Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Rijngouwe  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers RijnGouwe

​De ondernemers van VNO-NCW RijnGouwe zijn directeuren en eigenaren van bedrijven in de regio Gouda. Ook invloedrijke beslissers van publieke instellingen zijn lid. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten, inspireren elkaar en doen zaken. Dit alles ter versterking van het bedrijfsleven in RijnGouwe.

Regionieuws
‘Afschaffing PAS funest voor economie’
“Als we een balans vinden tussen klimaat en economische groei, kunnen ondernemers er de komende jaren vol tegenaan!” Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer bij de provincie Zuid-Holland, is blij met het investeringsfonds van het kabinet. 
lees meer
Donderdag 19 September 2019

“Als we een balans vinden tussen klimaat en economische groei, kunnen ondernemers er de komende jaren vol tegenaan!” Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer bij de provincie Zuid-Holland, is blij met het investeringsfonds van het kabinet. Samen met D66-kamerlid Kees Verhoeven gaat Vermeulen tijdens het Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rijngouwe in de Goudse Schouwburg in gesprek met ondernemers over de gevolgen van de Miljoenennota.

Tekst: Jelle van der Meulen

Na een kopje koffie en een vers croissantje introduceert dagvoorzitter Jeroen Toet de kersverse voorzitter van VNO-NCW RijnGouwe: Marijke Roseboom. Roseboom wil ondernemers in de regio verbinden en samen met hen een herkenbaar geluid creëren richting de Haagse politiek. Ook benadrukt ze het belang van een gunstig vestigingsklimaat in Rijngouwe. 

Zorgen om stikstof
De ligging van de regio RijnGouwe, omringd door de vier grotsteden, biedt grote economische kansen. Die gaan echter gepaard met verschillende uitdagingen, met name op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, stelt Vermeulen. Krimpenerwaard moet dringend ontsloten worden en er zijn bredere fietspaden nodig om de toenemende stroom fietsers de ruimte te bieden.

"De laatste jaren hadden we ook allerlei mooie plannen, maar hoorden we vaak dat er geen geld was," zegt Vermeulen. "Nu is dat er wel. Het is goed dat het kabinet nadenkt hoe we met dat geld de economie stabieler kunnen maken." Maar om daadwerkelijk te kunnen investeren, moeten projecten wel de ruimte krijgen. Met het schrappen van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) gaat een streep door veel nieuwe projecten en daarover maakt Vermeulen zich grote zorgen.

"De huidige situatie kan funest zijn voor de Nederlandse economie," meent Vermeulen. "We moeten daarom iets verzinnen op de PAS." De gedeputeerde erkent het belang van het Klimaatakkoord, maar staat tegelijkertijd voor realisme. "Het is evident dat de stikstofuitstoot moet worden teruggebracht. Maar Nederland is met het huidige beleid wel heel streng. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland, waar voor kleinere projecten geen stikstofvergunning nodig is. De provincie gaat daarom nog eens goed kijken of het huidige rekenmodel niet kan worden aangepast."

Optimaal speelveld voor ondernemers
Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66, beaamt dat de afschaffing van de PAS een rem dreigt te vormen voor ondernemers. Tegelijkertijd meent hij dat stikstof meer is dan alleen een politiek probleem. "De belangrijkste vraag is: hoe kunnen we in Nederland duurzamer te werk gaan? We kunnen niet op de huidige voet doorgaan, dus moeten we keuzes maken! Dat kan een inkrimping van de veestapel zijn of een verlaging van de maximumsnelheid. Maar het moet in ieder geval ergens vandaan komen."Verhoeven is het roerend eens met het commentaar uit de zaal dat dit probleem op Europees niveau moet worden aangepakt. "Op de grote dossiers, zoals bijvoorbeeld klimaat, migratie en de interne markt, moet Europa meer bevoegdheid krijgen."

Tijdens het Miljoenenontbijt klinkt ook dat de provincie en gemeentes beter samen moeten werken, zodat ondernemers dat kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen. "Ondernemers moeten zich wel verenigen," vindt Verhoeven. "VNO-NCW is daar een goed voorbeeld van: het heeft nauwe contacten met de politiek en behartigt de belangen van ondernemers zowel op lokaal als op Europees niveau. Daarmee draagt het bij aan het creëren van een optimaal speelveld."

Bekijk de fotoreportage​​​

 

Regionieuws
'Alle perspectieven samen brengen'

“Het belangrijkste misverstand over lobbyisten is dat zij alleen voor hun eigenbelang gaan. Wij proberen juist alle perspectieven samen te brengen." Petra Tiel en Rogier Krabbendam vertellen over hun werk als lobbyist in Noord- en Zuid-Holland.

lees meer
Vrijdag 30 Augustus 2019

“Het belangrijkste misverstand over lobbyisten is dat zij alleen voor hun eigenbelang gaan. Wij proberen juist alle perspectieven samen te brengen." Petra Tiel en Rogier Krabbendam vertellen over hun werk als lobbyist in Noord- en Zuid-Holland.​

Tekst: Pieter van der Meulen

“Vanwege de achterban die wij representeren komen we overal aan tafel,” vertelt Rogier. “Dan is het aan ons om goed geïnformeerd te zijn en altijd het belang van de ondernemer voorop te zetten. Daarmee vormen we een onmisbare schakel in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de politiek. Ondernemers zien onze inspanning wel en moeten er blind van uit kunnen gaan dat wij ons inzetten voor hun zaak.” 

