Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Metropool Amsterdam  >  Amsterdam Dossier

Skip Navigation LinksBouwpower

 
 

 Bouwpower Amsterdam

Bouwpower is een breed netwerk van ondernemers en bestuurders in de bouw- en vastgoedkolom. Mensen die grensverleggend durven denken en de handen ineenslaan om de bouw- en vastgoedsector - en daarmee de economie - een impuls te geven.

Bouwpower faciliteert samenkomsten van ondernemers uit verschillende bedrijfstakken om zo innovatie en nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren. Iets wat hard nodig is in deze zware tijd voor de sector. Ideeën uit het Bouwpowernetwerk worden gedeeld met lokale bestuurders. Zo zet Bouwpower zich in om de leegstand van kantoren en bedrijventerreinen
aan te pakken op een manier die ondernemend Metropool Amsterdam ten goede komt.

Bouwpower Metropool Amsterdam vindt twee keer per jaar plaats op plekken waar een nieuw bouwconcept goed van de grond komt, of juist vastloopt. Leden kunnen ook bijeenkomsten bezoeken in andere regio’s van VNO-NCW West.


Bouwpower VNO-NCW West

Meer informatie: Vanessa Storm van ’s Gravesande Penn, regiomanager VNO-NCW Metropool Amsterdam, svgpenn@vno-ncwwest.nl of 020 448 67 24.

Regionieuws
Steun Fonds Bestrijding Kinderarbeid

​Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 gaat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid opnieuw open. Ondernemers, NGO’s en lokale partners kunnen in partnerschap projectvoorstellen indienen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding.

lees meer
Dinsdag 29 Januari 2019

​Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 gaat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid opnieuw open. Ondernemers, NGO’s en lokale partners kunnen in partnerschap projectvoorstellen indienen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding.

Voor 2019 stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) nogmaals €5,5 miljoen beschikbaar om kinderarbeid in de productieketens van Nederlandse bedrijven uit te bannen. Nog steeds werken wereldwijd 152 miljoen kinderen op het land, in de mijnen, in steengroeven, naaiateliers of in de huishouding. Bovendien heeft Nederland zich gecommitteerd aan de internationale VN-doelen. Hierin staat beschreven dat in 2025 een definitief einde moet komen aan alle vormen van kinderarbeid. 

Oorzaken onderzoeken én aanpakken
FBK ondersteunt ondernemers die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen.

Ook verwacht het FBK dat ondernemers zelf maatregelen nemen in hun eigen onderneming. Zo kunnen bedrijven hun eigen inkoopprocedures tegen het licht houden. En ze kunnen samen met (toe)leveranciers ervoor zorgen dat werknemers een eerlijk en leefbaar loon ontvangen.

Brede samenwerking
Een belangrijke voorwaarde is dat ondernemers in dezelfde sector gaan samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere partijen, zoals NGO’s, lokale bedrijven en andere partijen. Daarnaast wil FBK meer inzicht krijgen en kennis opdoen over mogelijke handelingsperspectieven. Vooral het delen en verspreiden van kennis is belangrijk. Het helpt ondernemers om van elkaar te leren. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het doorbreken van het nog altijd heersende taboe op kinderarbeid. 

Meer informatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van het FBK, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina Fonds Bestrijding Kinderarbeid.   ​

Regionieuws
'Bedrijven hard nodig bij SDG’s'

​“Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG’s. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten.” Minister Sigrid Kaag spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

lees meer
Vrijdag 11 Januari 2019

"Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG's. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten." Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

Tekst: Pieter van der Meulen

Het nieuwe jaar wordt voor ondernemend Nederland in Noord- en Zuid-Holland afgetrapt in de Malietoren in Den Haag. Al maandenlang prijken de SDG's aan de gevel van de toren en ook tijdens de receptie staan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties centraal.

De VN heeft zeventien ontwikkelingsdoelen opgesteld om de wereld tot 'een betere plek te maken in 2030'. De SDG's zijn de opvolgers van de millenniumdoelen en moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Nederland heeft de ontwikkelingsdoelen ondertekend en ook VNO-NCW West wil met haar leden een belangrijke bijdrage doen.

"Als we alle doelstellingen van de Verenigde Naties willen halen, moeten we samenwerken," zegt Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West. "Dit is een apart doel van de SDG's, nummer 17: samenwerking. Onze leden hebben de kennis en kunde in huis waarmee ze tot de top van de wereld behoren en een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van wereldvraagstukken."

