Centraal gelegen in de Randstad bevindt Rijnland zich op een gunstige locatie ten opzichte van andere regio’s. Mede hierdoor is het een uitstekende plek om te ondernemen. Het vestigingsbeleid van de lokale overheden en de bereikbaarheid van de regio laat echter nog te wensen over. Samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid werkt VNO-NCW Rijnland aan een heldere toekomstvisie. Met elkaar zorgen wij ervoor dat Rijnland een aantrekkelijke regio is om te ondernemen, nu en in de toekomst.

Een lidmaatschap van VNO-NCW West biedt ondernemers een meerwaarde. Wij luisteren naar de wensen van onze leden en werken samen aan een gezond ondernemersklimaat. Bovendien kunt u via het netwerk uw stem laten horen aan lokale en regionale overheden. Bijeenkomsten vinden vaak plaats in het bedrijf van een van de leden en de agenda wordt in overleg samengesteld. Met dank aan de inbreng van onze leden hebben we een solide netwerk.

Waardevolle contacten
VNO-NCW Rijnland faciliteert mogelijkheden om andere ondernemers te ontmoeten en van elkaar te leren. Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten zijn potentiële klanten, leveranciers en partners aanwezig. Onder de bijna honderd leden bevinden zich ondernemers actief in de tuinbouwsector (bollen), biotechnologie, ruimtevaart, gezondheidzorg, hoger onderwijs en de creatieve sector. Allen ondernemers met hart voor de regio. Bent u op zoek naar een specifiek bedrijf? Laat het ons weten en wij brengen u in contact. Bovendien kunt u zelf contact onderhouden met andere ondernemers via het online ledennet en social media.

Netwerken op maat
De leden van VNO-NCW Rijnland ontmoeten elkaar twee keer per jaar tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten. Bovendien nemen zij deel aan het Miljoenenontbijt, de nieuwjaarsreceptie en de themabijeenkomst ‘Duurzaam Vervoer’. Leden zijn ook welkom op de bijeenkomsten in andere regio’s en van specifieke groepen, zoals:

  • Zorgpower: voor directeuren en bestuurders in de zorg (in opstartfase),
  • DGA Netwerk: voor directeuren-grootaandeelhouder,
  • VrouwenNetwerk: voor vrouwelijke ondernemers en directeuren,
  • Ondernemerstafels: kleine klankbordgroepen.

Intensieve lobby
Samen met andere organisaties, lobbyt VNO-NCW Rijnland voor zaken die u raken. Zo werken wij intensief samen met het Leiden biosciencepark om de verdeling van Europese gelden en subsidies transparanter te maken. Ook onderhouden we nauwe banden met het landelijke netwerk en voorzitter Bernard Wientjes. Andere actuele thema’s zijn:

  • Goede bereikbaarheid van Leiden: zoals via de Rijnlandroute,
  • Een beter vestigingsklimaat: onder andere door het opstellen van de Economische Agenda,
  • Herstructurering van- en ruimte voor bedrijventerreinen.

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan contact op met de regiomanager: Monique Spek, spek@vno-ncwwest.nl,

Events in de regio

No Results found.