Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Rijnland  >  

Skip Navigation LinksRijnland

Ondernemers Rijnland

​Het gebied Rijnland strekt zich uit van de kust tussen Katwijk en Hillegom tot aan Alphen aan den Rijn. De ruim honderd leden van VNO-NCW Rijnland zijn ondernemers en directeuren, actief in de tuinbouwsector (bollen), biotechnologie en ruimtevaart, medische sector, universiteit, musea en creatieve sector.

Regionieuws
Snelle aanleg van teststraten

​Een testlocatie binnen een straal van 45 minuten van elke Nederlander. Daarmee kan de Nederlandse economie weer grotendeels van het slot, terwijl het virus verder wordt in gedamd. Bekijk waar teststraten in Noord- en Zuid-Holland worden voorbereid. 

lees meer
Woensdag 18 November 2020

​Om het coronavirus onder controle te krijgen is het van cruciaal belang dat er op grote schaal kan worden getest en mensen snel de uitslag hebben. Om de overheid daarbij te helpen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland met een consortium van bedrijven een plan gemaakt om op een aantal plaatsen in Nederland snelteststraten te realiseren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de ministeries van VWS en EZK, en met de GGD. Het leger helpt met de bemensing van de sneltestlocaties in de opstartfase. Het initiatief vanuit het bedrijfsleven staat onder leiding van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp.​

Doel van het testbeleid is om alle Nederlanders met klachten te kunnen testen. Belangrijk daarbij is nauwkeurigheid én een snelle doorlooptijd. Op die manier kunnen we het maatschappelijk en economisch verkeer op gang houden. Om de testcapaciteit te  vergroten worden nu XLtestlocaties en L-testlocaties voor sneltesten én reguliere PCR-testen ingericht. In 3 provincies wordt nog gezocht naar een goede locatie om ook daar sneltesten beschikbaar te krijgen voor het testen.

Locaties XL-teststraten en L-teststraten in regio West: ​

 • ​Amsterdam Rai
 • Amsterdam Zuid Oost
 • Vijfhuizen
 • Schiphol (niet bedoeld voor reizigers die terugkeren uit risicogebied)
 • Amsterdam Sloterdijk
 • Amsterdam Noord
 • Den Haag Broodfabriek
 • Rotterdam The Hague Airport
 • Rotterdam
201118 Sneltestlocaties.jpg

​​Online Portal
Apple heeft een online portal ontwikkeld waar ​gezondheidsinstellingen, labs​ en andere locaties zich kunnen registreren. Erkende testlocaties worden zichtbaar in Apple Maps met ​contactgegevens en meer informatie over de manier waarop testen worden afgenomen.
Lees meer over de tool.

Bekijk de Q&A voor werkgevers van VNO-NCW over het nieuwe testbeleid en teststraten. 

Bekijk de factsheet​ met meer informatie over teststraten en de sneltesteconomie. ​
Regionieuws
'Steunpakket monitoren '
"De aanpassingen in het derde steunpakket zijn een stap in de goede richting om bedrijven in zwaar getroffen sectoren met meer maatwerk door de crisis te loodsen. Komende tijd moeten we echter nauwgezet bekijken of dit voldoende is." Aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de nieuwe maatregelen van het kabinet.
lees meer
Dinsdag 27 Oktober 2020

'Keuze voor meer maatwerk een stap in goede richting. Vraag of het voldoende is.’

Komende tijd nauwgezet monitoren of verdere aanpassingen in steunpakket nodig zijn

 • Vaste lasten vergoeding (TVL) open voor alle sectoren tot eind dit jaar
 • Garantieregelingen verder verlengd
 • Verhoging TVL horeca voor veel ondernemers niet voldoende
 • Ondernemersorganisaties blijvend met kabinet in gesprek over verdere aanpassingen steunpakket
‘De zojuist aangekondigde aanpassingen in het derde steunpakket zijn een stap in de goede richting om bedrijven in zwaar getroffen sectoren met meer maatwerk door de crisis te loodsen. Komende tijd moeten we echter nauwgezet bekijken of dit voldoende is voor deze sectoren, want dat is de vraag. Dit hebben we ook met het kabinet afgesproken.’ Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de nieuwe maatregelen van het kabinet waarover zij de afgelopen weken hebben onderhandeld.
 
