Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Regio Rotterdam  >  Rotterdam Dossier

Skip Navigation LinksRegio Rotterdam

 
 

 

​VNO-NCW Regio Rotterdam is een van de tien regionetwerken van VNO-NCW West, met bijna 600 leden veruit het grootste! Het netwerk is levendig. De leden ontmoeten elkaar veelvuldig en op allerlei manieren: op groot- en kleinschalige bijeenkomsten en ook virtueel in de sociale media en de besloten communities van het Ledennet.

Van VNO-NCW Regio Rotterdam zijn vooral ondernemers lid, maar ook bestuurders van overheden, kennis- en culturele instellingen en stichtingen. Op die manier wordt samenwerking met andere organisaties makkelijker en daarmee de lobby voor een beter ondernemingsklimaat in de regio effectiever. Bovendien zorgt de grote variatie in leden en bedrijfstakken voor innovatieve ideeën en business cases, een grote toegevoegde waarde van het netwerk. Gemeenschappelijk hebben de leden hun grote beslissingsbevoegdheid; zij zijn directeuren-grootaandeelhouders, bestuursvoorzitters of algemeen directeuren. 

‘Wij zorgen ervoor dat u sterke verbindingen kunt leggen tijdens inspirerende bijeenkomsten, 
dat uw stem wordt gehoord in de lokale, landelijke en Europese politiek,
helpen u uw doelen te bereiken en dat doen we met elkaar.’
 
Clusterstrategie 
Succesvolle aanvullingen op onze reguliere bijeenkomsten zijn de door ons opgezette clusters voor specifieke doelgroepen:

Bouwpower
Zorgpower
Onderwijspower
HRM Ex​pert Netwerk
VrouwenNetwerk
(Noord- en Zuid-Holland)
DGA Netwerk​ (Noord- en Zuid-Holland)

Voor en door ondernemers
Met een duidelijke visie en focus, gekoppeld aan daadkracht, bereiken wij resultaat. Wij denken in kansen en mogelijkheden en betrekken vele enthousiaste ondernemers bij onze activiteiten. Wij leggen verbindingen en sturen op kwaliteit. Hiervan plukt u de vruchten, dankzij de waardevolle mensen die u vertegenwoordigen: onze bestuursleden, de Raden van Advies van onze clusters, de vertegenwoordigers in het landelijk bestuur en onze ambassadeurs. In constructieve overlegorganen benutten we de kracht van sterke verbindingen. Voorbeelden hiervan zijn:

Vernieuwen en versnellen
Door de invoering van de Nieuwe Heldenprijs​, de samenwerking met het Cambridge Innovation Center (CIC), Jong Management en Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) stimuleren wij jonge dynamiek. Versnellen doen wij door de sponsoring van een door innovatie gedreven ecosysteem in de regio Rotterdam. Samen met CIC, Venture Café Rotterdam en General Electric stimuleren wij hiermee de kansen voor nieuwe start-ups en scale-ups. Door verbindingen met StartupDelta en YES!Delft staan wij eveneens in contact met jonge, energieke ondernemers.

Lobby
VNO-NCW Regio Rotterdam voert een sterke lobby​ om deze benodigde randvoorwaarden te optimaliseren. Er is intensief contact met stakeholders in de regio Rotterdam en er zijn nauwe contacten met het College van B&W. Door de nauwe samenwerking met het landelijk VNO-NCW doen wij er alles aan om de Rotterdamse lobbykracht te vergroten. Het overheidsbeleid bevat daardoor tal van maatregelen die het (Rotterdamse) ondernemingsklimaat aanzienlijk hebben verbeterd. Onze prioriteiten:

  • Bereikbare internationale stad
  • Stimuleren bouwsector
  • Aanbestedingen
  • Investeringen in een creatief en cultureel klimaat
  • Duurzaamheid als economisch transformatproces
  • Arbeidsmarkt, onderwijs en technisch geschoold personeel
  • Economie van de zorg​

Meer informatie?
Tessa Langerijs, regiomanager VNO-NCW Regio Rotterdam, langerijs@vno-ncwwest.nl, 06 30 38 74 55

Partners van VNO-NCW Regio Rotterdam
171002 Logo's.jpg

 

8135-VNONCW-labels-Vierkant-bouw power 150px.jpg
zorgpower vierkant 150 px.jpg
8135-VNONCW-labels-vierkant-industrienetwerk 150px.jpg
HRM vierkant 150px.jpg
vrouwennetwerk vierkant 150px.jpg
8862 VNO NCW Aanpassen logo-vierkant 150px.jpg