Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Rijnland  >  

Skip Navigation LinksRijnland

Ondernemers Rijnland

​Het gebied Rijnland strekt zich uit van de kust tussen Katwijk en Hillegom tot aan Alphen aan den Rijn. De ruim honderd leden van VNO-NCW Rijnland zijn ondernemers en directeuren, actief in de tuinbouwsector (bollen), biotechnologie en ruimtevaart, medische sector, universiteit, musea en creatieve sector.

Regionieuws
Innovaties dringen stikstof terug

Het netwerk Groene Groeiers verbond 50 jonge, innovatieve bedrijven aan vijf stikstofuitdagingen voor de landbouw, bouw en industrie om stikstof terug te dringen. Voor 14 matches worden versnellingsplannen gemaakt.​

lees meer
Donderdag 3 December 2020

Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofprobleem verbond het Groene Groeiers netwerk van VNO-NCW 50 jonge, innovatieve bedrijven aan vijf stikstofuitdagingen voor de landbouw, bouw en industrie. Uit deze vijftig matches zijn er 14 geselecteerd die hoog scoren op stikstofreductie, economische haalbaarheid en schaalbaarheid.  Voor deze 14 worden op 3 december versnellingsplannen gemaakt.

Samen oplossen
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Vandaag zijn de 14 meest kansrijke innovaties besproken met experts van andere bedrijven, investeerders, kennisinstellingen en overheden. Inspirerend om te zien wat er in potentie allemaal mogelijk is en hoe creatief en innovatief Nederlandse ondernemers zijn. Zo kan het Greenstock Energy Systeem stikstofverbindingen in mest op een C02-neutrale manier omzetten in stroom. Dit levert volgens de betrokken ondernemer een stikstofreductie van maar liefst 90 procent op. Alle experts hebben de ondernemers vandaag praktische suggesties gedaan hoe hun innovaties op grote schaal succesvol kunnen worden toegepast. Dit is wat mij betreft hoe het moet. Alleen samen lossen we het stikstofprobleem op.”

Speurtocht
Onder leiding van Groene Groeiers voorzitter Yousef Yousef en een deskundige jury zijn uit 50 matches er 14 geselecteerd die een grote kans hebben om succesvol op de markt te komen en te worden opgeschaald. Deze voorstellen zijn vandaag tijdens het zesde match making event besproken aan zogeheten versnellingstafels, waarbij de ondernemers hulp kregen om hun hindernissen in de ontwikkeling te nemen. Die zijn er onder meer op het terrein van de financiering, subsidiëring, vergunningverlening, aanbesteding en certificering.  

Achtergronden
VNO-NCW organiseert regelmatig Groene Groeier Match Making bijeenkomsten voor ondernemers. Eerdere bijeenkomsten vonden plaats bij Auping, Heineken, Vion, Waterschappen, Chemelot en Philips. Innovatieve mkb-ondernemers gaan hierbij in gesprek met experts en grote bedrijven over hoe ze samen oplossingen kunnen verzinnen voor de grote duurzaamheidsvraagstukken waar Nederland voor staat.  

Meer weten?
Meer weten over alle voorstellen en plannen? Kijk op groenegroeiers.nl
Of bel met Annemarie van Oorschot, woordvoerder VNO-NCW Groene Groeiers, 06-25002387

Regionieuws
Werkplekken voor jongeren gezocht

Jongeren kunnen moeilijk aan werk komen. Door de coronacrisis wordt dit verder versterkt. In Zuid-Holland kunnen ondernemers subsidie krijgen als zij een werkplek creëren voor jongeren. 

lees meer
Dinsdag 1 December 2020

Jongeren betalen de prijs van de coronacrisis. De groei in werkgelegenheid onder jongeren tot 25 jaar is zo’n 8% lager dan bij andere leeftijdscategorieën. In Zuid-Holland gaat het om 35.000 jongeren die op dit moment moeilijk aan een baan kunnen komen. Daarvan zijn de vooruitzichten voor 14.000 van hen echt slecht, omdat ze in een sector zijn opgeleid die het tijdens en na de coronacrisis extra moeilijk hebben.

