Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Westland-Delfland  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Westland-Delfland

Het tuinbouwgebied Westland-Delfland verandert. De overheid zoekt naar een nieuw evenwicht tussen woningbouw, bedrijvigheid, tuinbouw en recreatie. VNO-NCW Westland-Delfland behartigt hierin de belangen van het bedrijfsleven. In zogenaamde denktanks geven ondernemers en directeuren deze belangenbehartiging vorm.​

Regionieuws
Bert Mooren onderscheiden

​Vertrekkend directeur van VNO-NCW West ontvangt op 5 november de Gouden Lis uit handen van Commissaris van de Koning Jaap Smit. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland.

lees meer
Donderdag 7 November 2019

​Vertrekkend directeur van VNO-NCW West ontvangt op 5 november de Gouden Lis uit handen van Commissaris van de Koning Jaap Smit. De Gouden Lis is de hoogste provinciale onderscheiding van Zuid-Holland.
Lees verder

Regionieuws
Holland in 2040

​Dromen over Holland in 2040. Waar mensen gelukkig en gezond leven, verbonden met elkaar. Hoe bereik je dat? Dé vraag op het afscheidssymposium van directeur Bert Mooren van VNO-NCW West.

lees meer
Donderdag 7 November 2019

Dromen over Holland in 2040. Waar mensen gelukkig en gezond leven, verbonden met elkaar. Hoe bereik je dat? Dé vraag op het  afscheidssymposium van directeur Bert Mooren van VNO-NCW West.

Door Annemarie van Oorschot & Pieter van der Meulen

Aan de hand van drie thema’s dromen de ruim 250 aanwezige ondernemers en beleidsmakers op 5 november 2019 over de toekomst van de Randstad. Ze zijn bijeen in de Malietoren, het ondernemershuis van VNO-NCW en MKB Nederland in Den Haag.

Thema 1: Klimaat en Groene Groei

Tom Daman, eerstejaars student natuur- en sterrenkunde in Leiden droomt van een klimaatneutraal Holland. Schone lucht, schoon water, schone energie, dat alles is in het jaar 2040 ruimschoots voor handen. Daman nam vorig jaar de leiding in de klimaatstaking van scholieren en zat bij premier Rutte aan tafel om te vertellen dat er nu echt geïnvesteerd moet worden in het reduceren van de CO2-uitstoot.

Yousef Yousef, CEO LG Sonic en voorzitter van het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers, benadrukt dat je een launching customer nodig hebt om groene ideeën verder te brengen.

Liesbeth van Tongeren, wethouder gemeente Den Haag, vindt dat we grootschaliger aan de gang moeten als we de droom van Daman willen verwezenlijken. “Geen tijd meer voor discussies over kernenergie. Gevestigde orde moet elke mogelijkheid aangrijpen om hieraan bij te dragen. Gemeentes zat om launching customer te zijn. Nederland heeft innovatiekracht en financiële mogelijkheden.”

Anneke Sipkens, directeur van de stichting Doen, gelooft in de kracht van jonge innovatieve ondernemers en steunt startups en scale ups financieel.

Alle drie zijn van mening dat het aanbestedingsbeleid van de overheid nog te veel gericht is op oude, bewezen technologie. “Durf meer risico te nemen. Dan maak je impact.”

Thema 2: Efficiënt ruimtegebruik: combineren van wonen, werken, leven en verplaatsen

Mahnaz Sharikani is student Communicatie & Marketing aan de Haagse Hogeschool en droomt van een Holland waarin iedereen gezond en gelukkig is. Kunstmatige intelligentie is een cruciale voorwaarde om dit te realiseren. Zal er al in 2040 een back up worden gemaakt van de herinneringen van een dementerende oudere? Mahnaz weet één ding zeker: in 2040 verplaatst zij zich in een Uber drone.

Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland: “Economie is een kenniseconomie geworden. Bedrijven clusteren om kennis bij elkaar op te halen. Als je droomt gaat het over gave steden; een goed bereikbare, gonzende bijenkorf. We gaan naar radicaal andere systemen. Het geld van het Infrastructuurfonds moeten we voor die verandering inzetten.”

