Commissies

VNO-NCW West zet zich in voor een excellent ondernemingsklimaat in Noord- en Zuid-Holland. De specialistische kennis en directe ervaring van leden vormen de basis van onze standpunten. Die kennis en ervaring brengen zij in in thematische commissies.

In februari 2021 zijn de volgende commissies van start gegaan:

 1. Regionale Economie
  Onderwerpen: corona-steunmaatregelen, vestigingsklimaat en mainports (havens, luchthavens, greenport en digitale port), economische clusters (economic boards), gemeentelijke en provinciale verkiezingen, grote stedenbeleid, Brexit
 2. Arbeidsmarkt en Onderwijs
  Onderwerpen: Perspectief op werk,  Van Werk naar Werk, stages, arbeidsmigranten (huisvesting), Human Capital Akkoord
 3. Fysieke leefomgeving
  Onderwerpen: ruimtelijke ordening (balans wonen, werken, recreëren en natuur), verstedelijking, ruimtelijk economische visie
 4. Klimaat en milieu
  Onderwerpen: verduurzaming bedrijventerreinen, regionale energiestrategie (RES), stikstof, belemmerende wet- en regelgeving voor duurzame koplopers (groene groeiers)
 5. Bereikbaarheid en mobiliteit
  Onderwerpen: MIRT-projecten, provinciale agenda’s mobiliteit, stadslogistiek, participatie luchtvaart, mobiliteitsmanagement
 6. Brede welvaart
  Onderwerpen: Toekomstvisie VNO-NCW ‘Ondernemen voor brede welvaart’, Sustainable Development Goals UN, maatschappelijke verantwoordelijkheid bedrijfsleven
 7. Waterschappen
  Bestuurszetels bedrijfsleven: energietransitie, klimaatadaptatie, aquathermie, warmtebeleid, aanbestedingen

Deelnemen
Als commissielid bent u onderdeel van een interessant netwerk en krijgt u een inzicht in wat VNO-NCW doet voor ondernemers in Noord- en Zuid-Holland. U krijgt de kans direct invloed uit te oefenen op de lobbystandpunten. Ook kunt u een bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen.

Via deze link vindt u een profielschets. Heeft u inhoudelijke expertise op één van bovengenoemde onderwerpen en wilt u meedenken? Wij nodigen u van harte uit uw interesse kenbaar te maken via dit formulier.