“Als we nu niets doen, dan creëren we een generatie met torenhoge schulden,” zegt Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Zuid-Hollandse taskforce Human Capital. Zuid-Holland start nu een unieke pilot en steekt €1,5 miljoen in startersbanen voor mbo- en hbo-opgeleide jongeren. “We zijn in gesprek met het Rijk om onze pilot landelijk op te schalen. Dan kunnen we geen 150 maar 1500 jongerenwerkplekken creëren.” 
De pilot is onderdeel van de Zuid-Hollandse GroeiAgenda.

Klem
“Het bedrijfsleven zit in een klem,” zegt Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de taskforce Human Capital Zuid-Holland en mede-initiatiefnemer van het plan. “Bedrijven moeten nu bezuinigen op hun flexibele schil – en vaak betekent dat op jong talent. Maar binnen een jaar, als er een vaccin is, verwachten we dat diezelfde bedrijven juist weer staan te springen om jong talent. Die periode willen wij overbruggen. Door de coronacrisis verandert werk sneller en daarom moet er meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van skills van mensen.”

Opschalen
Als eerste regio in Nederland start Zuid-Holland nu een pilot om in ieder geval 150 jongerenwerkplekken te creëren. Vanaf januari 2021 kunnen bedrijven subsidie aanvragen om een startende jongere een jaar lang een arbeidscontract aan te bieden. Hiervoor krijgt het bedrijf een tegemoetkoming van 20% van het bruto jaarsalaris. Hierbij geldt de voorwaarde dat het bedrijf actief is in of gerelateerd aan een toekomstbestendige sector (Life Sciences & Health, cybersecurity, hightech-maakindustrie, tuinbouw en/of haven) en/of bijdraagt aan de transities digitalisering, energietransitie en circulaire economie.

"We zijn momenteel in gesprek met het Rijk om onze pilot op te schalen naar de rest van Nederland. Dan kunnen er geen 150, maar 1500 jongerenwerkplekken gecreëerd worden," zegt Jeffrey van Meerkerk.

Geen reguliere vacature vervullen
Het bedrijf mag er geen reguliere vacature mee invullen en moet bereid zijn om de jongere minimaal een jaar lang in dienst te nemen. "Jongeren die op of na 1 maart 2020 minimaal een mbo-3-diploma en maximaal een hbo-diploma hebben behaald en minder dan een jaar relevante werkervaring hebben, komen in aanmerking. We richten ons op jongeren die op dit moment moeizaam aan een baan komen. Dit geldt in principe voor alle sectoren, uitgezonderd jongeren met een IT-, onderwijs- of zorg-achtergrond. In IT, onderwijs en zorg zijn overigens kansen op banen genoeg," zegt Ron Bormans, mede-initiatiefnemer van het plan en bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. "Na selectie en matching bekijken we of de jongere bij- of omscholing nodig heeft en daarna zorgen we voor goede begeleiding van de jongere gedurende het jaar."

Taskforce Human Capital
De provincie Zuid-Holland investeert €1,5 miljoen in deze subsidie voor jongerenwerkplekken. "Met de Human Capital Agenda Zuid-Holland werken we aan een betere arbeidsmarkt. Hierbij zetten we vooral in op het terugdringen van tekorten aan technici en IT'ers en het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen van werknemers," zegt Willy de Zoete, gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. "Door de coronacrisis zien we echter dat jongeren hard geraakt worden. Daar willen we als provincie op inspelen met dit Jongeren Werkplan."

Human Capital Akkoord Zuid-Holland
Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni 2019 tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

In het deelakkoord WE-IT zet Zuid-Holland zich momenteel in om 3.000 extra IT'ers op te leiden. En vanaf januari start Zuid-Holland de unieke pilot om 'Jongeren-werkplekken' te creëren. Die pilot wil ze opschalen naar heel Nederland. Dat betekent geen 150, maar 1.500 werkplekken.