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Met de nieuwe ingrijpende corona-maatregelen was duidelijk dat er gekeken moest worden naar extra steunmaatregelen voor ondernemers. We hebben daarover intensieve gesprekken gevoerd de afgelopen weken. Het is goed dat het kabinet er nu toch toe heeft besloten de SBI-codes los te laten zodat, in ieder geval tot eind dit jaar, iedere ondernemer met flink omzetverlies een tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) kan krijgen. Daar hebben wij ons steeds hard voor gemaakt. Dit is broodnodig omdat nog steeds ondernemers, bijvoorbeeld in het transport, buiten de boot vielen. We blijven de komende weken met het kabinet in gesprek om te kijken of de steunmaatregelen verder aangepast moeten worden als de corona-maatregelen aanhouden en de coronacrisis zich verder verdiept. Ook de aanstaande versobering van het steunpakket per 1 januari zullen we waarschijnlijk opnieuw moeten wegen.’
 
Time-out
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Met deze aanpassingen komt er ruimte voor meer maatwerk per sector. Bovenop het bestaande steunpakket komt er in totaal voor 50 miljoen extra compensatie voor de evenementensector en ondernemers in de culturele sector. De vraag is echter of dit voldoende is. De verhoging van de TVL voor de horeca is teleurstellend. Het is goed dat voor het time-out arrangement nu een eerste aanzet is gedaan, maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben de afgelopen maanden steeds bepleit dat ondernemers die de komende periode tijd nog niet of nauwelijks perspectief zien, de mogelijkheid moeten hebben om hun bedrijf tijdelijk stil te leggen of te stoppen, zonder dat iemand het kleedje onder hen vandaan trekt. Daar biedt de regeling nu nog te weinig zekerheid voor’.
 
Virus indammen
In totaal trekt het kabinet een half miljard euro extra uit voor aanpassingen in het steunpakket. Onderdeel van de maatregelen is ook een verlenging van de garantieregelingen voor ondernemers.
Belangrijk is nu volgens de organisaties dat we de komende weken alles op alles zetten om het virus in te dammen. Daarvoor is het van belang dat we de komende weken de testcapaciteit verhogen zodat iedereen snel getest kan worden. Verder is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basisregels en dat ondernemers hun protocollen goed toepassen. Goed voorbeeld zijn de afspraken die zijn gemaakt met de detailhandel, zodat er veilig gewerkt en gewinkeld kan worden. Gemeentes kunnen dit ondersteunen met goede handhaving

Lees meer​ over regelingen voor ondernemers. 
Regionieuws
ICT Praktijk Academie van start

​Economie071 heeft een ICT Praktijk Academie van start te laten gaan. "We nodigen bedrijven in de brede Leidse regio nu van harte uit om leer-werkplekken beschikbaar te stellen," zegt Martijn van Pelt, stuurgroeplid Economie 071 en voorzitter VNO-NCW Rijnland.

lees meer
Vrijdag 9 Oktober 2020

​Economie071 heeft voor de Leidse regio het initiatief genomen om een ICT Praktijk Academie van start te laten gaan. Het gaat om duaal onderwijs dat beschikbaar komt, naast de reguliere HBO-opleiding ICT van Hogeschool Leiden. Martijn van Pelt, stuurgroeplid Economie071: 'Wij willen een verdere ontwikkeling van de digitale agenda in onze regio en de ICT Praktijk Academie past daar uitstekend bij. Inmiddels hebben zich genoeg deelnemers gemeld die willen starten met het leer-werktraject van vier jaar. We nodigen bedrijven in de brede Leidse regio nu van harte uit om leer-werkplekken beschikbaar te stellen.'  

De ICT Praktijk Academie combineert werken en leren. Studenten gaan 4 dagen per week als trainee bij een stagebedrijf aan de slag en gaan 1 dag per week naar school voor een periode van 4 jaar. Tijdens die periode zijn zij aan een vast bedrijf verbonden, zodat de inzetbaarheid bij het stagebedrijf maximaal is. Het onderwijs wordt verzorgd door NCOI. Aan het einde van de opleiding krijgen de studenten een volledig HBO-Bachelor diploma, vanuit een geaccrediteerd onderwijsprogramma.

Voldoende studenten
Er zijn nu 12 studenten gestart met de oriëntatiefase. In oktober stromen zijn door naar een 8-weekse bootcamp waar zij de basisbeginselen van ICT leren. Vervolgens vindt plaatsing bij een bedrijf plaats. Om een optimale match te kunnen maken worden bedrijven opgeroepen om aan te sluiten en een stageplaats beschikbaar te stellen. 

