Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Regionetwerk  >  Alblasserwaard-V  >  

Skip Navigation LinksStart

Ondernemers Alblasserwaard

Ondernemers in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) krijgen door het restrictieve Groene Hart-beleid niet de ruimte die ze nodig hebben. Sommigen overwegen daarom de regio te verlaten. VNO-NCW AV zet zich in voor een evenwichtige balans tussen wonen, werken, natuur en recreatie in het gebied.

Regionieuws
Talent en passie voorop

​Deze maand gaat WIJIJ live, een nieuw online platform in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden om mensen en werk aan elkaar te koppelen. WIJIJ valt op door de mens centraal te stellen met zijn of haar talenten, vaardigheden en passie. ​

lees meer
Donderdag 14 Maart 2019

​Deze maand gaat WIJIJ live, een nieuw online platform in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden om mensen en werk aan elkaar te koppelen. WIJIJ valt op door een hele andere visie en aanpak. Hierin staat de mens centraal met zijn of haar talenten, vaardigheden en passie. Zo komen hele verrassende matches tot stand tussen kandidaten en werk. In een groot opgezette campagne ‘Word wie je écht bent’, wordt WIJIJ deze maand in de regio geïntroduceerd. WIJIJ is een initiatief van het Regionaal Werkbedrijf, het samenwerkingsverband tussen Avres, UWV, FNV, CNV en VNO NCW-West. 

WIJIJ (spreek uit als wij-jij) heeft een digitaal platform ingericht waar iedereen die op zoek is naar werk een eigen profiel kan aanmaken, ook voor wie al een baan heeft. Op deze profielpagina in WIJIJ.nl is ruimte om je CV te delen en er is veel aandacht voor competenties, talenten en hobby’s. Er zijn twee persoonlijkheidstesten die de deelnemers nieuwe waardevolle inzichten over zichzelf opleveren en die gebruikt kunnen worden in het profiel. Iedere inschrijver kan zichzelf matchen met vacatures. Inschrijven op het platform is gratis. Deelnemers bepalen zelf of zij hun profiel willen delen in de zgn. ‘Talentpool’ op de website en zo vindbaar zijn voor werkgevers in de regio.

Werk dat bij je past
‘De matches kunnen heel verrassend zijn’, vertelt Oebele Bruinsma senior projectleider bij Avres. ‘Met de nieuwe benadering van WIJIJ zetten we niet de baan centraal, maar de mens. Het doel is dat iedereen werk vindt dat écht bij je past. Opvallend is dat veel mensen zich niet bewust zijn van hun eigen talenten of niet weten dat er vraag is naar deze vaardigheden. Dat ontdekken ze wanneer zij hun profiel hebben aangemaakt en vacatures krijgen. Elke deelnemer krijgt met deze eigen, veelzijdige profielpagina een tool om zich te presenteren.’ Wanneer mensen vastlopen op het platform, kunnen zij de hulp inschakelen van het webcareteam, dat klaarstaat om te helpen bij het aanmaken van hun profiel.

‘Wij zijn ervan overtuigd dat betere matches tussen mens en werk bijdraagt aan een gelukkig leven. Wanneer iemand werk doet dat echt past, leidt dat tot plezier in het werk, langduriger arbeidscontracten en automatisch ook tot gemotiveerde medewerkers. Het mes snijdt uiteindelijk aan twee kanten’, aldus Bruinsma

Toegang tot de database
De database van WIJIJ is toegankelijk voor alle partners binnen het project. Dit zijn onder meer de lokale werkgevers, uitzendbureaus, werving & selectie instanties. Juist ook voor werkgevers in het MKB levert WIJIJ nieuwe mogelijkheden op om geschikte mensen voor vacatures te vinden. Zij kunnen actief zoeken in de WIJIJ-Talentpool en de  kandidaten direct benaderen. Het werkgebied omvat de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Campagne
Deze week gaat een grote marketingcampagne van start om WIJIJ.nl te introduceren en bekend te maken. Zo worden onder meer busreclame en een advertentiecampagne ingezet. Daarnaast is WIJIJ binnenkort te vinden op verschillende evenementen. Automobilisten in de regio kunnen niet om de enorme digitale uitingen op de A27 en A15 heen en ook op social media wordt de doelgroep aangesproken. Gekozen is voor een opvallende, frisse vormgeving en een pakkend thema: Word wie je écht bent. Bruinsma: ‘Wij hopen dat we met een toegankelijke campagne veel mensen bereiken en nieuwsgierig maken. Mijn oproep is dan ook, wil je een baan vinden die echt bij je past, neem dan eens een kijkje op WIJIJ.nl en maak een profiel aan.’​

Regionieuws
Steun Fonds Bestrijding Kinderarbeid

​Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 gaat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid opnieuw open. Ondernemers, NGO’s en lokale partners kunnen in partnerschap projectvoorstellen indienen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding.

lees meer
Dinsdag 29 Januari 2019

​Vanaf 4 februari tot en met 2 december 2019 gaat het Fonds Bestrijding Kinderarbeid opnieuw open. Ondernemers, NGO’s en lokale partners kunnen in partnerschap projectvoorstellen indienen voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding.

