Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Rijnland  >  

Skip Navigation LinksRijnland

Ondernemers Rijnland

​Het gebied Rijnland strekt zich uit van de kust tussen Katwijk en Hillegom tot aan Alphen aan den Rijn. De ruim honderd leden van VNO-NCW Rijnland zijn ondernemers en directeuren, actief in de tuinbouwsector (bollen), biotechnologie en ruimtevaart, medische sector, universiteit, musea en creatieve sector.

Regionieuws
Investerings- fonds?

​“Waarom zou je de investeringen van het kabinet onderbrengen in een Investeringsfonds en niet gewoon betalen uit de begroting?” Dat vroeg professor Goudswaard zich af tijdens het Miljoenenontbijt Rijnland.

lees meer
Donderdag 19 September 2019

Ruimte voor bedrijven, de krappe arbeidsmarkt en betere samenwerking. Ondernemers vinden dat daar op regionaal niveau de schouders onder moeten worden gezet. Dat bleek op Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rijnland. De bijeenkomst stond verder in het teken van het afscheid van twee vertrouwde gezichten.

Tekst: Robin Ouwerkerk

‘De ondernemer op de troon’ was de titel die aan de bijeenkomst was gegeven. Het Miljoenenontbijt in de Hogeschool Leiden had ook een iets andere aanpak dan voorheen: behalve de traditionele quick scan van de Miljoenennota door hoogleraar toegepaste economie Kees Goudswaard en het panelgesprek, hielden drie lokale ondernemers hun eigen ‘troonrede’.

Verstandige hervormingen
Goudswaard stelde vast dat het goed gaat met Nederland. Hij relativeerde de cijfers en uitte wat kritiek: “Waarom zou je de investeringen van het kabinet onderbrengen in een Investeringsfonds en niet gewoon betalen uit de begroting?” Maar vooral vond hij dat het kabinet verstandige hervormingen heeft gerealiseerd op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt, woningmarkt en pensioenen.

Intensievere samenwerking
Gezeten op hun troon bekleed met rood velours belichtten drie regionale ondernemers heel verschillende economische invalshoeken in hun eigen ‘troonredes’. Zo brak Bas Pietersen van The Alignment House een lans voor regionaal publiek-privaat samenwerken in de regio Holland-Rijnland. “Kijk naar Eindhoven. Daar is gestructureerd en vanuit een lokale basis door overheid, kennisinstellingen en bedrijven gebouwd aan een brainport. Dat heeft die regio echt sterker gemaakt. Dat vergt een intensievere samenwerking dan de netwerken in Rijnland op dit moment kunnen realiseren.”

‘Stoppen met de kleine dingen’
Hij kreeg bijval van Erik Versnel van Rabobank Leiden-Katwijk: “We moeten stoppen met de kleine dingen. Om te komen tot ruimte voor bedrijventerreinen of woningbouw is samenwerking nodig. Tussen gemeenten en tussen gemeenten en bedrijfsleven. Anders kom je tot suboptimale oplossingen.”
Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch legde de bal daarvoor ook bij bedrijven. “Bedrijven zullen wel meer moeten investeren in R&D.”

Onbenut arbeidspotentieel
Coen Breedveld van start-up Levels Diagnostics vroeg nadrukkelijk om aandacht voor de regeldruk die startende ondernemers ervaren. Daarnaast vroeg hij om een stabiel investeringsbeleid van de overheid. “In Nederland weet je nooit of de investeringsregeling van nu ook volgend jaar nog geldt.”
Marian Krijgsman van hotel Steeds aan Zee poneerde de stelling dat er door gebrek aan personeel in de toeristische sector nauwelijks nog groei valt te realiseren. Landelijke en regionale overheden zijn aan zet. “We moeten stoppen met vissen in de reguliere vijver. Ga aan de slag met het onbenut arbeidspotentieel. Mobiliseer, controleer en waar nodig: sanctioneer. Iedereen die kan werken, moet werken en zijn steentje bijdragen.”

Bedrijvenstrategie
Yvonne van Delft, wethouder economische zaken in Leiden, kondigde een regionale bedrijventerreinenstrategie aan. “Daar kunnen ondernemers op reageren.” En op het gebied van arbeidsmarktkrapte: “Om stappen te zetten op de arbeidsmarkt komt er een house of skills, waarbij niet wordt gekeken welk diploma heeft gehaald, maar wat iemand kan.”

Afscheid
En dan nog het afscheid. Professor Goudswaard gaf tien keer duiding aan de Miljoenennota, Dit was zijn laatste keer: hij gaat met pensioen. En Jan Versteegh gaf onder luid applaus de voorzittershamer van VNO-NCW Rijnland over aan Martijn van Pelt, directeur-eigenaar van het ICT-bedrijf Interpulse. Volgend jaar presenteert een ander het Miljoenenontbijt.