In 2019 is de ICT Academie gestart in Gouda. Daar zijn bedrijven als Centric, Technolution, Conscia en Wortell enthousiast over de opzet. Met de opgedane ervaring start de academie nu ook in regio Leiden. 

Leo Demont, directeur Computrain/sector directeur NCOI-IT: ‘Mensen vooruit helpen in IT en werkend Nederland sterk maken en houden is onze passie. Computrain/NCOI is dan ook trots op dit mooie concept. We hebben aan de wieg gestaan van dit concept en het opleidingsprogramma vormgegeven. De kracht van de aanpak is dat IT echt wordt benut door het toe te passen in de praktijk. Bedrijven en leerlingen gaan hier veel profijt van hebben’.

Toegevoegde waarde voor bedrijven
Drijvende kracht achter de academie van Gouda en Leiden is oud-wethouder Jan de Laat: 'Met de ICT Praktijk Academie willen we bereiken dat er meer degelijk en goed-opgeleide ICT-ers beschikbaar komen, die per direct bij bedrijven aan de slag gaan. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het toegevoegde waarde biedt om de opleiding zoveel mogelijk op de wensen uit de praktijk aan te sluiten. Studenten kunnen als trainee snel productief zijn en daarop is het programma vanaf de start ingericht. Door de opleiding in gezamenlijkheid te organiseren wordt het traject ook voor middelgrote organisaties bereikbaar en zal er een sterk lerend ict-netwerk van deelnemende organisaties ontstaan'.

Onderwijsopzet
De academie gaat de studenten opleiden. Via detachering bij ICT-bedrijven of -afdelingen worden zij ingezet als trainee. De Laat: 'Voor het verzorgen van het onderwijs en de studentenbegeleiding zal NCOI als onderwijspartner optreden. Zij beschikken, als gerenommeerde opleidingsorganisatie voor werkende mensen, over de ervaring en kwaliteit om in korte tijd mensen goed en praktijkgericht op te leiden’.

Wat wordt verwacht van bedrijven?
De Laat: 'Wanneer een bedrijf een trainee plaats, vragen wij om iemand intern aan te wijzen als begeleider. Met hem of haar maken we dan een plan voor de inzet en ontwikkeling van de student en bewaken we de afstemming tussen de opleiding en de praktijk. Daarvoor is er regelmatig contact tussen de opleiding en de student.'

De kosten voor het bedrijf
De instromende studenten hebben vaak een mbo4-, havo- of vwo-diploma. Het salarisniveau van mensen met die kwalificatie ligt gemiddeld op 1600 euro bij een full time baan. De student is voor het bedrijf 4 dagen per week beschikbaar. Daarom zijn de totale kosten in het eerste jaar per maand voor het bedrijf 1300 euro (dit komt neer op 80%). De volgende jaren wordt dat respectievelijk 1500, 1700 en 1900 euro. Dat bedrag wordt verdeeld tussen een stagevergoeding aan de stagiair (in het eerste jaar 400 euro per maand) en de opleidingskosten (in het eerste jaar 900 euro per maand, verdeeld tussen NCOI en de ICT Praktijk Academie).

Word onderdeel van het leernetwerk!
Jan de Laat sluit enthousiast af: 'Ik wil bedrijven vragen om deel te nemen en samen met andere bedrijven uit de regio te profiteren van jong en gemotiveerd ict-talent. Met elkaar kunnen we een mooi leernetwerk vormen. Graag maak ik een afspraak om door te praten en de mogelijkheden te verkennen. Neem daarom gerust contact op!'

ICT Praktijk Academie, Dr. J.M. (Jan) de Laat MBA, rector, info@ictpraktijkacademie.nl, 06-24856969.


1bcfa369-2e10-4c7c-958c-c8ce99502ea8
557712ba-a151-43f1-8dc3-358bf4432f66
Nieuwe leden
VNO-NCW West
DEN HAAG
HBK fiscalisten accountants expat consultants
LEIDERDORP
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"De belangrijkste reden voor het lidmaatschap is belangenbehartiging."

Stephan Stokkermans
Algemeen directeur Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk
Dáárom ben ik lid!
"Bijeenkomsten zijn aangenaam en leerzaam"

Robert Plug
Directeur-eigenaar BubbleDeck International Light Weight Concepts
Dáárom ben ik lid!
"In het regionale netwerk VNO-NCW West kunnen bedrijven bij elkaar zien waarmee ze bezig zijn. Dat is waardevol voor mij."

Jan Kempers
Manager Sustainable Development Heineken

 Video

Miljoenenontbijt Rijnland 2019