VNO-NCW West, hét ondernemersnetwerk in de Randstad heeft een vacante positie in het dagelijks bestuur voor de functie van

Penningmeester (M/V)

De penningmeester is binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor de financiële- en ledenadministratie. De vereniging werkt met vrijwillige regionale bestuurders en wordt ondersteund door een bureau waar de secretariaatsvoering en belangenbehartiging plaatsvindt.

De portefeuille van de penningmeester bestaat uit:

 • Periodiek overleg met directeur inzake de tussentijdse financiële resultaten;
 • in samenwerking met de directeur opstellen van financieel beleid en jaarlijkse begroting op basis van het voorgenomen beleid van het Dagelijks Bestuur;
 • het ter goedkeuring voorleggen van de begroting tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur;
 • het informeren van het Algemeen Bestuur over het financiële positie van de vereniging en de ontwikkeling hiervan;
 • het beheren en controleren van gelden en vermogensbestanddelen van de vereniging;
 • controleren van periodieke en ad-hoc rapportages;
 • overleg met de accountant en de financiële controle commissie, ter vaststelling van de jaarrekening;
 • controleren van (financiële-) jaarverslagen en het jaarlijks voorleggen van de jaarrekening aan het Algemeen Bestuur;
 • naast de regionale activiteiten worden eveneens projecten in het verlengde van de thema’s uitgevoerd. De controle van de financiële verantwoording van deze projecten valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Penningmeester.

Penningmeester is samen met de directeur verantwoordelijk voor de verwerking van de financiële administratie.

De directeur is intern verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde begroting en de uitvoering van het vastgestelde financiële beleid.

De penningmeester maakt deel uit van een bestuur dat bestaat uit vijf leden, waarbij ieder lid zijn of haar eigen aandachtsgebied heeft maar besluiten in gezamenlijkheid worden genomen. De activiteiten zijn onbezoldigd.

Het profiel van de kandidaat:

 • Is lid van de vereniging en heeft ervaring met het besturen van een vereniging
 • beschikt over voldoende analytisch vermogen en bedrijfseconomische kennis en heeft inzicht in financiële processen binnen verenigingen en heeft een beroepsmatige achtergrond in financiële richting (opleiding c.q. werk)
 • heeft ruime ervaring met financiële processen en activiteiten binnen een bedrijf of non-profitorganisatie, bijvoorbeeld door het vervullen van de functie van penningmeester en/of als eindverantwoordelijke voor de financiën;
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor vergaderingen en functionele inzetbaarheid, in het algemeen neerkomend op gemiddeld een dagdeel per week.

VNO-NCW is de landelijke ondernemersvereniging die zich inzet voor een goed ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland. VNO-NCW spreekt namens branches en ondernemingen van uitlopende grootte, verspreid over diverse sectoren, met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Ook komt VNO-NCW op voor de belangen van ondernemers op alle politieke niveaus: internationaal, nationaal en regionaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

VNO-NCW West is de zelfstandige regionale vereniging van VNO-NCW in Noord- en Zuid-Holland. VNO-NCW West biedt haar leden een gevarieerd netwerk voor onderlinge uitwisseling van kennis en informatie, nieuwe business en persoonlijke groei. VNO-NCW West heeft tien regionale kringen met een eigen bestuur. Daarnaast zijn er nog netwerken voor specifieke doelgroepen en thema’s, zoals het DGA-Netwerk, het VrouwenNetwerk en het Netwerk Groene Groeiers.


Solliciteren:

Graag ontvangen wij jouw schriftelijke sollicitatie op het e-mailadres hage@vno-ncwwest.nl onder vermelding van ‘Vacature Penningmeester Dagelijks Bestuur VNO-NCW West. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kim Boersma, directeur via boersma@vno-ncwwest.nl