Rogier portret.jpg
Rogier Krabbendam
Petra portret.jpg
Petra Tiel


“Een goede lobbyist kijkt voorbij het eigenbelang en wil juist samen met alle partijen een betere situatie creëren. Het is leuk en frustrerend tegelijkertijd, je hebt een lange adem nodig maar als je zaken voor elkaar krijgt, is dat veel waard.” Petra Tiel is sinds 2009 manager Public Affairs bij VNO-NCW West met Noord-Holland, en in het bijzonder de metropoolregio Amsterdam. “Een ondernemer gaat niet uren om tafel met bestuurders en andere belanghebbenden om over details van een wetsvoorstel te praten. Daar is VNO-NCW voor. Wij zitten in onze regio heel diep in dossiers als bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. De meeste ondernemers komen daar pas mee in aanraking als ze problemen ervaren. Dan is het prettig om te kunnen vertrouwen op lobbyisten met een uitgebreid netwerk, zowel in de politiek als bij ondernemersverenigingen en bedrijven zelf, en veel kennis van relevante onderwerpen. De lobby van VNO-NCW vormt een brug tussen theorie en praktijk. Ondernemers ervaren directe gevolgen als een weg wordt afgesloten. Bestuurders benaderen vraagstukken vaak vanuit een papieren werkelijkheid, waarbij de stip op de horizon belangrijker is. Tussen die twee werelden bewegen, begrip voor elkaars standpunt creëren en tot een oplossing komen waarmee alle partijen kunnen leven, is niet alleen ontzettend boeiend, het is vooral heel erg nuttig.”

Partycentrum de Admiraal
“Dit is duidelijk geen 9 tot 5 baan. Bij de overleggen over de verbinding tussen de A8 en A9 hebben we ruim anderhalf jaar van acht uur ’s avonds tot half 11 met dorpsraden en lokale bewoners vergaderd. In een zaaltje van partycentrum de Admiraal. Ik zoek altijd naar gemeenschappelijkheid. Ik probeer iedereen mee te nemen in de leefwereld van ondernemers. Als bewoners of bestuurders geen ervaring daarmee hebben, kan dat best lastig zijn. Het liefst laat ik dan ook ondernemers zelf aan het woord of organiseer ik een bedrijfsbezoek. Laat maar zien hoe het eraan toegaat op je bedrijf. Wat betekent het voor bedrijven als Amsterdam besluit van de hele stad een milieuzone te maken? Hoe verhoudt zich dat tot plannen van de stad als verkeershub? Ik probeer dan het grotere plaatje in gedachte te houden en tegelijkertijd een verbindende factor te zijn. De ene keer gaat dat heel moeizaam, maar als je maanden met elkaar in een vergaderzaaltje zit, ontstaat er vaak genoeg een jolige stemming. Dat draagt dan ook weer bij aan begrip voor elkaars werelden.”

Boks
Waar Petra al jaren meeloopt, is Rogier een recente versterking in het team van VNO-NCW West. Sinds juni dit jaar is hij manager Public Affairs in Zuid-Holland. Vrijwel direct kreeg hij te maken met de spanning tussen woningbouw en bedrijfsterreinen, met Schieoevers als aanleiding. “Bij het plan om wonen en werken samen te laten gaan op bedrijventerrein Schieoevers in Delft wordt opnieuw gekeken hoe rekening kan worden gehouden met het bedrijfsleven. Dankzij een intensieve lobby van de lokale ondernemersverenigingen in samenwerking met VNO-NCW Delft en West is er meer oog voor de belangen van de ondernemers en begrip voor de unieke eigenschappen van het bedrijventerrein (watergebonden én hogere milieucategorie). Dit speelde al voordat ik begon, maar als je er dan induikt, zie je dat deze case symbool staat voor heel veel ​bedrijfsterreinen in ons gebied. De Binckhorst heeft ermee te maken, het speelt in Rotterdam, in heel Zuid-Holland eigenlijk. Superrelevant dus. Wij zetten zoveel mogelijk in op betrokkenheid van de provincie, waarbij zij de regie pakken en coördineren waar te wonen en waar te werken. Als wij dat geluid niet laten horen, doet niemand het. Het is belangrijk zo goed mogelijk je argumenten over te brengen. Je zoekt mensen en groepen met dezelfde belangen. Nadat ik het regionale belang had belicht in de Delftse gemeenteraad, kwam een lokale bestuurder van VNO-NCW Delft naar me toe en gaf me een boks als blijk van waardering. Het gezellige, informele deel van dit werk is misschien minder zichtbaar en bekend, maar dat maakt het wel erg leuk.” ​ 

