25 mei 2020

Juist flink geaccelereerd'

"De coronacrisis betekent een gedwongen openbaring voor veel bedrijven. Digitale innovatie is in een enorme stroomversnelling gekomen.” Martijn van Pelt, algemeen directeur van Interpulse en voorzitter van VNO-NCW Rijnland, over de toekomst van de IT-sector, het belang van ondernemersverenigingen in crisistijd en de noodzaak van het menselijke aspect in een digitale wereld. 


Tekst: Pieter van der Meulen
“Het momentum is verschoven in de IT-sector. Veel bedrijven die de afgelopen jaren snel zijn opgekomen, hebben het zwaar. Het echte leed zit bij tech-startups en kleine bedrijven, die vrezen voor hun voortbestaan, maar ook dat grote jongens als Airbnb, Uber en Booking.com ontspringen de dans niet. Aa n de andere kant is digitale innovatie in het MKB, flexibel thuiswerken en online vergaderen in een stroomversnelling gekomen. Vrijwel alle bedrijven hebben gedwongen een grote sprong vooruit moeten nemen.” IT-bedrijf Interpulse ontwikkelt software en beheert en verbetert automatiseringsprocessen. Simpel gezegd, bedrijven en organisaties helpen met een moderne manier van werken, het nieuwe normaal. “Wij streven eigenlijk altijd al naar minder locatie-afhankelijk werken. Waar veel sectoren tot stilstand zijn gekomen, is in ons vakgebied juist flink geaccelereerd. We hadden veel klanten die huiverig waren, bijvoorbeeld wat betreft overgaan op de cloud. Van de ene op de andere dag is dat veranderd. Kennelijk was er een soort urgentie nodig. Software en platformen die nu massaal worden gebruikt, waren al beschikbaar. Niet alleen het gebruik, maar ook de discussie over zaken als privacy en de praktische toepassing is naar voren gehaaldschoven. Dat heeft positieve kanten, maar we zien ook dat veel bedrijven in het diepe worden gegooid. De combinatie van versneld digitaal innoveren en de bedrijfsmatige problemen door de coronacrisis brengt veel ondernemers in een moeilijke positie. We hebben ook klanten die hulp nodig hebben met het afbouwen van werkzaamheden. Voor veruit de meeste ondernemers is het een hele zware tijd.”
‘In de eerste week kregen we ineens veel acute opdrachten’
Menselijk“Zelf hebben we weinig hoeven aanpassen in onze werkzaamheden. In de eerste week kregen we ineens veel acute opdrachten, waarbij op de kortst mogelijke termijn heel veel moest gebeuren. Dat maakte het voor ons lastig om iedereen tegelijk te helpen, dat was even improviseren, maar is goed gelukt. Thuiswerken is niet alleen een kwestie van simpelweg thuis gaan zitten en je laptop opendoen, dat heeft iedereen inmiddels wel gemerkt. Je hebt technologische uitdagingen waar iedereen op gefocust is, maar het menselijk aspect is minstens zo belangrijk en wordt weleens onderschat. Op afstand persoonlijk contact houden met je collega’s, weten wanneer mensen pauze nemen, zorgen voor een verantwoorde werkplek, afstand kunnen nemen van je werkzaamheden, allemaal zaken waarmee je rekening moet houden. Dat is een belangrijk onderdeel van modern werken, niet alleen kijken naar praktische vragen, maar vooral ook weten wat menselijk mogelijk is.”
‘Als we mensen op een elegante manier een uitweg bieden, scheelt dat een hoop pijn.”
Verschil maken“We hebben allemaal te maken met een nieuwe realiteit. Sinds ik vorig jaar voorzitter ben geworden van VNO-NCW Rijnland heb ik zoveel mogelijk persoonlijke verbinding gelegd met andere ondernemers uit de regio. Sinds de coronacrisis zijn we elkaar eigenlijk alleen nog maar intensiever gaan opzoeken. Na een paar dagen is een lokaal crisisteam opgezet met verschillende ondernemersverenigingen in onze omgeving. Daarmee zijn we in staat geweest snel problemen uit de eerste hand bij ondernemers op te halen en dit​ mee te nemen in onze belangenbehartiging naar de politiek. We hebben het verschil kunnen maken door lokale lasten te laten uitstellen, daarin is goed samengewerkt met de gemeente. Ook zijn we in gesprek met vastgoedeigenaren om te kijken of de huren kunnen worden opgeschort. En op strategisch niveau dragen we bij aan politieke besluiten. Hoe zorgen we dat de stad toegankelijk blijft en welke maatregelen kunnen we treffen, zodat de economie zo snel mogelijk weer op gang komt? We hebben korte lijntjes met alle betrokken partijen in onze regio. Deze tijd laat bij uitstek zien hoe belangrijk gezamenlijke belangenbehartiging en regionale samenwerking is. We krijgen veel voor elkaar en dat mogen we meer laten zien.” 
‘We moeten in deze tijd waken voor politieke besluiten die over de rug van ondernemers worden doorgedrukt’
Stopfonds“Ondernemers zijn, net als ik, over het algemeen positieve mensen. Maar we moeten niet wegkijken van de zware economische tijden die voor ons liggen. Vanuit een weloverwogen belangenafweging moeten verstandige beslissingen en verdere regelingen voortkomen. We moeten in deze tijd waken voor politieke besluiten die over de rug van ondernemers worden doorgedrukt. Wanneer voorwaarden aan steun voor het bedrijfsleven een duidelijk politieke achtergrond hebben, vind ik dat niet juist. Denk aan rigoureuze duurzaamheidseisen of de boete op ontslag terwijl ondernemers ook lastige beslissingen moeten nemen om hun bedrijf overeind te houden. We hebben regelingen nodig die iedereen ondernemer een fatsoenlijke weg uit de crisis biedt. Daarbij hoort ook een stopfonds voor ondernemers die denken dat hun bedrijf geen toekomst heeft, zoals voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof onlangs ook al bepleitte. Als we mensen op een elegante manier een uitweg bieden, scheelt dat een hoop pijn.”

Juist flink geaccelereerd'