Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Alblasserwaard-V  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Alblasserwaard

Ondernemers in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) krijgen door het restrictieve Groene Hart-beleid niet de ruimte die ze nodig hebben. Sommigen overwegen daarom de regio te verlaten. VNO-NCW AV zet zich in voor een evenwichtige balans tussen wonen, werken, natuur en recreatie in het gebied.

Regionieuws
Meer geld naar onderwijs

Mede op initiatief van onze Amsterdamse voorzitter Hans Bakker, luidt VNO-NCW de noodklok over het tekort aan leraren in het ​basisonderwijs. Dit schaadt de economie, schrijven de werkgeversvoorzitters in een brief aan premier Rutte. ​

lees meer
Dinsdag 18 Februari 2020
Regionieuws
'In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord'

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien.

lees meer
Dinsdag 10 December 2019

​Sinds 5 november is Kim Boersma (41) de directeur van VNO-NCW West. Met pit en snelheid wil zij de regionale ondernemersvereniging op een nieuwe leest schoeien. Dat is hard nodig, want zowel in de belangenbehartiging als in de netwerkfunctie – de twee hoofdactiviteiten van VNO-NCW West – zijn de behoeften van ondernemers sterk veranderd. Een interview over de uitdagingen in een nieuwe tijd.   

Tekst: Annemarie van Oorschot
Fotografie: Marlies Hofstede     

Voordat Boersma Bert Mooren opvolgde, heeft zij zich als adjunct-directeur bij VNO-NCW West zes maanden ingewerkt. Met 2000 leden, tientallen lobbydossiers, 10 regionetwerken, 8 doelgroepnetwerken, bijna 100 bestuurders en meer dan 150 bijeenkomsten per jaar duurt het even voordat je inzicht hebt in de verenigingsstructuur. “Passie en gedrevenheid, ik zie zoveel energie bij de leden”, beschouwt Boersma, “wat leidt tot mooie initiatieven. Vanuit mijn functie is het dan belangrijk het overzicht te bewaren en alle activiteiten op elkaar af te stemmen. In het Dagelijks en Algemeen Bestuur, waarvan de voorzitters van de regio- en doelgroepnetwerken deel uitmaken, vindt die afstemming plaats.”

Lukt dat? 
“Zeker! Ik heb de afgelopen maanden veel leden leren kennen. Ik heb veel ondernemers gesproken en dat wil ik blijven doen. De sfeer in de besturen is heel constructief. De voorzitters zijn zeer ervaren, die willen graag helpen bij de vernieuwing. Er moet wel wat gebeuren. In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat je lid van een vereniging wordt. Ondernemers kijken eerst heel goed wat de toegevoegde waarde is, en dat vind ik ook terecht. Er is veel aanbod en het is onze taak goed te laten zien welke unieke meerwaarde ons netwerk en onze lobby kan bieden. We ontwikkelen nieuwe activiteiten die heel interessant voor hen kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwing het beste in de regio kan ontstaan en het is de taak van mij en het bureau om de uitrol van deze innovaties te optimaliseren, in de regio en soms ook door heel Nederland, want ondernemen stopt niet bij de regiogrenzen. Hierover moeten we goed nadenken.“

‘VNO-NCW WEST IS EEN ÉCHTE ONDERNEMENDE NETWERK­ORGANISATIE’​

Aan welke innovaties moet ik denken?
“In de eerste plaats aan de doelgroepnetwerken. Die hebben de toekomst. Het zijn community’s die rond een (lobby)thema of doelgroep ontstaan. Denk aan het sterke DGA-netwerk, het netwerk Groene Groeiers, Netwerk Mobiliteit, het HRM-netwerk of de grote steden met specifieke lobbydossiers. Deze community’s kunnen een lang leven hebben, maar ook na verloop van tijd ophouden te bestaan omdat hun doel bereikt is.”

Hoe kan het bureau daarin faciliteren?
“Door goed te luisteren naar onze leden. Wat is hun behoefte? Gezamenlijk met de besturen kunnen wij de leden effectiever helpen bij het leggen van waardevolle verbindingen en versterken van hun netwerk. Dit doen we door ondernemers samen te brengen op inhoudelijke bijeenkomsten, hen de mogelijkheid te bieden om laagdrempelig te netwerken en goed te laten zien wat de lobby betekent voor het ondernemersklimaat in de regio.”