Jaap Bierman, CEO trammaatschappij HTM: “Vervoer is nodig om de samenleving verbonden en goed leefbaar te houden. Laten we besluitvaardig zijn en de verwachte grote mobiliteitsgroei opvangen met grootschalige investeringen in openbaar vervoer. Er zijn slimme oplossingen die bijvoorbeeld vraaggestuurde deelmobiliteit mogelijk maken.”

Leen Verbeek, CvdK Flevoland en voorzitter van de vereniging Deltametropool vindt dat het jargon moet veranderen. “Nederland is een megapool, een stadstaat, en op dat niveau moeten we de uitdagingen agenderen. Geen beleid vanuit Den Haag of Rotterdam.”

Jan Hendrik Dronkers, loco-secretarisgeneraal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Laten we niet doen of we bij nul moeten beginnen. We hebben al veel bereikt. Stel samen de doelen vast en ga ervoor, zoals Bert Mooren en ik dat voor de aanleg van de A4 Midden Delfland hebben gedaan. Maak concrete, geïntegreerde plannen op een hoger niveau dan het gemeentelijke.”

Thema 3: Samenwerken en samenleven
“Wij zijn zielsverwanten”, zegt Jaap Smit, CvdK Zuid-Holland, wijzend op de andere spreker voor dit thema, Ab van der Touw, voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Leiden. “Vergezicht is prachtig, maar wat doen we overmorgen? We moeten leren leven met onvolkomenheden. Als er één ding belangrijk is, dan is het de menselijke maat bewaren en samenwerken. We hebben een enorme klus te klaren.”

Ab van der Touw: “We hebben versnippering, ook in politiek. Met de ontzuiling hebben we het badwater en ook veel kind weggegooid. We moeten meer zicht krijgen op het perspectief van de ander, oog krijgen voor wat mensen echt willen. Dat wat tussen droom en daad staat moeten we gezamenlijk wegwerken.”

Jaap Smit: “Naast innovatie hebben we restauratie nodig. We zijn wat dingen kwijt geraakt wat een samenleving zeer de moeite waard maakt. In elk functieprofiel van een burgemeester lees ik dat hij of zij een verbinder moet zijn. Die enorme behoefte aan verbinding laat zien wat we kwijtgeraakt zijn. In een tijd van grenzeloosheid is een kader van waarden hard nodig.”

Bert Mooren, scheidend directeur VNO-NCW West, sluit het symposium af met de conclusie dat meer dan vroeger samenwerking nodig is. “We moeten iedereen motiveren aan de slag te gaan. Ondernemers met een maatschappelijke drijfveer kunnen daarbij het verschil maken.”

Van Commissaris van de Koning Jaap Smit kreeg Bert Mooren de onderscheiding De Gouden Lis voor zijn verdiensten als directeur van VNO-NCW West voor de provincie Zuid-Holland.
Lees hier meer

Bert Mooren is opgevolgd door Kim Boersma.
Lees hier meer

Fotoreportage

Regionieuws
Kim Boersma nieuwe directeur VNO-NCW West

​Kim Boersma is met ingang van 5 november 2019 de nieuwe directeur van VNO-NCW West. Zij volgt Bert Mooren op.

lees meer
Dinsdag 5 November 2019

​Kim Boersma is met ingang van 5 november 2019 de nieuwe directeur van VNO-NCW West. Zij volgt Bert Mooren op.

“Het is een prachtige uitdaging om samen met de leden het ondernemersnetwerk nieuwe impulsen te geven en te werken aan de ontwikkeling van VNO-NCW West als sterke marktgerichte organisatie”, zegt Kim Boersma. VNO-NCW West is hèt ondernemersnetwerk in de Randstad en behartigt de belangen van ruim 2000 aangesloten ondernemingen in Noord- en Zuid-Holland.
Boersma: “Het ondernemerschap, de wijze van ondernemen en de netwerkbehoeften van ondernemers zijn de afgelopen tien jaar sterk veranderd. Daar zullen we als vereniging ons aanbod op moeten afstemmen. De vertegenwoordiging van ondernemers blijft haar relevantie behouden, ook in deze tijd waarin het ondernemerschap verandert. De behoefte aan connectie, verbinding en persoonlijke groei blijft.”

