Mobiliteitsadviseur

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heeft de toegang tot een uitgebreid en inspirerend netwerk van werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke organisaties. Het team van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland bestaat uit een aantal experts die (logistieke) bedrijven en overheden ondersteunen in hun mobiliteitsbeleid.

Voor Bereikbaar Haaglanden en Rijnland zijn we op zoek naar een gedreven Mobiliteitsadviseur werkgeversaanpak die zelfstandig in staat is de intrinsieke motivatie van werkgevers te achterhalen en te benutten. Dit vraagt een professional die in staat is om snel en goed contact te maken en het onderwerp op de ‘agenda’ te krijgen bij werkgevers, om vervolgens op relatie en inhoud het gesprek met hen aan te gaan en dit te vertalen in enthousiasme en concrete adviezen en acties.

De Mobiliteitsadviseur werkgeversaanpak onderhoudt de contacten met onze bestaande convenantpartners en zorgt dat zij betrokken en actief blijven. Bovendien werft hij/zij actief nieuwe werkgevers, bouwt daar een relatie mee op en stimuleert hen tot actie. Het gaat niet om het verkopen van producten en diensten, maar om het begeleiden, motiveren en inspireren van werkgevers om hun eigen doelen en ambities met betrekking tot duurzame mobiliteit en daaraan verbonden zaken als bereikbaarheid, CO2-reductie en vitaliteit te verwezenlijken. Hij/zij is vast lid van het team van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en werkt nauw samen met de mobiliteitsmakelaars, maar zeker ook met onze logistiek experts en andere projectleiders. De Mobiliteitsadviseur werkgeversaanpak is op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, kent marktpartijen met relevant aanbod en is waar nodig de schakel tussen lokale overheden, werkgevers en marktpartijen. Hij/zij is in staat deze met elkaar te verbinden en tot samenwerkingen te laten komen.

Competenties

Enkele competenties die we graag terugzien bij onze nieuwe collega:

 • Bekendheid met het functioneren van het bedrijfsleven, heeft ervaring in het persoonlijk ‘bewerken’ van het bedrijfsleven en is in staat op diverse niveaus het juiste gesprek te voeren;
 • Sterke resultaat- en doelgerichtheid en heeft hier plezier in;
 • Is goed in het gemotiveerd houden van bestaande partners, maar vindt het ook een sport om potentiële partners te benaderen en actief te krijgen;
 • Relevant netwerk in ons bewerkingsgebied is een pré;
 • Het herkennen van relevante maatschappelijke thema’s en het leggen van zinvolle relaties met bereikbaarheids-, duurzaamheids- en mobiliteitsvraagstukken;
 • De beschikking over relevante basiskennis ten aanzien van de in het vorige punt genoemde vakgebieden en is in staat de ontbrekende kennis snel eigen te maken en actueel te houden;
 • Een teamspeler, zowel naar buiten als naar binnen toe, en kan ook goed zelfstandig werken;
 • Een integere persoonlijkheid die onafhankelijk en vernieuwend denkt, met uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Flexibiliteit in werktijden en -dagen, gemiddelde beschikbaarheid 16 uur per week.

 

Over de organisatie

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heeft de toegang tot een uitgebreid en inspirerend netwerk van werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke organisaties. Het doel is het bevorderen van duurzaam mobiliteitsgedrag in relatie tot ruimte, klimaat, bereikbaarheid en veiligheid. Minder files en vertragingen zijn beter voor de economie, voor de leefbaarheid en levert veel minder stress en irritatie op. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een platform waar samenwerking en kennisdeling centraal staat. Onze stakeholders zijn VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), evofenedex, TLN en de gemeente Den Haag.

Het team van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland bestaat uit een aantal experts die (logistieke) bedrijven en overheden ondersteunen in hun mobiliteitsbeleid. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid helpen zij met slimme mobiliteit en logistiek waarmee ze hun klimaatdoelen bereiken, de vitaliteit van medewerkers verhogen, kosten besparen en/of aantrekkelijker werkgevers worden.

De samenwerking binnen Bereikbaar Haaglanden en Rijnland kenmerkt zich door:

 • Kennisdeling over actuele oplossingen op het gebied van slim en duurzaam reizen
 • Kennisdeling over logistieke efficiency
 • Kennisdeling over de te nemen stappen bij invoeren/verbeteren mobiliteitsbeleid
 • Individuele begeleiding werkgevers
 • Benchmark werknemersmobiliteit deelnemende werkgevers
 • Gebiedsgerichte aanpak op lokale vraagstukken
 • Nauwe samenwerking en kennisdeling tussen publieke en private partijen.

Over de werkwijze

Mobiliteitsmanagement is een vakgebied waar we inzetten op het organiseren van slim en duurzaam reizen. In onze regio staat de bereikbaarheid onder druk en hebben we een klimaatopgave te realiseren. Er is nu momentum ontstaan om met mobiliteitsmanagement daarin resultaten te boeken. Resultaten gericht op structurele gedragsverandering ten gunste van duurzame en slimme mobiliteit en minder files, minder ruimtebeslag en een reductie van CO2.

Binnen bedrijven is mobiliteitsmanagement vaak geen onderdeel van het primaire proces, maar liggen er wel opgaves bijvoorbeeld in het kader van het klimaatakkoord. Om hierbij te helpen, ondersteunen wij (logistieke) bedrijven met inzichten, beleidsontwikkeling, communicatie en campagnes om werknemers te verleiden naar structureel duurzaam mobiliteitsgedrag. Onze aanpak kenmerkt zich door een mix van 1 op 1 maatwerkhulp aan bedrijven, tot brede marketing- en communicatieactiviteiten gericht op het bedrijfsleven en hun medewerkers en bewoners in de regio.

Wat wij bieden

 • Team van (veelal) zelfstandige professionals.
 • Flexibele organisatie met korte lijnen.
 • Een overeenkomst van opdracht met VNO-NCW West, aangezien wij als projectorganisatie hier deel van uitmaken.
 • Marktconforme urenvergoeding.
 • Een boeiend werkterrein en een opdracht die er toe doet.

 

Interesse?

Nadere informatie kan verkregen worden bij Jan Breugem, teamleider en programmamanager van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Zijn contactgegevens zijn jan.breugem@bereikbaarhaaglanden.nl en 06 5584 7021

Reacties kunnen gestuurd worden naar: recruitment@vno-ncwwest.nl

Zonder de gevraagde ervaring heeft het geen nut om te reageren op deze uitvraag. zzp-ers zijn van harte welkom en passen bij uitstek bij ons team.

Reageren is mogelijk tot en met 1 februari 2021