Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Netwerk Mobiliteit  >  Netwerk Mobiliteit Dossier

Skip Navigation LinksOver Netwerk Mobiliteit

 
 

 

​Werkgevers spelen een belangrijke rol in het stimuleren en aanjagen van slim werken en slim reizen van hun medewerkers. De redenen waarom werkgevers dit doen zijn divers. Bij de een gaat het om kleine concrete maatregelen die direct zonder investeringen in te voeren zijn. Bij de ander gaat het om grotere maatregelen waarbij de lasten vooraf gaan aan de lusten.

Welke mobiliteitsmaatregelen nemen werkgevers?​​​​

Mobiliteitsoplossingen.jpg

Bekijk een overzicht van mobiliteitsmaatregelen die door werkgevers worden genomen. 

​​​​​OVER MOBILITEITSNETWERKEN​​​​​ ​VAN WEST ​​​​

​Mobiliteitsmanagement is een belangrijk onderwerp voor VNO-NCW West. Al sinds 2008 zet zij zich in om samen met werkgevers minder auto's in de spits te laten rijden. 

Hoewel de focus aanvankelijk gericht was op het mijden van de spits, wordt nu ook aandacht gegeven aan onderwerpen als flexibel werken, aantrekkelijk werkgeverschap, smart mobility en CO2-reductie. Naar aanleiding hiervan is het Netwerk Mobiliteit opgericht. Centraal staan de regio's rond de drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In elke stad is VNO-NCW West op een andere manier betrokken.​ In alle gevallen sluiten de activiteiten aan bij het programma Beter Benutten van het Rijk.
 
Regio Amsterdam - BREIKERS
Werkgeversinitiatief BREIKERS helpt werkgevers om hun medewerkers vertragingsvrij van en naar hun werk te laten reizen en zo de doorstroming in de Metropool Amsterdam – en daarmee de concurrentiekracht – te verbeteren.
BREIKERS roept werkgevers op om mee te doen met Vertragingsvrij 2020, en daarmee de uitdaging aan te gaan om in 2020 hun medewerkers minder, anders of slimmer te laten reizen. Door medewerkers meer keuzevrijheid te bieden en bewust te maken van de alternatieven die er zijn. Bijvoorbeeld door fiets- en OV-stimulering en door flexibel werken mogelijk te maken. 
Vertragingsvrij reizen stimuleren betekent dat werkgevers hun mobiliteitsbeleid moderniseren en inzetten op productieve, tevreden en vitale medewerkers. 
BREIKERS helpt met kennis, advies en financiering van oplossingen voor vertragingsvrij reizen, maar ook met probeeracties, inspiratiebijeenkomsten én een online community waar werkgevers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Regio Haaglanden - Bereikbaar Haaglanden
Bereikbaar Haaglanden is een samenwerking tussen VNO-NCW West, MRDH, stichting Duurzaam Den Haag, TLN en EVO. Samen met werkgevers en aanbieders van mobiliteitsproducten wordt ​gezocht naar slimme oplossingen om de files te verminderen. Bijvoorbeeld door te reizen buiten de spits en andere manieren van werken of vervoer te stimuleren. Maar het is breder dan dat: ook een gezonde work-life-balance, vitaliteit, aantrekkelijk werkgeverschap, werknemerstevredenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2-reductie spelen mee.
​​Samen op weg naar vitale en duurzaam mobiele bedrijven. Hoe doe je dat? In verschillende presentaties werden heel veel tips en best practices gedeeld. Zoals bellen via je laptop, deelfietsen, fitness mogelijkheden, fruit op het werk en nog veel meer. Inspiratie te over.
Veel werkgevers doen al mee en inspireren elkaar. Doe ook mee!

​Regio Rotterdam - R10: Rotterdams werkgeversnetwerk
​Het R10-werkgeversnetwerk is een samenwerking tussen VNO-NCW Rotterdam en De Verkeersonderneming. Het werkgeversnetwerk is een platform van werkgevers die gezamenlijk optrekken om te werken aan slimme mobiliteit in Rotterdam (haven, stad en regio). Zij zijn ervan overtuigd dat slimme mobiliteit de toekomst heeft. Daarom willen zij de verschillende (mobiliteits)initiatieven met elkaar verbinden. Door de verbinding komt er inspiratie tot stand die uitstijgt boven de 'eigen' problemen als "het te krappe parkeerterrein". Voor leden van de R10 worden inspiratiesessies en verdiepingssessies rondom bepaalde thema'sgeorganiseerd.
 
                     VNO_NCW West 200.jpg

Breikers Café.jpg


Meest succesvolle maatregelen​ van werkgevers in Metropoolregio Amsterdam

Lees meer over BREIKERS                Bereikbaar Haaglanden.jpg
  Lees meer over Bereikbaar Haaglanden
De Verkeersonderneming.jpg


Lees meer over het R10: Rotterdams werkgeversnetwerk​