VNO-NCW West, hét ondernemersnetwerk in de Randstad, vertegenwoordigt ruim 10.000 ondernemers in de regio. Wij laten het ondernemersgeluid horen aan de relevante bestuurlijke tafels en bouwen mee aan een sterk ondernemersklimaat. Door ondernemers onderling te verbinden, te inspireren en te stimuleren versnellen wij innovatie en vooruitgang.

Het dagelijks bestuur heeft een vacante positie voor:

 

LID DAGELIJKS BESTUUR (M/V)

 

Het dagelijks bestuur geeft samen met het algemeen bestuur invulling aan de strategie en het beleid van de vereniging. De leden van het dagelijks bestuur hebben een statutaire status. Alle formele bevoegdheden van de vereniging liggen bij het bestuur, tenzij deze gedelegeerd zijn. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 6 leden, namelijk de voorzitter en penningmeester, 3 algemeen bestuursleden en de directeur van de vereniging.

Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Binnen deze portefeuille is het bestuurslid aanspreekpunt voor de leden van de vereniging, onderneemt acties en is betrokken in eventuele werkgroepen. Ieder heeft zijn eigen aandachtsgebied, maar besluiten worden gezamenlijk genomen. Zo zet het bestuur zich in voor een vereniging waar met sterke onderlinge en bestuurlijke verbindingen op alle niveaus wordt bijgedragen aan een maximale positieve economische en maatschappelijker impact. Het betreft een onbezoldigde positie.

Houdt rekening met de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • Het dagelijks bestuur vergadert één keer per 6 weken
  • De leden van het dagelijks bestuur nemen tevens deel aan de vergadering van het Algemeen Bestuur (4 keer per jaar) en de Algemene Ledenvergadering (1 keer per jaar)
  • Activiteiten voortkomend uit de portefeuille. Denk hierbij aan het leiden van een werkgroep of commissie, het ondersteunen van regiobestuurders met externe contacten zoals ondernemersverenigingen, het onderhouden van contacten met partners, evenementen, communicatie, ledenwerving etc. Jaarlijks worden de portefeuilles verdeeld.
  • Elk bestuurslid is tevens aanspreekpunt voor bestuurders en leden in een specifieke regio.

Het profiel van de kandidaat:

  • Is lid van de vereniging VNO-NCW West en heeft ervaring met het besturen van een vereniging, stichting of bestuurscommissie;
  • Is ondernemer (DGA) of bestuurder van een marktgerichte (commerciële) organisatie;
  • Heeft een groot hart voor ondernemen en ondernemers en wil met passie bijdragen aan een beter ondernemersklimaat;
  • Heeft voldoende beschikbaarheid voor vergaderingen en functionele inzetbaarheid, in het algemeen neerkomend op gemiddeld een dagdeel per week.

VNO-NCW is de landelijke ondernemersvereniging die zich inzet voor een goed ondernemings- en vestigingsklimaat in Nederland. VNO-NCW spreekt namens branches en ondernemingen van uitlopende grootte, verspreid over diverse sectoren, met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Ook komt VNO-NCW op voor de belangen van ondernemers op alle politieke niveaus: internationaal, nationaal en regionaal. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

VNO-NCW West is de zelfstandige regionale vereniging van VNO-NCW in Noord- en Zuid-Holland. VNO-NCW West biedt haar leden een gevarieerd netwerk voor onderlinge uitwisseling van kennis en informatie, nieuwe business en persoonlijke groei. VNO-NCW West heeft tien regionale kringen met een eigen bestuur. Daarnaast zijn er nog netwerken voor specifieke doelgroepen en thema’s, zoals het DGA-Netwerk, het VrouwenNetwerk en het Netwerk Groene Groeiers.


Solliciteren:
Graag ontvangen wij jouw schriftelijke sollicitatie via het e-mailadres hage@vno-ncwwest.nl onder vermelding van ‘Vacature bestuurslid Dagelijks Bestuur VNO-NCW West. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kim Boersma, directeur via boersma@vno-ncwwest.nl