VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond is de invloedrijkste regionale netwerkorganisatie voor ondernemers en werkgevers. Hand in hand betekent voor ons synergie en creativiteit door samenwerking. Wij concentreren ons op onderwerpen die de stedelijke economie en het vestigingsklimaat versterken. Bedrijven en medewerkers willen in een aantrekkelijke en goed bereikbare stad vertoeven en wonen. Dat betekent dat we ons inzetten voor voldoende aanbod van adequaat opgeleide mensen, betaalbare en voldoende woningen, scholen, kunst, cultuur en sportvoorzieningen.

Rotterdam is een gebied waar we mede door scheepvaart met 174 nationaliteiten en culturele achtergronden leven. Dit is de kracht en maakt de stad tot wat zij is: leuk, uitnodigend en zakelijk interessant. Als werkgevers kunnen we nog meer bruggen slaan tussen de verschillende culturen en zorgen dat iedereen meedoet in de internationalisering, energietransitie en leer-werktrajecten.” – Mai Elmar, voorzitter VNO-NCW Rotterdam.

Onze leden
Bij ons zijn vooral ondernemers en werkgevers aangesloten, maar ook bestuurders van overheden, stichtingen, kennis-, onderwijs- en culturele instellingen. De grote variatie in leden en bedrijfstakken zorgt voor innovatieve ideeën en maakt de lobby voor een (nog) beter ondernemingsklimaat in de regio effectiever. Hoewel we een regionaal netwerk zijn, hebben onze leden een internationale focus. De meeste bedrijfsactiviteiten zijn verbonden aan de Rotterdamse haven, de toegangspoort tot Europa. Bovendien hebben veel leden vestigingen in het buitenland of doen daar zaken. VNO-NCW Rotterdam onderneemt activiteiten die de export bevorderen en werkt bijvoorbeeld samen met NLinBusiness en RVO.

Doelen bereiken we met elkaar. Wij willen onze leden in de gelegenheid stellen om netwerken op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en gesprekspartner te zijn van lokale politiek op actuele ondernemersonderwerpen. Door lid te worden ondersteun je het ondernemersklimaat in Nederland door het ondernemersklimaat te bewaken, te agenderen en te versterken.

Belangenbehartiging
In de belangenbehartiging richten we ons op onderwerpen die de stedelijke economie versterken in de regio Rijnmond, zoals:

1. Bereikbaarheid en mobiliteit
– uitbreiden lightrail-netwerk in Randstad
– aanleg derde oeververbinding (tunnel) en Blankenburgtunnel
– aanleg rijkswegverbinding A13-A16
– groei en ontsluiting Rotterdam The Hague Airport
– bevorderen verkeersdoorstroming via SMART-oplossingen
2. Onderwijs en arbeidsmarkt
– invulling en doorontwikkeling leerwerk-akkoord
– doorontwikkeling IT-campus
– stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen
3. Toekomstbestendig ondernemen
– Feijenoord XL
– ruimte voor maakindustrie en circulaire economie
– energietransitie
– woningbouw
– zorginnovatie

VNO-NCW Rotterdam werkt samen met overheden, kennisinstellingen, ondernemersverenigingen en culturele organisaties. De belangrijkste overleggen zijn:
•        Overleg Economische Ontwikkeling Rotterdam,
•        Vierhoeksoverleg,
•        Rotterdam Economic Council,
•        Platform Gastvrij Rotterdam (PGR),
•        Board Rotterdam Climate Initiative (RCI),
•        Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijnmond.

Samenwerkingspartners zijn: Jong Management, Rotterdam Partners, Havenbedrijf, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, ECE, CIC, RSM, Erasmus MC, Kunsthal, JINC, IT Campus, Albeda, Verkeersonderneming.