Belangenbehartiging
De belangenbehartiging vraagt anno 2019 om een integrale aanpak van complexe vraagstukken. Ondernemers worden geconfronteerd met politieke actualiteiten, zoals de bevriezing van hun orderportefeuille door de stikstofproblematiek. Thema’s als de groei van Schiphol of de woningnood in de grote steden vragen om samenwerking met veel partijen in de regio, samenwerking tussen onder andere ondernemers, overheden, kennisinstellingen en NGO’s. “Die samenwerking wil ik de komende jaren intensiveren”, aldus Boersma.

Kim Boersma
Boersma (41) is in mei 2019 aangesteld als adjunct-directeur en heeft zich in de periode mei-november reeds voorbereid om het roer van haar voorganger over te nemen. Boersma heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en was zelf ondernemer. Na een start van haar loopbaan in verschillende functies binnen de HRM-dienstverlening richtte zij een eigen bureau op. Na bijna 10 jaar ondernemerschap maakte zij de overstap naar management- en directiefuncties bij onder meer NGO’s. Eerder was Boersma al vertegenwoordiger van jonge ondernemers, in de periode 2005 -2012 was zij lid van het Dagelijks Bestuur van Jong Management, de ondernemersvereniging van VNO-NCW voor jonge werkgevers (tot 40 jaar). Sinds 2018 is zij lid van de adviesraad van Jong Management.

Bert Mooren
Bert Mooren was 22 jaar directeur van de regionale ondernemersvereniging, eerst van de Hollandse Werkgeversvereniging HWV en later van VNO-NCW West. Hij gaat met pensioen. Mooren zette zich met verve in voor de belangenbehartiging. Hij zorgde er onder meer voor dat na 50 jaar discussie de A4 Midden Delfland werd gerealiseerd, introduceerde mobiliteitsmanagement in Haaglanden om de filedruk te verminderen, zette aan de Alderstafel in op verantwoorde groei van Schiphol en waarborgde ruimte voor de maakindustrie op bedrijventerreinen.

6f5db956-8979-48c6-b482-9b1e3e509778
7327da0c-4a0a-454c-9eea-b852057a19f5
Nieuwe leden
't Westen Clean Fresh You
NAALDWIJK
SPEAX b.v.
NAALDWIJK
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland vervult een belangrijke verbindende rol met name in Greenport Westland Oostland."

An Beekenkamp
Directeur Beekenkamp Beheer Maasdijk
Dáárom ben ik lid!
"Als ondernemer is het heel leuk en inspirerend om andere ondernemers te ontmoeten."

Antoinette Dijkhuizen
Eigenaar 4you Accountancy
Dáárom ben ik lid!
"VNO-NCW Westland-Delfland heeft een goede adviesrol bij het aanbestedingsbeleid van de Gemeente gehad."

Arjo Riedijk
DGA Weboma en voorzitter Bouwend Haaglanden
Dáárom ben ik lid!
"Via VNO NCW neem ik deel aan de ondernemerstafel, het is interessant om met DGA’s uit andere sectoren te discussiëren. "

Eduard ter Laak
Chief executive officer Ter Laak Orchids
Dáárom ben ik lid!
"Ik zie positieve ontwikkelingen in het Westland. De manier waarop we hier samenwerken, verdient een groot compliment."

Eric de Winter
Directeur De Winter Logistics
Dáárom ben ik lid!
"Ondernemers hebben vaak dezelfde vragen en wensen"

Gilbert van der Meer
Mede-eigenaar en directielid Van der MeerGroup
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW hét netwerk om kennis over het ondernemerschap te delen."

Léon Gardien
Directeur Gardien Bedrijfsfysiotherapie
Dáárom ben ik lid!
"Voor mij is VNO-NCW echt een lobbyorganisatie"

Marck Hagen
Eigenaar Wuvio Chemicals
Dáárom ben ik lid!
"Als werkgever heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar je omgeving."

Mart Valstar
DGA Best Fresh Group
Dáárom ben ik lid!
"Waardevol om deel te nemen aan de bestuursvergaderingen"

Steffie Michels
Notaris Westland Partners en voorzitter CBMP
Dáárom ben ik lid!
"In vertrouwelijkheid sparren met collega-ondernemers"

Sylvia Grootscholten
Directeur-eigenaar van Uniglobe Westland

 Partners

 Video

Bedrijventerreinen Westland