Voor 2019 stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) nogmaals €5,5 miljoen beschikbaar om kinderarbeid in de productieketens van Nederlandse bedrijven uit te bannen. Nog steeds werken wereldwijd 152 miljoen kinderen op het land, in de mijnen, in steengroeven, naaiateliers of in de huishouding. Bovendien heeft Nederland zich gecommitteerd aan de internationale VN-doelen. Hierin staat beschreven dat in 2025 een definitief einde moet komen aan alle vormen van kinderarbeid. 

Oorzaken onderzoeken én aanpakken
FBK ondersteunt ondernemers die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen.

Ook verwacht het FBK dat ondernemers zelf maatregelen nemen in hun eigen onderneming. Zo kunnen bedrijven hun eigen inkoopprocedures tegen het licht houden. En ze kunnen samen met (toe)leveranciers ervoor zorgen dat werknemers een eerlijk en leefbaar loon ontvangen.

Brede samenwerking
Een belangrijke voorwaarde is dat ondernemers in dezelfde sector gaan samenwerken. Niet alleen met elkaar, maar ook met andere partijen, zoals NGO’s, lokale bedrijven en andere partijen. Daarnaast wil FBK meer inzicht krijgen en kennis opdoen over mogelijke handelingsperspectieven. Vooral het delen en verspreiden van kennis is belangrijk. Het helpt ondernemers om van elkaar te leren. Zo kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het doorbreken van het nog altijd heersende taboe op kinderarbeid. 

Meer informatie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van het FBK, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina Fonds Bestrijding Kinderarbeid.   ​

Regionieuws
'Bedrijven hard nodig bij SDG’s'

​“Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG’s. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten.” Minister Sigrid Kaag spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

lees meer
Vrijdag 11 Januari 2019

"Bedrijven hebben een enorme rol te spelen bij de invulling van de SDG's. Het is helemaal niet meer dat zogenaamd unieke speelveld van degenen die traditioneel ontwikkelingssamenwerking verrichten." Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreekt met ondernemers tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West. 

Tekst: Pieter van der Meulen

Het nieuwe jaar wordt voor ondernemend Nederland in Noord- en Zuid-Holland afgetrapt in de Malietoren in Den Haag. Al maandenlang prijken de SDG's aan de gevel van de toren en ook tijdens de receptie staan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties centraal.

De VN heeft zeventien ontwikkelingsdoelen opgesteld om de wereld tot 'een betere plek te maken in 2030'. De SDG's zijn de opvolgers van de millenniumdoelen en moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Nederland heeft de ontwikkelingsdoelen ondertekend en ook VNO-NCW West wil met haar leden een belangrijke bijdrage doen.

"Als we alle doelstellingen van de Verenigde Naties willen halen, moeten we samenwerken," zegt Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West. "Dit is een apart doel van de SDG's, nummer 17: samenwerking. Onze leden hebben de kennis en kunde in huis waarmee ze tot de top van de wereld behoren en een grote bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van wereldvraagstukken."

Leidraad
"De SDG's hebben toepassing op Nederland, onze eigen samenleving, maar we kijken ook hoe Nederland in de wereld en de wereld in Nederland samen kunnen werken. We zijn geen eiland. Het is goed om daar elke dag van doordrongen te zijn. U, als ondernemer, weet dat als geen ander." Voor minister Kaag zijn de SDG's de leidraad in haar beleid. Het is een investering in het voorkomen van conflicten, maar de doelen bieden ook innovatieve kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe markten aan te boren. "Ik denk dat bedrijven ontzettend veel kunnen doen. Het is zichtbaar op elke handelsmissie, maar ik hoor het, zie het en proef het ook op veldbezoeken in landen waar een ondernemer niet meteen aan zal denken. Er is altijd een vraag naar de kennis uit Nederland. Er is in elke uithoek van de wereld een Nederlander geweest die heeft durven te investeren, is gaan werken en in veel gevallen is blijven werken."

"Er is geen duurzame economische ontwikkeling zonder die verankerd is in de SDG's," stelt minister Kaag. "Het is geen nieuwe theologie, geen dogma. Het is wetenschappelijk onderwezen dat het de opbouw van samenlevingen versneld wanneer je denkt aan alle doelstellingen. En bedrijven kunnen veel doen, eigenlijk doen jullie het al. Als u meer wilt doen, kunnen wij dat steunen met de juiste kennis, investeringen en de mogelijkheid om deuren te openen. We hebben met z'n allen een heel mooi investeringsraamwerk opgezet met een progressieve handelsagenda. De topsectoren staan daarin, maar ook ondersteuning voor het mkb. Belangrijk daarin is hoe we gezamenlijk circulair kunnen denken en ondernemen. 2019 is hopelijk het jaar waarin we echt gaan leveren en het nog verder uitbouwen."

Fotoreportage

913a29ad-88ce-4850-8602-182e8bee7734
Nieuwe leden
Stichting CVO-AV
GORINCHEM
Koninklijke Woudenberg
AMEIDE
Dáárom ben ik lid!
"Je ziet hoe anderen te werk gaan en je leert van elkaar."

Annie den Hartog
Directeur Hartog Transport