Onze leden

De leden van VNO-NCW regio Den Haag zijn ondernemers, bestuurders en directeuren, actief in industriële productie, groothandel, transport, bouw, horeca, sport, onderwijs, cultuur en zakelijke dienstverlening. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

Voor en Door ondernemers

Leden delen kennis en ervaring met elkaar en zorgen voor inspiratie. Het netwerk biedt volop kansen voor zakelijke en persoonlijke groei. De leden zijn actief in uiteenlopende bedrijfstakken, waardoor de variatie in expertise groot is. Die expertise wordt ook benut in de belangenbehartiging, waardoor VNO-NCW regio Den Haag het meest invloedrijke ondernemersnetwerk in de regio is.

Lobby 

VNO-NCW behartigt in de Haagse regio de belangen van ondernemers. Dat doen we niet alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar het hele jaar door. Door regelmatig contact te hebben met wethouders en raadsleden in de 5 gemeenten zorgen wij ervoor dat er aandacht blijft voor belangrijke zaken als voldoende ruimte voor bedrijven, bereikbaarheid van werklocaties en binnensteden, een aantrekkelijk woonklimaat, digitalisering van het mkb en de energietransitie. Zo dragen wij ons steentje bij aan een goed vestigings- en ondernemersklimaat in de Haagse regio.

Bijeenkomsten en doelgroepen.

De bijeenkomsten agenda vind je op onze website. Als lid van VNO-NCW regio Den Haag mag je ook aansluiten bij bijeenkomsten van andere regio’s binnen VNO-NCW West. Ook zijn er verschillende doelgroep netwerken waar je bij kan aansluiten.

Lidmaatschap

Klik hier voor meer informatie betreffende het lidmaatschap en de tarieven. Klik hier om direct het aanmeldingsformulier in te vullen.