Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Westland-Delfland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Westland-Delfland

Het tuinbouwgebied Westland-Delfland verandert. De overheid zoekt naar een nieuw evenwicht tussen woningbouw, bedrijvigheid, tuinbouw en recreatie. VNO-NCW Westland-Delfland behartigt hierin de belangen van het bedrijfsleven. In zogenaamde denktanks geven ondernemers en directeuren deze belangenbehartiging vorm.​

Regionieuws
‘Ik zet in op gelijk speelveld’
 

​Eveline Herben (54) heeft zich verkiesbaar gesteld namens het CDA: “Vanuit de lobbypraktijk zag ik dat het beter kan.” Ze staat op plaats 9.

lees meer
Vrijdag 10 Mei 2019

Van fiscaal jurist via televisieproducent naar lobbyist voor de tuinbouwsector. Het is een gevarieerde carrière die Eveline Herben (54) heeft doorlopen, en er komt alweer een nieuwe uitdaging aan: het Europese Parlement. Herben heeft zich verkiesbaar gesteld namens het CDA: “Vanuit de lobbypraktijk zag ik dat het beter kan.”

Door Tristan van Oorschot

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?
“Ik ken zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de Brusselse arena. Door mijn werk als belangenbehartiger voor de bloemensector bij de EU heb ik over veel zaken een mening gevormd. Ik vind dat de uitvoering het doel soms voorbij streeft. Daar waar een gelijk speelveld wordt beoogd, schieten regels verder door in de nationale uitvoering.. De evaluatie van de effectiviteit  van regelgeving wordt door de Commissie vaak uitgesteld. En je moet steeds zoeken naar een goed evenwicht tussen wat op Europees niveau en wat nationaal geregeld moet worden. Soms ontbreekt het aan coherente regelgeving en ontstaan er tegenstrijdigheden. Als Europarlementariër kan ik bijdragen aan verbeteringen in het Europese beleid.”

Kun je  een voorbeeld noemen?
“Een goed voorbeeld is een taskforce van de EU om de landbouw in Afrikaanse landen te verbeteren, zodat ze zelfvoorzienend worden en meer handel kunnen drijven. Meer welvaart daar betekent ook minder migranten naar Europa. Echter, tegelijkertijd legt de Europese Commissie bij een ander beleidsonderdeel importregels met te strikte beperkingen op, waardoor de handel met die Afrikaanse landen juist wordt belemmerd. Als Europarlementariër wil ik dit soort tegenstrijdigheden aankaarten en bestrijden.”

Ben je al lang lid van het CDA?
“Ongeveer vijf jaar, niet heel lang dus. Toch zit christendemocratisch denken in mij. In het midden van het politieke spectrum zit de nuance en de verbinding. Het geschreeuw op de flanken gaat ons niet verder brengen. Op dit moment weten teveel mensen te weinig over wat de EU doet. Dat zorgt voor veel meningen zonder verdieping. Ook Nederlandse politici dragen hieraan bij door snel de schuld te leggen bij de EU. Iedereen, wel of geen politicus, moet verantwoordelijkheid pakken. Ik zou daarom ook iedereen willen oproepen te gaan stemmen.”

Als je in het parlement zit, welke zaken voor het Nederlandse bedrijfsleven ga je dan als eerste oppakken?
“Ik zal altijd inzetten op een gelijk speelveld. Dit is soms niet alleen op Europees niveau nodig, maar ook wereldwijd. Neem het verduurzamen van de maritieme sector. Als we de CO2 in de zeescheepvaartsector willen terugdringen, zullen we globaal afspraken moeten maken.
Ook vind ik het belangrijk dat de regelgeving van de EU de Nederlandse handel beschermt, bijvoorbeeld bij import van producten van Chinese onlinewinkels die niet aan de consumentennormen van de EU voldoen.
En we zitten met de Brexit. Nederland profiteert van de grote Europese markt. Een harde Brexit maakt veel sectoren, waaronder de grote Nederlandse bloemensector, kwetsbaar. Ik hoop niet dat het tot een harde Brexit komt, maar als dit het geval is, dan moeten er toch nieuwe handelsafspraken komen. Daar zal ik bovenop zitten in het belang van de Nederlandse ondernemers, bijvoorbeeld dat het Verenigd Koninkrijk zoveel mogelijk de EU-standaarden blijft volgen.”

Dit zijn ambitieuze doelen voor een parlementslid stel ik mij voor….
“Je zal altijd de samenwerking moeten zoeken met andere politieke partijen in het Parlement. Processen kunnen lang duren. Het is belangrijk om te weten op welk moment je wat kan doen. En het moet gaan om resultaat, niet om politieke ijdelheid. Uiteindelijke kan je dan de mammoettanker, als beeld van een EU-besluitvormingsproces, iets afbuigen.”

