Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Alblasserwaard-V  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Alblasserwaard

Ondernemers in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) krijgen door het restrictieve Groene Hart-beleid niet de ruimte die ze nodig hebben. Sommigen overwegen daarom de regio te verlaten. VNO-NCW AV zet zich in voor een evenwichtige balans tussen wonen, werken, natuur en recreatie in het gebied.

Regionieuws
Veranderende arbeidsmarkt

​Personeel nodig? Of genoodzaakt mensen te laten gaan? De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en dwingt ondernemers tot zware beslissingen. Platform NLWerktdoor zorgt dat werkgevers hun activiteiten kunnen voortzetten, terwijl personeel wordt ingezet waar zij het hardst nodig is.

lees meer
Woensdag 24 Juni 2020
​Personeel nodig? Of genoodzaakt mensen te laten gaan? De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en dwingt ondernemers tot zware beslissingen. Platform NLWerktdoor zorgt dat werkgevers hun activiteiten kunnen voortzetten, terwijl personeel wordt ingezet waar zij het hardst nodig is.  

Tekst: Pieter van der Meulen

Nederland werkt door, ondanks de coronacrisis. Creativiteit, daadkracht en het vermogen om snel te reageren op onverwachtse ontwikkelingen ligt aan de basis van ondernemerschap. Nu die eigenschappen volop worden beproefd, bieden VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met gemeenten, vakbonden en landelijke overheid een platform om Nederland zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen samen op het platform NLWerktdoor. 

Personeel nodig? 
De arbeidsmarkt verandert. Waar het werk stilligt of slechts beperkt kan worden uitgevoerd, kunnen werkgevers niet iedereen in dienst houden. In sectoren zoals de zorg, land- en tuinbouw en logistiek hebben bedrijven juist extra krachten nodig. Op www.NLWerktdoor.nl worden matches gemaakt waardoor bedrijven hun werkzaamheden kunnen voortzetten terwijl werkloosheid zoveel mogelijk wordt beperkt. Het platform NLWerktdoor is een intiatief van het samenwerkingsverband Perspectief op Werk. Het is erop gericht dat mensen die willen en kunnen werken, worden geholpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden door bemiddeling, ondersteuning, begeleiding en omscholing. Door alle arbeidsmarktinitiatieven samen te brengen wordt de arbeidsmarkt structureel versterkt, waarbij voor zoveel mogelijk mensen werk is en werkgevers de arbeidskrachten kunnen aannemen die zij het hardst nodig hebben.  

Digitale werving en selectie
Door de coronacrisis werkt Nederland massaal digitaal en online. Voor het werving- en selectieproces heeft dat grote gevolgen. Met videogesprekken is veel mogelijk en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt dit zelfs grote kansen. Mensen die vanwege (mantel)zorgtaken niet makkelijk overdag van huis kunnen, moeders die graag willen werken maar kinderopvang pas kunnen betalen als ze een baan hebben en hun kinderen niet alleen thuis kunnen laten voor een gesprek. Of mensen met een psychische beperking die zich meer op hun gemak voelen achter een camera. Kortom: nu is de tijd om te kijken wat wel of niet werkt bij digitale werving en selectie.
Landelijke matching apps en platformen zijn bijvoorbeeld: ​
Inspiratie in coronatijd
De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn in veel gevallen nog onbekend terrein voor werkgevers. Met nieuwe werkafspraken, fysieke maatregelen, aangepaste werkvormen en sectorgerichte protocollen start Nederland weer op. Bedrijven moeten kunnen in hoog tempo kunnen op- en afschalen, afhankelijk van steeds veranderende omstandigheden. Hoewel maatwerk in de meeste gevallen de enige manier is waarop tot goede afspraken kunnen worden gemaakt, zijn veel ondernemers gebaat bij gezamenlijk optrekken. Tijdens online inspiratiesessies, webinars en door het verspreiden van best practices hoeven bedrijven niet op eigen houtje te bedenken hoe zij zich tot de nieuwe situatie verhouden.

