VNO-NCW West, hét ondernemersnetwerk in de Randstad, vertegenwoordigt ruim 10.000 ondernemers in de regio. Wij laten het ondernemersgeluid horen aan de relevante bestuurlijke tafels en we bouwen mee aan een sterk ondernemersklimaat. Door ondernemers onderling te verbinden, te inspireren en te stimuleren versnellen wij innovatie en vooruitgang.

Dit doen wij door te verbinden in verschillende kringen en doelgroepnetwerken. De kringen hebben een eigen regionaal bestuur. Voor de regio VNO-NCW Noordwest-Holland zoeken wij een: 

Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Wat ga je doen?
Als Voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland ben je de krachtige vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in het werkgebied boven het Noordzeekanaal, uitgezonderd Zaanstreek en IJmond.

Daarnaast:

 • Leid je de vergaderingen van het bestuur en leid je de diverse kringbijeenkomsten;
 • Vertegenwoordig je de kring in het Algemeen Bestuur van VNO-NCW West;
 • Lever je samen met de andere leden van het bestuur een actieve bijdrage aan de strategie en doelstellingen van VNO-NCW Noordwest-Holland en de vereniging VNO-NCW West;
 • Vertegenwoordig je VNO-NCW West in samenwerkingsverbanden, zoals Economisch Forum Holland Boven Amsterdam en Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid.

Wie zijn wij?
VNO-NCW Noordwest-Holland is het ondernemersnetwerk van de regio. Voor aangesloten ondernemers organiseren wij ontmoetingen en faciliteren we kennisdeling. Samen met bestuurders en leden zetten wij ons in voor een sterk en duurzaam ondernemingsklimaat in de regio.

Een lidmaatschap van VNO-NCW West biedt leden een waardevol en invloedrijk netwerk. Tijdens de regionale en thematische bijeenkomsten ontmoeten ondernemers en stakeholders elkaar, ontstaan waardevolle verbindingen en samenwerkingen en wordt informatie en inspiratie gedeeld.

Klik hier om te zien hoe wij onze leden actief betrekken.

Na 12 jaar (rol als voorzitter en bestuurslid) heeft onze kringvoorzitter Jeroen Veerman aangegeven zijn functie over te willen dragen. VNO-NCW West is Jeroen zeer erkentelijk en we zorgen zeker voor een passend afscheid. Dit betekent dat er een profiel is opgesteld. Geïnteresseerden (ook in uw netwerk) worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met Roel Yska (verenigingscoördinator) yska@vno-ncwwest.nl en Linda Bregman (verenigingsmanager) bregman@vno-ncwwest.nl.

Wie ben jij?
Je bent een werkgever met een brede maatschappelijke oriëntatie en gedreven om je in te zetten voor het regionale bedrijfsleven.

Om de rol goed te kunnen vervullen beschik je over de volgende eigenschappen en vaardigheden:

 • Je bent in staat om relevante thema’s te herkennen en die vervolgens voor   beleidsvorming te introduceren. Voorbeelden van thema’s: Arbeidsmarkt,   bereikbaarheid, energietransitie en duurzaamheid;
 • Je kan meedenken in de inhoudelijke onderbouwing bij het schrijven van notities, standpunten, opinieartikelen e.d. van VNO-NCW Noordwest-Holland;
 • Je bent in staat om de werkgeversthema’s van de achterban in ‘ondernemerstaal’ te verwoorden;
 • Je kunt VNO-NCW Noordwest-Holland vertegenwoordigen in ambtelijke, bestuurlijke en politieke contacten die relevant zijn voor de lobby;
 • Je kan met kracht de kring representeren in de media;
 • Je bent innovatief in het doorvertalen van doelstellingen en ledenwensen naar uitvoering;
 • Je bent een klankbord voor de bestuursleden;
 • Je hebt een relevant Noord-Hollands netwerk;
 • Je bent een integere persoonlijkheid die onafhankelijk en vernieuwend denkt.

Uiteraard ben je potentieel lid van VNO-NCW Noordwest-Holland en ben je gemiddeld 4 tot 6 uur in de week beschikbaar, zowel tijdens als buiten kantoortijden. Je bent bereid om zowel het netwerk van publieke en private partijen de kennis op te bouwen die voor de gekozen lobby-onderwerpen van belang zijn.

Naast politiek sensitief, ben je ook de verbinder en de netwerker. Als ondernemer ben je besluitvaardig en resultaatgericht en weet je je gemakkelijk aan te passen aan verschillende situaties.

Wat bieden wij?
De kans om het verschil te maken voor het bedrijfsleven in de regio. VNO-NCW West is een krachtige organisatie met sterke invloeden binnen marktpartijen, maar ook in lokale. Provinciale en landelijke overheid.

Daarnaast maak je deel uit van een netwerk binnen en buiten VNO-NCW West die een verrijking is voor zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling.

Geinteresseerden worden gevraagd contact op te nemen met Roel Yska (verenigingscoördinator) yska@vno-ncwwest.nl en Linda Bregman (verenigingsmanager) bregman@vno-ncwwest.nl