Fotoreportage

Regionieuws
Martijn van Pelt nieuwe voorzitter VNO-NCW Rijnland

Tijdens het Miljoenenontbijt op 18 september heeft Martijn van Pelt de voorzittershamer van VNO-NCW Rijnland overgenomen van Jan Versteegh.

lees meer
Dinsdag 17 September 2019

Tijdens het Miljoenenontbijt op 18 september heeft Martijn van Pelt de voorzittershamer van VNO-NCW Rijnland overgenomen van Jan Versteegh.

“Het is een eervolle taak om het voorzitterschap over te nemen van Jan Versteegh, voor wie ik groot respect heb”, zegt Van Pelt, directeur-eigenaar van het ICT-bedrijf Interpulse. “Graag wil ik de regionale samenwerking in de belangenbehartiging verder versterken. Het is een uitdaging meer ondernemers hierbij te betrekken en hen te informeren en te inspireren. Dat laatste wil ik vooral doen door inhoudelijke bijeenkomsten bij collega-ondernemers te organiseren. Er zijn immers veel prachtige bedrijven en ondernemers in onze regio!”

Martijn van Pelt (42) studeerde informatica en begon al tijdens zijn studie in de periode 1995-2002 met ondernemen. Samen met studiegenoten ging hij aan de slag in de ICT-dienstverlening. Interpulse is het tweede bedrijf dat hij tijdens zijn studie in Leiden startte en het is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk gerenommeerde onderneming. Naast de dagelijkse leiding van zijn bedrijf is Van Pelt altijd bestuurlijk actief geweest, waaronder in ondernemersvereniging BV Leiden en als voorzitter van Starterswedstijd LEF. Op dit moment is Van Pelt bestuurslid van VNO-NCW Bedrijfsleven Rijnland. Ook is hij coach van startende (student)ondernemers en zit hij in de organisatie van de regionale Ondernemersdag071.

Jan Versteegh
Jan Versteegh werd in 2004 lid van het bestuur van VNO-NCW Rijnland en was in de periode 2010 – 2019 voorzitter. Versteegh heeft met verve de belangen van de Leidse ondernemers behartigd met als mijlpalen de aanleg van de Rijnlandroute en het waarborgen van ruimte voor ondernemers op bedrijventerreinen (Convenant Bedrijventerreinen). Hij versterkte de lobbykracht van het bedrijfsleven door VNO NCW Rijnland met Bedrijfsleven Rijnland samen te laten gaan.

Regionieuws
'Alle perspectieven samen brengen'

“Het belangrijkste misverstand over lobbyisten is dat zij alleen voor hun eigenbelang gaan. Wij proberen juist alle perspectieven samen te brengen." Petra Tiel en Rogier Krabbendam vertellen over hun werk als lobbyist in Noord- en Zuid-Holland.

lees meer
Vrijdag 30 Augustus 2019

“Het belangrijkste misverstand over lobbyisten is dat zij alleen voor hun eigenbelang gaan. Wij proberen juist alle perspectieven samen te brengen." Petra Tiel en Rogier Krabbendam vertellen over hun werk als lobbyist in Noord- en Zuid-Holland.​

Tekst: Pieter van der Meulen

“Vanwege de achterban die wij representeren komen we overal aan tafel,” vertelt Rogier. “Dan is het aan ons om goed geïnformeerd te zijn en altijd het belang van de ondernemer voorop te zetten. Daarmee vormen we een onmisbare schakel in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de politiek. Ondernemers zien onze inspanning wel en moeten er blind van uit kunnen gaan dat wij ons inzetten voor hun zaak.” 

