Exclusief voor directeuren-grootaandeelhouders organiseert VNO-NCW West activiteiten om:
• (vertrouwelijk) te sparren op gelijkwaardig niveau,
• inspiratie op te doen, kennis te verkrijgen en te leren
• te innoveren door ongewone samenwerking.
• nieuwe verbindingen en contacten aan te gaan
• business te vergroten
• het gezellig te hebben met elkaar.

Bovendien kun je als directeur-grootaandeelhouder actief meewerken aan een beter ondernemersklimaat en heb je directe invloed op de lobbyactiviteiten van VNO-NCW.

Waardevolle contacten
DGA’s zijn zeer gewaardeerde leden van VNO-NCW West. Zij leiden vaak familiebedrijven en hebben enorm veel ervaring en kennis waarvan andere ondernemers plezier kunnen hebben. Welke thema’s zijn belangrijk? Wat is je visie op het verbeteren van het ondernemersklimaat? Laat het ons weten! De leden van het DGA Netwerk leveren input die VNO-NCW West gebruikt in de gesprekken met de regionale en provinciale overheden. Ook zijn er directe lijnen met landelijk VNO-NCW voor de landelijke DGA-lobby.
VNO-NCW West legt waardevolle contacten tussen ondernemers met een grote beslissingsbevoegdheid.

Netwerken op maat
Het DGA Netwerk organiseert:
• Twee keer per jaar een groot DGA-event met een DGA aan het woord over thema’s die DGA’s aangaan;
• Kleinschalige inspiratiebijeenkomsten waaraan maximaal 30 DGA’s kunnen deelnemen. Hier wordt gesproken over een specifiek thema en is er volop ruimte voor interactie. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met DGA-leden;
• Ondernemerstafels waarbij 6 tot 10 DGA’s enkele keren bij elkaar komen en vertrouwelijk met elkaar spreken over ondernemerszaken;
• Elk jaar bedrijfsbezoeken;
• Twee keer per jaar een DGA-wandeling;
• Specifieke DGA-events op initiatief van leden, zoals een concertavond, vaartocht of  een feestavond.

Niet iedereen kan lid worden van het DGA Netwerk. Twee belangrijke voorwaarden zijn dat u minimaal 30% van de aandelen in bezit heeft en een bedrijf runt met tenminste 5 medewerkers.