Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Metropool Amsterdam  >  Amsterdam Dossier

Skip Navigation Linkseconomische agenda

Economische agenda's | Amsterdam
Een internationale topregio
​De metropool Amsterdam is een internationale topregio. De Amsterdam Economic Board zorgt voor de broodnodige regionale economische agenda en versterkt de internationale concurrentiepositie van de metropool Amsterdam.
 
De agenda kent 3 hoofdsporen:
  • Inzet op kansrijke clusters ICT, creatieve industrie, life sciences & health, financiële & zakelijke dienstverlening, logistiek, bloemen & voedsel, toerisme & congressen en maakindustrie; 
  • Inzet op een innovatieve en ondernemende cultuur, de zogenaamde humuslaag, voedingsbodem voor de clusters;
  • Versterking van de algemene vestigingsvoorwaarden. 
 
Ik vind dit standpunt...
 

​De eenentwintigste eeuw is de ‘eeuw van de stad’. Naar verwachting zal in 2050 in veel landen de stedelijke bevolking rond de zeventig procent bedragen. Een trend richting stedelijke netwerken is duidelijk zichtbaar. De ‘nieuwe’ agglomeraties gaan een steeds belangrijkere rol vertolken op het economische wereldtoneel. Binnen deze agglomeraties is de Metropoolregio Amsterdam een ‘kleintje’, maar wel een met een sterke naam en reputatie.

Veelzijdige metropool 
De Metropoolregio Amsterdam is een combinatie van een handels- en financieel centrum. De regio heeft een sterke creatieve sector, een moderne zeehaven, een internationale luchthaven (met een belangrijke hub-functie), een van de grootste internet knooppunten ter wereld (ASM-IX) en het mediapark in Hilversum. Deze verscheidenheid van sectoren en activiteiten maakt van de Metropoolregio Amsterdam een regio die fysiek en virtueel goed verbonden is met de rest van de wereld.

Amsterdam Economic Board
VNO-NCW West benadrukt het belang van een gezamenlijk economisch programma voor de Metropoolregio Amsterdam. Om dit te realiseren en om de concurrentiekracht van de regio te versterken is de Amsterdam Economic Board, kortweg de Board, opgericht. De Board bestaat uit vooraanstaande CEO’s, wetenschappers en bestuurder die samen de strategie voor economische ontwikkeling van de regio bepalen. VNO-NCW West hecht veel waarde aan deze samenwerking binnen de triple helix (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven).
 
Missie van de Board  
  • Het versterken van en het gezamenlijk investeren in de economie van de Metropoolregio Amsterdam.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen alle relevante partijen in het economische domein. Een betere samenwerking binnen het bedrijfsleven in de regio maar ook een goede afstemming binnen de triple helix (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven).
  • Het wegnemen van obstakels voor groei voor de kansrijke clusters in de regio. De kansrijke clusters zijn ICT/e-Science, Creative Industrie, Life Sciences & Health, Financiële & Zakelijke Dienstverlening, Logistiek, Flowers & Food, Toerisme & Congressen en de maakindustrie. 
  • Het is de ambitie van de Board om in 2020 te behoren tot de kopgroep van Europese steden die als global gateway de economische hotspots van Europa zijn.
Meer informatie: Petra Tiel
 
Lobbypunten