Wat vind je van de bezetting in het parlement?
“Er zijn veel beroepspolitici en idealisten. Het is goed om uit eigen ervaring te weten waar een ondernemer tegenaan kan lopen. Een goed voorbeeld is de verduurzaming. Politici lijken nog wel eens te vergeten wat nodig is voor een switch naar een duurzamere bedrijfsvoering. Een ondernemer weet welke grote investeringen daarmee gemoeid zijn en wat er binnen welke termijn mogelijk is.”

Een politieke campagne met je rol in het bedrijfsleven lijkt moeilijk combineren…
“Dat klopt. Ik heb het nu ook even heel druk, maar bij de bloemenveilingen weten ze ook dat dit belangrijk is. Het is nu zaak dat ik mijzelf laat zien en dat kost veel tijd. Desalniettemin vind ik het de moeite waard omdat de EU belangrijk voor ons is. De beste waarborg voor vrede, veiligheid en vrijheid van leven en welzijn van burgers zijn ook voor het bedrijfsleven van belang. Niet alleen de welvaart van de interne markt.  Maar we moeten ook kritisch blijven op het functioneren van de EU. In Nederland is nog steeds 86 procent van de bevolking voor een verenigd Europa, maar ook de EU moet zich aanpassen aan ontwikkelingen in de samenleving. Er wordt meer duidelijkheid verlangd, richting en slagvaardigheid. De EU is die zin hetzelfde als een bedrijf en moet zich altijd blijven ontwikkelen.”

www.evelineherben.nl

Er zijn twee ondernemers in het werkgebied van VNO-NCW West (Noord- en Zuid-Holland) die zich verkiesbaar hebben gesteld voor het Europees Parlement: Emily van de Vijver (43) op plek 5 van de D66-kieslijst en Eveline Herben (54) op plek 9 van de CDA-kieslijst.

Regionieuws
WATT je moet weten

​Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

lees meer
Donderdag 18 April 2019

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je vóór die datum alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

WATTjemoetweten.nl
Om ondernemers beter te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing is de campagne WATTjemoetweten.nl gelanceerd. MKB-Nederland werkt hierin samen met branche- en regionale organisaties, omdat die dicht bij de ondernemer staan. De website WATTjemoetweten.nl (met dubbel t, van James WATT) is het centrale startpunt voor ondernemers. Daarnaast komen er flyers, social media campagnes, informatiebijeenkomsten, radiocommercials en natuurlijk: deze nieuwsbrief.

WATT en waarom?
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Net als alle inwoners kunnen zij hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het mooie is, dat veel van die energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Je investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. Dat scheelt!

VNO-NCW West helpt je verder

Wil je weten wat jij binnen jouw bedrijf kunt doen aan energiebesparing? Als partnerorganisatie helpt VNO-NCW West je graag verder. Je kunt bij ons terecht voor concrete tips en adviezen, waarmee je direct aan de slag kunt. 

Het loket is geopend!
Sinds 28 februari is het eLoket van RVO officieel geopend. Daar kun je vanaf nu de door jou uitgevoerde energiemaatregelen rapporteren. Let op: vóór 1 juli moet jouw rapportage binnen zijn! Om jou daarin te ondersteunen, heeft MKB-Nederland een handig stappenplan opgesteld: het Stappenplan Informatieplicht Energiebesparing. Wanneer je dit volgt, weet je direct of de Informatieplicht ook op jouw bedrijf van toepassing is en wat je daartoe moet ondernemen. 
Bezoek het eLoket van RVO en rapporteer nu!
  
WATT nu?
Het belangrijkste is dat je je nu in deze thematiek verdiept, want 1 juli nadert snel! Voor een antwoord op veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht, de aangesloten partnerorganisaties en heel veel informatie ga je naar: WATTjemoetweten.nl ​

Regionieuws
CollegeTour triggert nieuw talent

​“In de glastuinbouw zit gigantisch veel ruimte voor groei,” concludeerden vier sprekers unaniem tijdens CollegeTour Kom in de K(l)as. Zo klom o.a. de 33-jarige Robin Schaap, een van de sprekers, in vier jaar tijd op van stagiair tot directeur van Koppert Cress.

lees meer
Donderdag 11 April 2019

“In de glastuinbouw zit gigantisch veel ruimte voor groei,” concludeerden de vier sprekers unaniem tijdens CollegeTour Kom in de K(l)as. Zo klom de 33-jarige Robin Schaap, een van de sprekers, in vier jaar tijd op van stagiair tot directeur van Koppert Cress. De ultieme wens van Ton van Mil, keynote speaker en CEO van Royal Brinkman is een twintiger in zijn managementteam.

