Commissies

VNO-NCW West zet zich in voor een excellent ondernemingsklimaat in Noord- en Zuid-Holland. De specialistische kennis en directe ervaring van leden vormen de basis van onze standpunten. Die kennis en ervaring brengen zij in in thematische commissies.

In februari 2021 zijn we met commissies van start gegaan. Ben je lid van VNO-NCW West en wil je deelnemen?
Als commissielid ben je onderdeel van een interessant netwerk en krijg je inzicht in wat VNO-NCW doet voor ondernemers in Noord- en Zuid-Holland. Je krijgt de kans direct invloed uit te oefenen op de lobbystandpunten. Ook kun je een bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen.

Op dit moment zijn twee commissies actief. We richten nieuwe, tijdelijke commissies op als de actualiteit daarom vraag.

Via deze link vind je een profielschets. Heb je inhoudelijke expertise op een van bovengenoemde onderwerpen en wil je meedenken? Maak je interesse kenbaar via dit formulier.

Commissies

Card Image
Brede Welvaart

Toekomstvisie VNO-NCW ‘Ondernemen voor brede welvaart’, Sustainable Development Goals UN, MVO

Meer informatie? Team West