De bouw- en vastgoedsector slaat een nieuwe weg naar groei en innovatie in. De stevige ondergrond bestaat uit nieuwe, sectoroverschrijdende verbindingen tussen topondernemers: ondernemers die over grenzen kijken. Bouwpower faciliteert ontmoetingen tussen deze ondernemers uit verschillende bedrijfstakken en tussen ondernemers en overheden door bijeenkomsten te organiseren op lokaal en provinciaal niveau. Bouwpower is opgericht om nieuwe kansen te creëren voor de bouw, die zwaar getroffen wordt door de recessie.

Ondernemers en bestuurders uit de bouw- en vastgoedkolom zijn lid van VNO-NCW West, waaronder:
– beleggers,
– ontwikkelaars,
– woningbouwcorporaties,
– bouwers,
– installatiebedrijven,
– vastgoedbeheerders,
– vastgoedadviseurs,
– architecten,
– ingenieurs en specialisten in duurzaamheid en energie-efficiency.

Aanbestedingen
Bouwpower organiseert ook een dialoog tussen gemeenten en ondernemers over het proces van aanbesteding. De meeste gemeenten willen in overleg een adequate aanbestedingsopdrachten formuleren, zodat het kleine en lokale bedrijfsleven meer kans maakt, evenals innovatieve bedrijven met nog niet eerder toegepaste technologie.

Bouwpower VNO-NCW Regio Rotterdam
In Rotterdam wordt een grote bevolkingsgroei verwacht. Dit betekent dat we een grote opgave van verstedelijking hebben wat betreft woningbouw, mobiliteit en energie. Dit betekent ook een grote onderhoudsopgave voor onder meer de woningbouwmarkt. Bouwpower brengt dit in kaart. Bouwpower organiseert minimaal twee inspirerende bijeenkomsten per jaar met wisselende thema’s, die gebaseerd zijn op de actuele dynamiek in de regio