8 maart 2022

#GR2022: Verkiezingsmanifest Westland-Delfland zet SDG's centraal

Ondernemers in Westland-Delfland stellen in hun manifest voor de gemeenteraadsverkiezingen de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de SDG's, centraal. Hun wensen voor gemeentelijk beleid kennen vijf speerpunten:
1. verduurzaming bedrijfsleven,
2. goede bereikbaarheid,
3. interactie tussen ondernemers en onderwijs,
4. voldoende ruimte,
5. werk en goed geschoolde werknemers. 

Elk speerpunt is gekoppeld aan een of meerdere SDG's. Ondernemers willen samen met de overheid en het onderwijs zich inzetten voor een economisch sterke, leefbare en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Zij willen ondernemen voor brede welvaart. 

Het manifest werd gepresenteerd op 7 maart tijdens het verkiezingsdebat, georganiseerd door Glastuinbouw Westland, MKB Westland en VNO-NCW Westland-Delfland. Ruim 150 ondernemers en lijsttrekkers waren aanwezig in het World Horti Centrum in Naaldwijk. 

Namens VNO-NCW Westland-Delfland ging voorzitter Marck Hagen in op de impact van de oorlog in Oekraïne, het inkoopbeleid van Gemeente Westland, de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus en huisvesting van internationale werknemers. In Manifest VNO-NCW Westland-Delfland lees je meer over onze standpunten.

Visuele verslagen verkiezingsbijeenkomst
Fotoreportage
Sfeerverslag
Video Haba
Video Prins Orchidee
Video Rein Windels

#GR2022: Verkiezingsmanifest Westland-Delfland zet SDG's centraal