VN​O-NCW Delft is hét ondernemersnetwerk in de regio. De bedrij​​​ven zijn in allerlei branches actief. VNO-NCW Delft biedt onderne​mers en we​rkgev​ers in Delft een springplank ​​naar buiten. Delft maakt onderdeel uit van de Zuidvleugel en we bieden Delftse werkgevers het platform om contacten te leggen met werkgevers en overheden in Oostland, Rotterdam, Westland en Den Haag. V​NO-N​CW Delft is zo het meest waardevolle netwerk in Delft.

Invloedrijk
VNO-NCW Delft is trots op haar invloedrijke netwerk van beslissers. Door de hechte verbinding met landelijk VNO-NCW kan VNO-NCW Delft de regionale lobby extra kracht geven.

Unieke verbindingen
Tijdens de bijeenkomsten op maat delen leden kennis en ervaring. Ze bieden elkaar hun competenties aan en werken gezamenlijk innovatieve ideeën uit. Dit alles ter versterking van hun bedrijven. VNO-NCW Delft luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op de behoeften die leven en betrekt leden bij de organisatie.

Leden van VNO-NCW Delft kunnen ook participeren in bijeenkomsten van andere regio’s (VNO-NCW West telt 10 regio’s) en op West niveau (DGA bijeenkomsten en het VrouwenNetwerk). Zo ontstaan unieke relaties tussen mensen en organisaties in de regio.

VNO-NCW Delft werkt nauw samen met belangenbehartigers zoals de Kamer van Koophandel, plaatselijke ondernemersverenigingen, MKB Delft en omliggende ondernemerskringen van VNO-NCW West.

Actuele lobbyprojecten:
VNO-NCW Delft lobbyt intensief voor versterking van de regionale economie en een beter ondernemersklimaat. Op dit moment lobbyen we voor:
Het Technologisch Innovatief Complex Delft tot een voor ondernemers belangrijk en goed concept helpen ontwikkelen. Omdat ook hier geldt dat Technologisch Innovatief Complex Delft alleen slaagkans heeft als het breed wordt ingebed en gedragen.​​​​​​

LinkedIn