​NetwerkenWerkt!
Een mooi voorbeeld is 'NetwerkenWerkt!' dat op 16 juni de eerste bijeenkomst organiseerde. Het initiatief is genomen door afvalverwerker HVC  Groep, Werkom en hét platform voor Zaanstreek Waterland om organisaties samen te laten werken aan oplossingen voor de veranderingen op de huidige arbeidsmarkt.​​
Lees in juli een uitgebreid interview met Gert Jan de Waard van HVC Groep en Yolanda Hoogtanders van Werkom waarin zij vertellen hoe NetwerkenWerkt! een broodnodige impuls geeft aan de arbeidsmarkt.

VNO-NCW en MKB-Nederland en hun regionale afdelingen bieden landelijk en regionaal verschillende digitale mogelijkheden om te profiteren van het brede netwerk en problemen en oplossingen te delen. 

Kijk hier voor de online (en ook weer fysieke) bijeenkomst van VNO-NCW West.

Hoe kunnen we jou helpen op de arbeidsmarkt? Vul de poll​ in en laat het ons weten!
Regionieuws
'Alle gemeenten in geldnood'

​Niet bezuinigen, maar juist volop investeren. Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West, roept gemeenten in een open brief op desnoods geld te lenen bij het Rijk of provincies. Boudewijn Revis, wethouder Financiën in Den Haag, waarschuwt. “Alle gemeenten zitten financieel aan de grond.”

lees meer
Woensdag 27 Mei 2020

Niet bezuinigen, maar juist volop investeren in woningbouw en infrastructuur. Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West, roept gemeenten in een open brief op desnoods geld te lenen bij het Rijk of provincies om toch door te gaan met gebiedsontwikkeling. Boudewijn Revis, wethouder Financiën in Den Haag, sluit zich aan bij de oproep, maar waarschuwt ook. “Alle gemeenten zitten financieel aan de grond.”

“In Den Haag gaat alles door en we kijken waar we projecten naar voren kunnen halen en zo mogelijk versnellen," stelt Revis. "De overheid kan het gat vullen dat de vraaguitval in de markt creëert en zorgen dat er gewerkt kan blijven worden. Tegelijkertijd zijn wij als gemeente bij wet verplicht een sluitende begroting te maken. Dat wordt de komende jaren ontzettend moeilijk.” Wethouder Revis ziet de opgebouwde financiële buffers van de gemeente Den Haag als sneeuw voor de zon verdwijnen. Als bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet hij dat alle gemeenten krap zitten. “Eigenlijk zaten we al aan de grond voordat de coronacrisis begon. Bij de decentralisatie van de zorg is te weinig geld beschikbaar gesteld. Gemeenten krijgen meer taken, maar niet genoeg middelen om deze uit te voeren. We hebben al jaren een discussie met het Rijk omdat we vinden dat we te weinig geld krijgen. Daar komt nu de coronacrisis overheen en gemeenten vangen enorme klappen op. In Den Haag en een aantal andere gemeenten hebben we nog een uitzonderingspositie door de verkoop van Eneco. Dat geld willen we investeren in de stad, in infrastructuur en niet gebruiken om gaten te vullen.” 

Open brief
Alle gemeenten in Noord- en Zuid-Holland ontvangen deze week een brief van VNO-NCW West en MKB-Nederland waarin de noodzaak tot investeren wordt aangegeven met concrete stappen. Meer geld vanuit het Rijk en de provincies is onvermijdelijk. “Minister Wiebes wil bedrijven graag uit de crisis investeren, maar die gaat niet over het Gemeentefonds,” zegt Keukens in gesprek met BNR Nieuwsradio. “Bouwbedrijven zien de portefeuille niet meer opbouwen, omdat aanbestedingen worden uitgesteld en vergunningen niet worden verleend. Knelpunten in de vergunningverlening moeten uit de weg worden geruimd. Thuiswerken betekent niet dat er minder moet gebeuren." 

Bezuinigingen en belastingverhoging
Als er geen geld van het Rijk bij komt, voorzien bijna alle gemeenten (87 procent) in het onderzoek de komende maanden een beetje (39 procent) of grote (48 procent) financiële problemen. Veel gemeenten stonden er aan het begin van dit jaar al niet florissant voor door gestegen kosten van de Wmo en de jeugdzorg. Hier komt nu de coronacrisis bovenop. En het einde is nog niet in zicht. Driekwart (77 procent) vreest bezuinigingen waar 'gewone burgers' de dupe van worden. De helft voorziet een belastingverhoging. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag in samenwerking met VNG in 162 gemeenten. 

