De ruim 250 leden van VNO-NCW Westland-Delfland zijn in het algemeen ondernemers en directeuren, actief in productie, groothandel, transport, bouw of zakelijke dienstverlening. Ze zijn gevestigd in Westland of Midden-Delfland. Met elkaar vertegenwoordigen ze twintigduizend arbeidsplaatsen. Bedrijven vanaf vijf medewerkers vormen de basis van VNO-NCW Westland-Delfland.

Unieke verbindingen
VNO-NCW Westland-Delfland luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op hun wensen en betrekt leden bij de organisatie. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio. Zij delen kennis en ervaring, inspireren elkaar en doen zaken. Leden kunnen ook deelnemen aan netwerken in omliggende regio’s als Rotterdam, Delft, Den Haag of Oostland en daarmee hun netwerk verder verbreden. Alles is erop gericht de leden te ondersteunen bij de aansturing van hun bedrijven en organisaties.

Naast de bijeenkomsten waarvoor alle leden van VNO-NCW Westland-Delfland worden uitgenodigd, zijn er bijeenkomsten op maat. Om er enkele te noemen:
* workshops Ruimtelijke Ordening, speciaal voor leden die actief zijn in de bouwsector,
* ondernemerstafels, kleine groepen van directeuren-grootaandeelhouders die in vertrouwelijkheid hun ervaringen, gedachten en zorgen over het ondernemen uitwisselen,
* vrouwennetwerk, waarin alle vrouwelijke leden van VNO-NCW in de beide Hollanden elkaar kunnen ontmoeten om te spreken over zaken die specifiek voor vrouwen van belang zijn,
* denktanks, waarin leden in een beperkte periode innovatieve ideeën uitwerken,
* expertteams, waarin leden hun expertise op het gebied van energie of arbeid beschikbaar stellen aan het bestuur van VNO-NCW Westland-Delfland.

Invloedrijk
Door de hechte verbinding met landelijk VNO-NCW kan VNO-NCW Westland-Delfland de regionale lobby extra kracht geven. Bovendien werkt zij effectief samen met vrijwel alle andere lokale en regionale ondernemersorganisaties in de regio.

VNO-NCW Westland-Delfland lobbyt intensief voor versterking van de regionale economie. Zo streeft zij onder meer naar:
– behoud van het toonaangevende glastuinbouwcomplex door het bieden van duurzame en concurrerende energievoorziening, een goede inliggende infrastructuur en een uitstekende bereikbaarheid;
– een snelle aanleg van de Blankenburgtunnel, verdubbeling van de Veilingroute, verbetering van de doorstroming op de Centrale As door Westland en realisering van ongelijkvloerse kruisingen op de Wippolderlaan;
– minder regels en een snellere vergunningverlening;
– een eerlijk en uitnodigend aanbestedingsbeleid van de gemeente;
– een bij de vraag van het bedrijfsleven aansluitende arbeidsmarkt;
– een positief imago van de regio en de tuinbouwsector in binnen- en buitenland.