De zorgsector staat in Nederland voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt snel toe, terwijl de financiële middelen teruglopen. Kwalitatief goede zorg vraagt om innovatieve oplossingen. Daar kan het bedrijfsleven bij helpen. Daarom stimuleert VNO-NCW West de samenwerking en kennisdeling tussen partijen in de gehele zorgsector.

Zorgpower biedt een netwerk waarin:
1. dilemma’s worden gedeeld,
2. contacten tussen bedrijfsleven en zorginstellingen worden gelegd,
3. marktkansen worden gesignaleerd,
4. kennis en ervaring wordt gedeeld.

Zorgpower VNO-NCW Regio Rotterdam
Zorgpower Rotterdam organiseert twee originele en inspirerende bijeenkomsten per jaar. In dit netwerk ontmoeten bestuursvoorzitters en directeuren van zorginstellingen en bedrijven elkaar. Stuk voor stuk mensen met grote beslissingsbevoegdheden en uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van de bedrijfsvoering in de zorg. VNO-NCW regio Rotterdam draagt zorg voor unieke verbindingen tussen leden, waaruit innovatieve oplossingen voortkomen voor allerlei vraagstukken van de zakelijke kant van de zorg.