Ondernemers in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) krijgen door het restrictieve Groene Hart-beleid niet de ruimte die ze nodig hebben. Sommigen overwegen daarom de regio te verlaten. VNO-NCW A-V zet zich in voor een evenwichtige balans tussen wonen, werken, natuur en recreatie.

Unieke verbindingen
Tijdens de bijeenkomsten delen leden kennis en ervaring. Ze bieden elkaar hun competenties aan en werken gezamenlijk innovatieve ideeën uit. Dit alles ter versterking van hun bedrijven. VNO-NCW A-V luistert naar haar leden, stemt de activiteiten af op de behoeften die leven en betrekt leden bij de organisatie.

Leden van VNO-NCW A-V kunnen ook deelnemen aan bijeenkomsten in andere regio’s van VNO-NCW West.

Actuele lobbyprojecten
VNO-NCW A-V houdt zich intensief bezig met de versterking van de regionale economie.
De leden dragen bij aan de Visie 2030 van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

VNO-NCW A-V maakt zich sterk voor:
– Duurzame bedrijventerreinen,
– Stimuleringsbijdragen van de Haagse en Europese overheid,

Vier Speerpunten
– Economische ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking
– Infrastructuur en ruimtelijke ordening
– Sport en cultuur
– Onderwijs en arbeidsmarkt