Bekijk alle resultaten van het onderzoek van EenVandaag.

Luister de uitzending van BNR Nieuwsradio met Audrey Keukens en Boudewijn Revis terug.


Lees de open brief van VNO-NCW West en MKB-Nederland regio's in Noord- en Zuid-Holland aan alle gemeenten.

Regionieuws
Gemeenten, investeer!

​​​“We hebben gemeenten nodig voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw. Bouwbedrijven zien de portefeuille niet meer opbouwen, omdat aanbestedingen worden uitgesteld en vergunningen niet worden verleend.” VNO-NCW West en MKB-Nederland regio’s roepen gemeenten in een open brief​ op vooral te investeren.​

lees meer
Maandag 25 Mei 2020

"We hebben gemeenten nodig voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw. Bouwbedrijven zien de portefeuille niet meer opbouwen, omdat aanbestedingen worden uitgesteld en vergunningen niet worden verleend." VNO-NCW West en MKB-Nederland regio's in Noord- en Zuid-Holland roepen gemeenten in een open brief op vooral te investeren in gebiedsontwikkeling.

"De situatie is per gemeente verschillend," zegt Keukens in gesprek met BNR Nieuwsradio. "Veel gemeenten zitten al in de problemen door de decentralisatie in de zorg een aantal jaar geleden. Daar komt deze crisis nu bovenop. De eerste neiging is om de hand op de knip te houden, maar dat is in deze tijd extra schadelijk. Bedrijven hebben juist opdrachten en continuering van opdrachten nodig. We hebben gemeenten nodig voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw. Bouwbedrijven zien de portefeuille niet meer opbouwen, omdat aanbestedingen worden uitgesteld en vergunningen niet worden verleend. Over een aantal maanden is de portefeuille leeg."

Keukens roept namens VNO-NCW West en MKB-Nederland regio's in Noord- en Zuid-Holland gemeenten op vooral te investeren en desnoods geld te lenen bij het Rijk of bij de provincies om toch door te kunnen met gebiedsontwikkeling. Provincies hebben al aangegeven dat ze projecten naar voren gaan halen. Keukens hoopt dat ze ook de gemeenten blijven oproepen om dat ook te doen, en daarin ook samen te werken. "Minister Wiebes wil de bedrijven graag uit de crisis investeren, maar die gaat niet over het Gemeentefonds. Knelpunten in de vergunningverlening moeten uit de weg worden geruimd. Thuiswerken betekent niet dat er minder moet gebeuren, maar dat het werk thuis doorgaat."

Luister de uitzending van BNR Nieuwsradio met Audrey Keukens terug.

Brief aan gemeenten
VNO-NCW West en MKB-Nederland regio's in Noord- en Zuid-Holland hebben een brief aan wethouders Financiën in Noord- en Zuid-Holland gestuurd. De ondernemersverenigingen vinden het een goede zaak dat het corona-noodpakket voor banen en economie met drie maanden wordt verlengd en wordt verbeterd met onder meer ondersteuning voor de vaste lasten van ondernemers. Nu is er een vertaling nodig van maatregelen naar lokaal niveau. In deze fase van de crisis is er behoefte aan maatwerk en extra ondersteuning, vooral voor de sectoren die lange tijd zijn stilgelegd op last van de overheid en voor bedrijven in die ketens.

In de brief wordt ingegaan op:​​

  • Aanvullende maatregelen noodpakket door gemeenten,
  • Investeren in plaats van bezuinigen,
  • Verticaal toezicht gemeentefinanciën,
  • Lange termijn steun van gemeenten.

Lees de open brief aan de wethouders Financiën in gemeenten in Noord- en Zuid-Holland.  

995eed2c-353d-4c18-82f6-6edc2df563dd
6862c7a4-63ca-49cd-b447-cbb51b83d7c0
Nieuwe leden
Timmerfabriek Gebrs Bos B.V.
GOUDRIAAN
Stichting CVO-AV
GORINCHEM
Dáárom ben ik lid!
"Je ziet hoe anderen te werk gaan en je leert van elkaar."

Annie den Hartog
Directeur Hartog Transport