Tijdens de CollegeTour konden studenten Ton van Mil en drie jonge talenten uit het tuinbouwbedrijfsleven het hemd van het lijf vragen. Een van de aanwezige studenten, Joey Spencer, student Business Management, twijfelt nog of de glastuinbouw zijn keuze wordt. “Zorg dat je breed inzetbaar bent en durf mee te veranderen,” geeft spreekster Joyce Lansbergen, algemeen directeur van LG Flowers als tip mee aan jong talent. Joyce is verkozen tot ‘Tuinbouwvrouw van het jaar’ en vindt dat we als sector boven op de bal moeten zitten. “Alleen dan is onze sector klaar voor een florerende toekomst.” En dat biedt dus ook volop carrièrekansen voor nieuwe functiegebieden als HR, Communicatie, Marketing en E-commerce. Spreker Martine Boekestein, Brand & Campaign manager bij Rijk Zwaan, beaamt dat. “Natuurlijk is werken bij Nike of Heineken ook heel gaaf, maar de kans dat je daar zo snel manager of directeur wordt, is wat kleiner. Als ik morgen bij Rijk Zwaan zeg dat de hele strategie anders moet, dan wordt er oprecht naar mij geluisterd.”Duizenden extra medewerkers nodig in de glastuinbouw
CollegeTour werd georganiseerd aan de vooravond van Kom in de Kas. Doel is om jong talent te triggeren om te kiezen voor een opleiding en carrière in de glastuinbouwsector, omdat de verwachting is dat er komende jaren duizenden extra medewerkers nodig zijn. Om die reden werd er tijdens Kom in de Kas ook (voor het eerst) een carrière event georganiseerd om zo latent werkzoekenden op ludieke wijze een verrassende kijk te geven op carrièreperspectief in de sector. Terwijl kinderen speelden bij Museon en Lego League, benaderden ‘artsen’ hun ouders, veelal afkomstig uit randgemeenten als Maassluis en Vlaardingen: ‘U ziet wat witjes en kunt zeker wel wat groen gebruiken’ was het credo. Met onder andere een Cressperience, doktersrecept van Tommies en Vitapep en een groene frisse boost met luchtzuiverende Air so Pure planten lieten we deze latent werkzoekenden zien dat een carrière in de glastuinbouwsector, naast heel groen, ook heel boeiend kan zijn. Onder andere Prominent Tomatoes en Kasgroeit toonden de bezoekers interessante vacatures.

CollegeTour en het Carrière-event werden geïnitieerd door VNO-NCW Westland-Delfland en Glastuinbouw Westland, gesteund door Kasgroeit, Kom in de Kas Westland en Koppert Cress, en mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.

Fotoreportage

28ae6b80-d132-4682-9bf2-86712506f529
Nieuwe leden
Sea Green
AMSTERDAM
KWS Infra bv
ROTTERDAM
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"In vertrouwelijkheid sparren met collega-ondernemers"

Sylvia Grootscholten
Directeur-eigenaar van Uniglobe Westland
Dáárom ben ik lid!
"Waardevol om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen"

Steffie Michels
Notaris Westland Partners en voorzitter CBMP
Dáárom ben ik lid!
"Als werkgever heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar je omgeving."

Mart Valstar
DGA Best Fresh Group
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW echt een lobbyorganisatie"

Marck Hagen
Eigenaar Wuvio Chemicals
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW hét netwerk om kennis over het ondernemerschap te delen."

Léon Gardien
Directeur Gardien Bedrijfsfysiotherapie
Dáárom ben ik lid!
"Ondernemers hebben vaak dezelfde vragen en wensen"

Gilbert van der Meer
Mede-eigenaar en directielid Van der MeerGroup
Dáárom ben ik lid!
"Ik zie positieve ontwikkelingen in het Westland. De manier waarop we hier samenwerken, verdient een groot compliment."

Eric de Winter
Directeur De Winter Logistics
Dáárom ben ik lid!
"Via VNO NCW neem ik deel aan de ondernemerstafel, het is interessant om met DGA’s uit andere sectoren te discussiëren. "

Eduard ter Laak
Chief executive officer Ter Laak Orchids
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland heeft een goede adviesrol bij het aanbestedingsbeleid van de Gemeente gehad."

Arjo Riedijk
DGA Weboma en voorzitter Bouwend Haaglanden
Dáárom ben ik lid!
"Als ondernemer is het heel leuk en inspirerend om andere ondernemers te ontmoeten."

Antoinette Dijkhuizen
Eigenaar 4you Accountancy
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland vervult een belangrijke verbindende rol met name in Greenport Westland Oostland."

An Beekenkamp
Directeur Beekenkamp Beheer Maasdijk

 Partners

 Video

Bedrijventerreinen Westland