Stages en leerbanen gezocht!

Begeleid mbo-talent uit de regio naar een mooie toekomst. Ruim 20.000 mbo-talenten zijn op zoek naar een mooie stage of leerbaan en daarom vragen wij de deuren te openen voor deze leergierige mbo’ers.

Vooral in de sectoren zorg, techniek en IT, is het aantal stageplekken drastisch verminderd. Als de economie weer aantrekt en het virus er niet meer is, dan hebben we deze groep hard nodig. Laten we samen de krachten bundelen en ervoor zorgen de studenten van vandaag, de werknemers van morgen worden!

Geef op MijnSBB welke stageplekken of leerbanen u beschikbaar heeft.​

Regionieuws
Snelle aanleg van teststraten

​Een testlocatie binnen een straal van 45 minuten van elke Nederlander. Daarmee kan de Nederlandse economie weer grotendeels van het slot, terwijl het virus verder wordt in gedamd. Bekijk waar teststraten in Noord- en Zuid-Holland worden voorbereid. 

lees meer
Woensdag 18 November 2020

​Om het coronavirus onder controle te krijgen is het van cruciaal belang dat er op grote schaal kan worden getest en mensen snel de uitslag hebben. Om de overheid daarbij te helpen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland met een consortium van bedrijven een plan gemaakt om op een aantal plaatsen in Nederland snelteststraten te realiseren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de ministeries van VWS en EZK, en met de GGD. Het leger helpt met de bemensing van de sneltestlocaties in de opstartfase. Het initiatief vanuit het bedrijfsleven staat onder leiding van oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp.​

Doel van het testbeleid is om alle Nederlanders met klachten te kunnen testen. Belangrijk daarbij is nauwkeurigheid én een snelle doorlooptijd. Op die manier kunnen we het maatschappelijk en economisch verkeer op gang houden. Om de testcapaciteit te  vergroten worden nu XLtestlocaties en L-testlocaties voor sneltesten én reguliere PCR-testen ingericht. In 3 provincies wordt nog gezocht naar een goede locatie om ook daar sneltesten beschikbaar te krijgen voor het testen.

Locaties XL-teststraten en L-teststraten in regio West: ​

  • ​Amsterdam Rai
  • Amsterdam Zuid Oost
  • Vijfhuizen
  • Schiphol (niet bedoeld voor reizigers die terugkeren uit risicogebied)
  • Amsterdam Sloterdijk
  • Amsterdam Noord
  • Den Haag Broodfabriek
  • Rotterdam The Hague Airport
  • Rotterdam
201118 Sneltestlocaties.jpg

​​Online Portal
Apple heeft een online portal ontwikkeld waar ​gezondheidsinstellingen, labs​ en andere locaties zich kunnen registreren. Erkende testlocaties worden zichtbaar in Apple Maps met ​contactgegevens en meer informatie over de manier waarop testen worden afgenomen.
Lees meer over de tool.

Bekijk de Q&A voor werkgevers van VNO-NCW over het nieuwe testbeleid en teststraten. 

Bekijk de factsheet​ met meer informatie over teststraten en de sneltesteconomie. ​
a1e66711-57a8-430b-b281-a670977470e8
3d4c02d4-3cad-4007-a730-92967091cc28
Nieuwe leden
VNO-NCW West
DEN HAAG
HBK fiscalisten accountants expat consultants
LEIDERDORP
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"In het regionale netwerk VNO-NCW West kunnen bedrijven bij elkaar zien waarmee ze bezig zijn. Dat is waardevol voor mij."

Jan Kempers
Manager Sustainable Development Heineken
Dáárom ben ik lid!
"Bijeenkomsten zijn aangenaam en leerzaam"

Robert Plug
Directeur-eigenaar BubbleDeck International Light Weight Concepts
Dáárom ben ik lid!
"De belangrijkste reden voor het lidmaatschap is belangenbehartiging."

Stephan Stokkermans
Algemeen directeur Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk

 Video

Miljoenenontbijt Rijnland 2019