Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Onderwijspower  >  

Skip Navigation LinksOnderwijspower

Doelgroep Onderwijs

​Vraagstukken op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zijn uiterst relevant voor VNO-NCW en haar leden. Het thema onderwijs-arbeidsmarkt verdient een positieve en gezamenlijke aanpak van werkgevers, onderwijs en overheid.

Regionieuws
NLWerktDoor matcht vraag en aanbod

​Het platform NLWerktDoor verbindt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in coronatijd. In sommige sectoren is veel uitval van productie en diensten, terwijl andere werkgevers staan te springen om personeel. NLWerktDoor maakt snelle matches tussen ondernemers en werkzoekenden. 

lees meer
Vrijdag 24 April 2020

​Donderdag 23 april is het platform NLWerktDoor gelanceerd door VNO-NCW en MKB Nederland, gemeenten, UWV, vakbonden en de landelijke overheid. Via het platform verbinden we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in coronatijd. In sommige sectoren is namelijk veel uitval van productie en diensten, maar andere werkgevers staan te springen om personeel. NLWerktDoor maakt snelle matches in de regio mogelijk, om mensen tijdens deze crisis aan het werk te helpen en te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel of hun aanbod voor andere ondernemers naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan. Vandaar worden de aanvragen doorgeleid naar de meest geschikte partij, vaak een Werkgeversservicepunt in de regio waarin publiek en private bemiddelaars samenwerken. Daarnaast brengt NLWerktDoor​ bestaande regionale en sectorale corona-initiatieven op één plaats samen zodat werkgevers die rechtstreeks kunnen benaderen. NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk.

Bekijk de website van NLWerktDoor​

NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk​: VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, CNV, FNV, MBO-Raad, Ministerie OCW en Ministerie SZW. In Perspectief op Werk staat optimale samenwerking op de arbeidsmarkt centraal. Met als doel dat iedereen op een plezierige manier kan werken, ook mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees het persbericht​ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regionieuws
Een leven lang leren

​Vanaf 2020 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) 48 miljoen om leren en ontwikkelen in het mkb een impuls te geven. SZW wil met deze subsidie, de SLIM-regeling, ondernemers stimuleren hun personeel mee te nemen in de visie van een leven lang leren.​​​

lees meer
Dinsdag 10 Maart 2020

​Vanaf 2020 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) 48 miljoen om leren en ontwikkelen in het mkb een impuls te geven. SZW wil met deze subsidie, de SLIM-regeling, ondernemers stimuleren hun personeel mee te nemen in de visie van een leven lang leren.​​
Lees meer​

Regionieuws
Meer geld naar onderwijs

Mede op initiatief van onze Amsterdamse voorzitter Hans Bakker, luidt VNO-NCW de noodklok over het tekort aan leraren in het ​basisonderwijs. Dit schaadt de economie, schrijven de werkgeversvoorzitters in een brief aan premier Rutte. ​

lees meer
Dinsdag 18 Februari 2020

​In Amsterdam krijgen ruim 12.000 leerlingen niet het basisonderwijs wat ze nodig hebben. Het aantal vacatures voor leraren staat op vierhonderd en loopt verder op. Dit gaat de hele samenleving aan, denkt Marjolein Moorman, wethouder van onderwijs in Amsterdam. Dus trekt zij Hans Bakker, voorzitter van VNO-NCW Metropool Amsterdam, aan zijn jasje.

“In een welvarend land moeten de basisvoorzieningen gewoon geregeld zijn,” zegt Bakker. “Het initiatief van de wethouder om VNO-NCW te betrekken is terecht. Werkgevers hebben hier ook mee te maken. In de kern moeten alle kinderen goed onderwijs krijgen, daar is iedereen het over eens. Op termijn leidt gebrekkig onderwijs tot een tekort aan  gekwalificeerd personeel, waardoor de Nederlandse economie achterop raakt. Met name in de grote steden zit de zaak volledig klem. De kosten voor levensonderhoud zijn hoog en het vinden van een betaalbare woning is met het salaris van een onderwijzer onmogelijk.”

Parijs en Londen
Samen met landelijk voorzitter van VNONCW Hans de Boer, MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof en de regionale Amsterdamse ondernemersverenigingen is een brief opgesteld aan premier Rutte.
“Nederland besteedt in vergelijking met omringende landen weinig aan basisonderwijs, waardoor het lerarentekort in ons land blijft toenemen.” “Dit moeten we doorbreken,” aldus Bakker. “Salaris in het basisonderwijs
is altijd achtergesteld geweest op dat in het middelbaar en hoger onderwijs. We willen dat dit verschil de komende jaren vermindert. Dat kan om te beginnen met een toeslag op het salaris voor basisonderwijzers
in grote steden. In Parijs en Londen is dat al ingevoerd. Ondertussen schuift de regering het besluit voor zich uit en stapelen de problemen zich op.”

“Wij zijn geen actiegroep voor onderwijs, maar als ondernemersvereniging staan wij middenin de samenleving. Dit heeft niksmet rechtse of linkse politieke oriëntatie te maken, dit gaat over in wat voor land we ​willen leven.”​

6b117db9-38fc-4223-9ae8-b9169f1604ae
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.