De bijna 300 leden van VNO-NCW regio Den Haag zijn ondernemers en directeuren, actief in industriële productie, groothandel, transport, bouw of zakelijke dienstverlening. Met elkaar vertegenwoordigen ze meer dan zeventigduizend arbeidsplaatsen. Bedrijven vanaf tien medewerkers vormen de basis van VNO-NCW Regio Den Haag.

Unieke verbindingen
VNO-NCW Regio Den Haag luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op hun wensen en betrekt leden bij de organisatie. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio. Zij delen kennis en ervaring, inspireren elkaar en doen zaken. Dit alles ter versterking van hun bedrijven. Inspiratie en het creëren van nieuwe, unieke relaties, daar draait het om. De sfeer is informeel.
Naast de bijeenkomsten waarvoor alle leden worden uitgenodigd, zijn er bijeenkomsten op maat:

  • Bouwpower, voor leden die actief zijn in de bouwkolom en aanverwante sectoren;
  • Ondernemerstafels, kleine klankbordgroepen voor directeuren-grootaandeelhouders;
  • Discussieclubs, waarin circa veertig leden in huiskameromgeving spreken over maatschappelijke ontwikkelingen en ondernemersthema’s;
  • Denktanks, waarin leden innovatieve ideeën uitwerken.

Leden kunnen ook deelnemen aan bijeenkomsten in andere regio’s van VNO-NCW West.

Invloedrijk
Door de hechte verbinding met landelijk VNO-NCW kan VNO-NCW Regio Den Haag de regionale lobby extra kracht geven. Bovendien werkt zij effectief samen met vrijwel alle andere lokale en regionale ondernemersorganisaties.

VNO-NCW regio Den Haag lobbyt intensief voor versterking van de regionale economie. Zo streeft zij onder meer naar:

  • herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen;
  • betere bereikbaarheid, onder meer door aanleg van de Rotterdamse baan, de rondweg om Den Haag en de verbreding A12;
  • minder regels en snelle afgifte vergunningen;
  • toegankelijke aanbestedingen door de overheid;
  • betaling van de rekeningen binnen dertig dagen door de overheid.