Rogier portret.jpg
Rogier Krabbendam
Petra portret.jpg
Petra Tiel


“Een goede lobbyist kijkt voorbij het eigenbelang en wil juist samen met alle partijen een betere situatie creëren. Het is leuk en frustrerend tegelijkertijd, je hebt een lange adem nodig maar als je zaken voor elkaar krijgt, is dat veel waard.” Petra Tiel is sinds 2009 manager Public Affairs bij VNO-NCW West met Noord-Holland, en in het bijzonder de metropoolregio Amsterdam. “Een ondernemer gaat niet uren om tafel met bestuurders en andere belanghebbenden om over details van een wetsvoorstel te praten. Daar is VNO-NCW voor. Wij zitten in onze regio heel diep in dossiers als bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. De meeste ondernemers komen daar pas mee in aanraking als ze problemen ervaren. Dan is het prettig om te kunnen vertrouwen op lobbyisten met een uitgebreid netwerk, zowel in de politiek als bij ondernemersverenigingen en bedrijven zelf, en veel kennis van relevante onderwerpen. De lobby van VNO-NCW vormt een brug tussen theorie en praktijk. Ondernemers ervaren directe gevolgen als een weg wordt afgesloten. Bestuurders benaderen vraagstukken vaak vanuit een papieren werkelijkheid, waarbij de stip op de horizon belangrijker is. Tussen die twee werelden bewegen, begrip voor elkaars standpunt creëren en tot een oplossing komen waarmee alle partijen kunnen leven, is niet alleen ontzettend boeiend, het is vooral heel erg nuttig.”

Partycentrum de Admiraal
“Dit is duidelijk geen 9 tot 5 baan. Bij de overleggen over de verbinding tussen de A8 en A9 hebben we ruim anderhalf jaar van acht uur ’s avonds tot half 11 met dorpsraden en lokale bewoners vergaderd. In een zaaltje van partycentrum de Admiraal. Ik zoek altijd naar gemeenschappelijkheid. Ik probeer iedereen mee te nemen in de leefwereld van ondernemers. Als bewoners of bestuurders geen ervaring daarmee hebben, kan dat best lastig zijn. Het liefst laat ik dan ook ondernemers zelf aan het woord of organiseer ik een bedrijfsbezoek. Laat maar zien hoe het eraan toegaat op je bedrijf. Wat betekent het voor bedrijven als Amsterdam besluit van de hele stad een milieuzone te maken? Hoe verhoudt zich dat tot plannen van de stad als verkeershub? Ik probeer dan het grotere plaatje in gedachte te houden en tegelijkertijd een verbindende factor te zijn. De ene keer gaat dat heel moeizaam, maar als je maanden met elkaar in een vergaderzaaltje zit, ontstaat er vaak genoeg een jolige stemming. Dat draagt dan ook weer bij aan begrip voor elkaars werelden.”

Boks
Waar Petra al jaren meeloopt, is Rogier een recente versterking in het team van VNO-NCW West. Sinds juni dit jaar is hij manager Public Affairs in Zuid-Holland. Vrijwel direct kreeg hij te maken met de spanning tussen woningbouw en bedrijfsterreinen, met Schieoevers als aanleiding. “Bij het plan om wonen en werken samen te laten gaan op bedrijventerrein Schieoevers in Delft wordt opnieuw gekeken hoe rekening kan worden gehouden met het bedrijfsleven. Dankzij een intensieve lobby van de lokale ondernemersverenigingen in samenwerking met VNO-NCW Delft en West is er meer oog voor de belangen van de ondernemers en begrip voor de unieke eigenschappen van het bedrijventerrein (watergebonden én hogere milieucategorie). Dit speelde al voordat ik begon, maar als je er dan induikt, zie je dat deze case symbool staat voor heel veel ​bedrijfsterreinen in ons gebied. De Binckhorst heeft ermee te maken, het speelt in Rotterdam, in heel Zuid-Holland eigenlijk. Superrelevant dus. Wij zetten zoveel mogelijk in op betrokkenheid van de provincie, waarbij zij de regie pakken en coördineren waar te wonen en waar te werken. Als wij dat geluid niet laten horen, doet niemand het. Het is belangrijk zo goed mogelijk je argumenten over te brengen. Je zoekt mensen en groepen met dezelfde belangen. Nadat ik het regionale belang had belicht in de Delftse gemeenteraad, kwam een lokale bestuurder van VNO-NCW Delft naar me toe en gaf me een boks als blijk van waardering. Het gezellige, informele deel van dit werk is misschien minder zichtbaar en bekend, maar dat maakt het wel erg leuk.” ​ 

ba8b5f18-51fe-494c-98fd-ad60659fe688
Nieuwe leden
Greenfield Strategy
ZOETERWOUDE
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.
ALPHEN AAN DEN RIJN
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"In het regionale netwerk VNO-NCW West kunnen bedrijven bij elkaar zien waarmee ze bezig zijn. Dat is waardevol voor mij."

Jan Kempers
Manager Sustainable Development Heineken
Dáárom ben ik lid!
"Bijeenkomsten zijn aangenaam en leerzaam"

Robert Plug
Directeur-eigenaar BubbleDeck International Light Weight Concepts
Dáárom ben ik lid!
"De belangrijkste reden voor het lidmaatschap is belangenbehartiging."

Stephan Stokkermans
Algemeen directeur Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk

 Video

Miljoenenontbijt Rijnland