal van het tweede HollandPTC van Nederland komen zo’n 30 geïnteresseerde ondernemers van het Zorgpowernetwerk van VNO-NCW Regio Rotterdam bij elkaar voor een rondleiding. Nog voordat het centrum op 30 november officieel wordt geopend, worden zij op 26 november al enthousiast ontvangen door zakelijk directeur Menno Riemersma.
Protonenbestraling is een voor Nederland nieuwe vorm van therapie tegen kanker. De huidige methode is bestraling met fotonen, elektromagnetische energiegolven, en wordt radiotherapie genoemd. Bestraling met protonen, positief geladen deeltjes, kan veel nauwkeuriger waardoor gezond of achterliggend weefsel rond de tumor veel minder wordt geraakt. “Zo kan kanker in het oog of een hersentumor op de millimeter nauwkeurig worden behandeld, met zo min mogelijk schade aan gezonde delen toe te brengen”, legt Riemersma uit.

Specialistische expertise
Het protonencentrum is een samenwerkingsverband met drie aandeelhouders TU Delft, Leiden Universitair Medische Centrum en Erasmus Medisch Centrum en is uit strategisch oogpunt in Delft gebouwd. “Voor de protonentherapie is ruimte voor grootschalige medische apparatuur nodig. Daarnaast is naast medisch onderzoek ook hoogstand technisch onderzoek wenselijk. Deze zijn beiden aanwezig in Delft”, zegt Riemersma voorafgaand aan de rondgang.
In de gangen heerst een serene rust. Lange gangen, witte muren, witte vloer. Er heerst niet dezelfde reuring als in een ‘echt’ ziekenhuis. Dat kan ook niet anders, patiënten komen voor een dagbehandeling. Ze worden behandeld en gaan diezelfde dag weer naar huis. Het centrum dat 110 miljoen euro heeft gekost, heeft sinds medio september tot nu toe zeven patiënten behandeld. Dat moet de komende jaren groeien naar 600 patiënten, het aantal waar HollandPTC nu een vergunning voor heeft.

Gantry
Het gezelschap van het netwerk loopt naar de ruimte waar hét bestralingsapparaat staat opgesteld, de zogenaamde gantry. Een surrealistische ruimte. Indrukwekkend om te zien. “Ik wou dat het centrum er was toen ik zelf borstkanker kreeg. Als je de linkerborst bestraalt, kan je bij traditionele fotonentherapie ook het hart bestralen. Vrouwen die deze behandeling hebben ondergaan, hebben een grotere kans om complicaties aan het hart. Bij protonentherapie kan er bestraald worden tot het punt van gezond weefsel, waardoor de kans op complicaties kleiner is. Heel mooi”, zegt Verdier.

Meerwaarde bewijzen
HollandPTC wil protonentherapie naar een hoger plan tillen door een combinatie van onderwijs, research en development en behandeling van patiënten. Bij Holland PTC komen therapie, onderwijs en research samen. “Hoewel deze therapie al sinds de jaren 60 bestaat moet het nog steeds wetenschappelijk worden bewezen. Wij zullen de komende jaren daarom deze meerwaarde moeten aantonen”, aldus Riemersma. HollandPTC in Delft is het tweede centrum van Nederland. In Groningen is de eerste dit jaar geopend. Later volgt Maastricht met een centrum.

Fotoreportage