Zoals bij het Netwerk Groene Groeiers gebeurt?
“Een goed voorbeeld. Deze community wordt gevormd door leden die investeren in circulaire business cases en energietransitie. De medewerkers van ons bureau faciliteren de matchmaking tussen de leden: grotere bedrijven plaatsen uitdagingen en jonge, innovatieve bedrijven mogen hun oplossingen pitchen. Begin november hadden we bijvoorbeeld een Groene Groeiers-bijeenkomst waar Philips om oplossingen vroeg voor zijn afval dat uit mixed plastics bestaat. Dan pitchen er meer dan tien jonge ondernemers, zoals iemand die er draad voor de 3D-printer van kan maken. Die uitdagingen en oplossingen worden ook digitaal bij elkaar gebracht in de besloten omgeving van groenegroeiers.nl. Zo’n digitaal platform werkt goed en ik wil dit ook graag inzetten bij andere community’s. 


Behalve het bieden van een netwerk is de belangenbehartiging een belangrijke taak van VNO-NCW West. Hoe zie je de vernieuwing van die taak?
“Ook bij deze taak moeten we goed naar de leden luisteren. Eind oktober zijn we naar het Malieveld gegaan om actie te voeren tegen het stikstofbeleid dat veel bouwprojecten stillegt. Compleet met actie-hesjes en spandoeken. Volgens mij is dat in de geschiedenis van VNO-NCW niet eerder voorgekomen. Maar onze leden uit de bouwsector vroegen erom. Het water staat ze aan de lippen. Sommigen zijn oprecht bang voor een faillissement.  Ik zeg niet dat we onze traditionele lobbyactiviteiten overboord moeten gooien. Brieven schijven aan gemeenten of provincies, inspraak in commissies, op bezoek gaan bij ambtenaren, dat soort activiteiten kunnen effectief zijn en de lijntjes naar bewindslieden zijn vanuit VNO-NCW kort. Maar we kunnen meer moderne, digitale middelen inzetten ter ondersteuning van de belangenbehartiging.”

‘DOELGROEPNETWERKEN HEBBEN  DE TOEKOMST’

De samenleving, met name de overheid, doet steeds vaker een beroep op ondernemers om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en deze helpen uit te voeren. Wil je VNO-NCW West op deze nieuwe ontwikkeling inrichten?
“Daar zijn we al mee bezig. Veel leden van ons vragen er ook om. Die willen impact maken. Wel moeten we ervoor waken geen uitvoeringsorgaan van de overheid te worden. Er zijn al mooie eigen initiatieven van ondernemers. Neem ondernemers die zich inzetten voor schuldhulpverlening aan medewerkers. Ook zijn er velen die hun bedrijf duurzamer en inclusiever inrichten. Het is belangrijk om deze initiatieven zichtbaarder te maken.”

VNO-NCW West als een linking pin tussen bedrijfsleven en overheid…
“Precies. De vernieuwing zit vooral in meer direct contact met onze achterban, waarbij wij vertaler van de wensen en zorgen van de leden zijn, richting andere ondernemers, de politiek, arbeidsmarktorganisaties, omwonenden of andere stakeholders. In het nieuwe VNO-NCW West voelen leden zich gehoord en gezien!”  


Kim Boersma

Na een start van haar loopbaan in verschillende functies binnen de HRM-dienstverlening richtte Boersma een eigen bureau op. Na bijna 10 jaar ondernemerschap maakte zij de overstap naar management- en directiefuncties bij onder meer non gouvernementele organisaties. 
Eerder was Boersma al vertegenwoordiger van jonge ondernemers, in de periode 2005 -2012 was zij lid van het Dagelijks Bestuur van Jong Management, de ondernemersvereniging van VNO-NCW voor jonge werkgevers (tot 40 jaar) en maakte zij zich onder meer hard voor een kinderopvangregeling. Sinds 2018 is zij lid van de adviesraad van Jong Management. 
Boersma woont in Overveen met haar partner Dick, een bouwondernemer en samen hebben zij drie kinderen, twee jongens en een meisje in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. In haar vrije tijd is ze sportief, ze houdt van hardlopen en gaat twee keer per week naar de sportschool. 
Regionieuws
Doe mee met eHerkenning

​Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om zich online te kunnen identificeren bij de overheid. Daarom starten ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dit najaar een voorlichtingscampagne voor ondernemers.

lees meer
Dinsdag 26 November 2019

​Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om zich online te kunnen identificeren bij de overheid. Daarom starten MKB-Nederland en VNO-NCW dit najaar een voorlichtingscampagne voor ondernemers. Aangesloten branche- en regionale organisaties en intermediairs kunnen kosteloos hieraan deelnemen.