Leidraad
"De SDG's hebben toepassing op Nederland, onze eigen samenleving, maar we kijken ook hoe Nederland in de wereld en de wereld in Nederland samen kunnen werken. We zijn geen eiland. Het is goed om daar elke dag van doordrongen te zijn. U, als ondernemer, weet dat als geen ander." Voor minister Kaag zijn de SDG's de leidraad in haar beleid. Het is een investering in het voorkomen van conflicten, maar de doelen bieden ook innovatieve kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe markten aan te boren. "Ik denk dat bedrijven ontzettend veel kunnen doen. Het is zichtbaar op elke handelsmissie, maar ik hoor het, zie het en proef het ook op veldbezoeken in landen waar een ondernemer niet meteen aan zal denken. Er is altijd een vraag naar de kennis uit Nederland. Er is in elke uithoek van de wereld een Nederlander geweest die heeft durven te investeren, is gaan werken en in veel gevallen is blijven werken."

"Er is geen duurzame economische ontwikkeling zonder die verankerd is in de SDG's," stelt minister Kaag. "Het is geen nieuwe theologie, geen dogma. Het is wetenschappelijk onderwezen dat het de opbouw van samenlevingen versnelt wanneer je denkt aan alle doelstellingen. En bedrijven kunnen veel doen, eigenlijk doen jullie het al. Als u meer wilt doen, kunnen wij dat steunen met de juiste kennis, investeringen en de mogelijkheid om deuren te openen. We hebben met z'n allen een heel mooi investeringsraamwerk opgezet met een progressieve handelsagenda. De topsectoren staan daarin, maar ook ondersteuning voor het mkb. Belangrijk daarin is hoe we gezamenlijk circulair kunnen denken en ondernemen. 2019 is hopelijk het jaar waarin we echt gaan leveren en het nog verder uitbouwen."

Fotoreportage

Regionieuws
Werkbezoek Pontsteiger

​Het gebouw Pontsteiger wordt volgend jaar oktober volledig opgeleverd, maar is nu al een waar spektakel aan het IJ. Tijdens het werkbezoek aan Pontsteiger werd aandacht gegeven aan de totstandkoming van dit grote project: vanuit de bouwcombinatie, de architectuur en de toekomstplannen na de oplevering. ​

lees meer
Dinsdag 28 November 2017

Het gebouw Pontsteiger wordt volgend jaar oktober volledig opgeleverd, maar is nu al een waar spektakel aan het IJ. Tijdens het werkbezoek aan Pontsteiger werd aandacht gegeven aan de totstandkoming van dit grote project: vanuit de bouwcombinatie, de architectuur en de toekomstplannen na de oplevering. 

Verslag door Bas Boudesteijn

De totstandkoming van Pontsteiger had veel voeten in de aarde, vertelt Jeroen Koops van de ontwikkelcombinatie. Er zijn veel verschillende factoren en risico’s waar rekeningen mee gehouden moet worden voordat men kon beginnen met de bouw. Zo moest er land worden drooggelegd, vergeten bommen in het IJ worden opgespoord en een nieuwe dam worden gebouwd. Maar ook de winddruk op grote hoogte, de hangende brugconstructie of boten die langs het gebouw varen zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden. In crisistijd werd toch financiering gevonden bij Bouwinvest en Dura Vermeer en De Nijs gingen bouwen.

Je wil wonen met uitzicht, een baken zijn voor een nieuwe wijk en publieke ruimte ervaren, vertelt Arnoud Gelauff van architectenbureau Arons & Gelauff. De A’DAM toren aan de overkant van het IJ past maarliefst vijf keer in het nieuwe gebouw Pontsteiger. Gelauff vertelde over de visie achter de ontwikkeling van Pontsteiger. 

Om publieke ruimte te creëren werd het gebouw volledig gelift waardoor er aan de onderkant horeca en wandelruimte kon komen. Het ontwerp werd volledig gemaakt in BIM. De prachtige tegels aan de buitenkant werden ambachtelijk gemaakt door Koninklijke Tichelaar. De huur- en koopwoningen hebben verschillende maten, van goed tot zeer groot en hebben een waanzinnig uitzicht over het water.

Rebecca Haasdijk van Verwey Vastgoed neemt ons tot slot mee in de diensten die er voor de kopers en huurders van Ponststeiger gaan komen. Alle bewoners van Pontsteiger krijgen toegang tot Property Management via hun eigen inlog op een platform. Iedereen heeft hierdoor toegang tot hulp in huis: van pakjes aannemen tot de hond uitlaten en nog veel meer. Ook zijn er activiteiten om buren te ontmoeten.

Tot slot gaan we buiten kijken aan de voet van het gebouw en krijgen we nog meer informatie over hoe de bouw precies is verlopen. Ook bezichtigen we de modelwoning en praten we nog na in de bouwkeet. Een inspirerend bezoek!

Foto impressie​