Regionieuws
Nederland niet op slot

​​“Natuur is niet alleen mooi, het verbetert ook het vestigingsklimaat. Maar we kunnen de boel niet op slot zetten.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, reageert op de uitspraak over de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Lees het uitgebreide standpunt van VNO-NCW en de projecten die in Noord- en Zuid-Holland niet door kunnen gaan.

lees meer
Vrijdag 30 Augustus 2019
“Natuur is niet alleen mooi, het verbetert ook het vestigingsklimaat. Maar we kunnen de boel niet op slot zetten.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, reageert in de Telegraaf op de uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Vanaf 2009 heeft Nederland, op aandringen van de Europese Commissie, natuurgebieden aangewezen in Nederland. Momenteel zijn dat er 162, verspreid over het hele land. In veel gevallen zijn dit kleine gebieden, wat met name in de Randstad problemen oplevert. De Randstad is de economische motor van ons land en vanwege de vele activiteiten staan de natuurgebieden in de weg van ontwikkelingen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Taskforce Stikstof opgericht, die zoekt naar oplossingen.
Lees hier 11 veel gestelde vragen en antwoorden over PAS
Bekijk hier de uitleg in minder dan 4 minuten over de achtergrond en gevolgen van PAS

Uitspraak
In mei dit jaar oordeelde de Raad van State dat op basis van de programmatische aanpak er geen toestemming verleend mag worden voor activiteiten die extra stikstof uitstoten. Hierdoor zijn in vrijwel iedere gemeente in Nederland projecten stil komen te liggen. In onze regio West staan bijvoorbeeld de bouw van 5000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk op losse schroeven en 500 woningen in de wijk Kloosterveen in Assen. Ook projecten van bedrijven, wegenbouw, industrie en horeca, evenementen, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden staan on hold. 
VNO-NCW respecteert de uitspraak van de Raad van State en de eisen en wetgeving uit Europa, maar ziet vooral het dilemma. De urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien aan de ene kant en het belang van natuur aan de andere kant, is een lastige afweging. 

Harde drempel
Als voorbeeld voor functionerend beleid kan Duitsland dienen. Daar is een harde drempel afgesproken jvoor de hoeveelheid stikstof die per hectare mag worden uitgestoten. Bij onze Oosterburen is deze vastgesteld op zeven mol per hectare per jaar. Zolang bedrijven onder deze norm blijven, mogen zij activiteiten ontplooien. Deze norm is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat onder die zeven mol de natuur geen schade oploopt. In Nederland bestaat geen wettelijke standaard, waardoor in de praktijk uitgegaan wordt van nul mol bij de vergunningverlening. 
VNO-NCW pleit op korte termijn voor een harde drempel zoals in Duitsland. Voor de lange termijn is een integraal plan nodig, waarin milieu, natuur en economie bij elkaar worden gebracht. Voor grote uitstoters, zoals veehouderij, verkeer en industrie, is het van belang dat oplossingen worden ontwikkeld waarin zij voldoende perspectief op groei houden.

Adviescollege
Minister Carola Schouten van Landbouw heeft een adviescommissie in het leven geroepen onder leiding van Johan Remkes. In september wordt een eerste advies verwacht voor de korte termijn. 

Bekijk het lobbystandpunt​ van VNO-NCW West
317415a2-eb91-4724-83fe-1dea075b3e62
8fab465c-7cd4-4b0b-8fbe-f4d3cd7ee194
Nieuwe leden
UWV WERKbedrijf Midden Holland
GOUDA
Ro-Ad Arbodienstverlening B.V.
WADDINXVEEN
Social Media
Dáárom ben ik lid!
"De toegevoegde waarde is dat ik met ondernemers kan sparren over waar je als ondernemer tegenaan loopt."

Elly de Knikker
Directeur-eigenaar reclame- en communicatiebureau Graficelly, gevestigd in Reeuwijk
Dáárom ben ik lid!
"Voor ons als Rabobank zijn vooral de netwerkfunctie en de sociale contacten in VNO-NCW-verband belangrijk."

Hans Telkamp
Directeur commercie van Rabobank Gouwestreek
Dáárom ben ik lid!
"Na afloop van een bijeenkomst van VNO-NCW ga ik altijd de deur uit met het gevoel er iets van te hebben opgestoken."

Henry van den Berg
Adviseur/Partner Beekink Installatieadviseurs
Dáárom ben ik lid!
"Het lidmaatschap is voor mij en voor Unica belangrijk vooral vanwege de lobbykracht"

Ton van der Ham
Regiomanager Unica West en bedrijfsleider projectenbedrijf Bodegraven

 Video

Miljoenenontbijt RijnGouwe

 

​​​​​