Aanleiding
eHerkenning is een digitale sleutel waarmee ondernemers toegang krijgen tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties. Zo doen ze op één manier, met één inlogmiddel veilig en online zaken met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties. eHerkenning is te beschouwen als de opvolger van DigiD voor bedrijven.

Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Zo is het vanaf 1 november bijvoorbeeld niet meer mogelijk om zonder eHerkenning in te loggen bij UWV om werknemers ziek te melden, of bij de Belastingdienst om de btw-aangifte in te dienen. Maar ook voor het aanvragen van een subsidie of een vergunning is eHerkenning nodig, of voor het aanvragen van een VOG-verklaring voor een werknemer. Het is dus belangrijk dat ondernemers snel overgaan tot de aanschaf en het gebruik ervan. Of hun eHerkenning die nu op niveau 1 of 2 zit, upgraden.

Campagne
MKB-Nederland en VNO-NCW willen met hun nieuwe campagne over eHerkenning zoveel mogelijk ondernemers informeren. Waarom is eHerkenning belangrijk, hoe werkt het, welke investering vergt het? zijn de vragen die worden beantwoord.

Toolkit

Speciaal voor deze campagne is een toolkit in de maak, ontwikkeld samen met Logius - de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze toolkit komen communicatiematerialen die brancheorganisaties, regionale ondernemersverenigingen en intermediairs die met eHerkenning werken kunnen gebruiken om ondernemers voor te lichten. Hierbij valt te denken aan kant-en-klare nieuwsbrieven, banners, socialmediaberichten persberichten, een PowerPointpresentatie en ondernemersverhalen.

Kosten en aanmelden
Deelnemende organisaties kunnen kosteloos gebruik maken van de toolkit, mits aan enkele spelregels wordt voldaan. Deze staan in de samenwerkingsovereenkomst die u hier kunt downloaden. Wij zien uw aanmelding graag z.s.m tegemoet.

Over eHerkenning

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig identificeren bij ruim 400 organisaties. Zij hoeven hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden.

Meer gemak en veiligheid

MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen het idee van eHerkenning. Dankzij eHerkenning kunnen ondernemers straks met één middel naar keuze (bijvoorbeeld een username/wachtwoord, smscode, app, QR scanner of cardreader) bij alle overheidsinstanties online bewijzen wie ze zijn. Dat leidt tot meer gemak, geen waaier aan inlogcodes meer, en optimale digitale veiligheid. Wachtrijen bij een loket of aan de telefoon behoren tot het verleden. En de kosten voor aanvragen kunnen omlaag. De concurrentie die ontstaat doordat er meerdere leveranciers van middelen voor eHerkenning zijn, leidt bovendien tot een optimale prijs én steeds betere middelen en diensten.

Bij de aanvraag van een inlogmiddel wordt iemands identiteit grondig gecheckt. Ook kunnen medewerkers gemachtigd worden om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. Dit zorgt ervoor dat een organisatie meer zekerheid krijgt over de online identiteit van de persoon waarmee zij zakendoen. Dit voorkomt fouten en fraude.

Ondernemers
Ondernemers die nog geen eHerkenning hebben kunnen deze aanvragen bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Deze voldoen allemaal aan de strenge eisen die eHerkenning stelt op gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. Ondernemers die al een eHerkenningsmiddel hebben maar op een lager niveau, kunnen deze via hun leverancier upgraden.

Intermediairs

Intermediairs die namens hun klanten online zaken doen met (overheids)organisaties moeten gemachtigd worden door hun klant om online diensten te regelen met eHerkenning. Zo is de intermediair bevoegd om namens het bedrijf te handelen. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning.

Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl​

De voorlichtingscampagne over eHerkenning van MKB-Nederland en VNO-NCW wordt uitgevoerd door de stichting Projecten MKB-Nederland, en inhoudelijk bijgestaan door de beleidsafdeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de dienst digitale overheid Logius steunen de campagne.

b3a9ada7-f04c-443e-884d-3bf853cec2f7
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.
6bfdc956-bb0f-4b1a-9473-ed39d9039323
Nieuwe leden
Stichting CVO-AV
GORINCHEM
Koninklijke Woudenberg
AMEIDE
Dáárom ben ik lid!
"Je ziet hoe anderen te werk gaan en je leert van elkaar."

Annie den Hartog
Directeur Hartog Transport