14 maart 2022

#GR2022: Delftse ondernemers willen consistent beleid

Het is belangrijk dat politiek en ondernemers meer en vaker met elkaar in gesprek gaan. Dat was een veel gehoorde uitspraak na het verkiezingsdebat dat DOTbusiness en Lijm & Cultuur op 10 maart in Delft organiseerden. Onder leiding van Frederique de Jong gingen de twaalf Delftse partijen met elkaar in debat. Wolter Smit, voorzitter VNO-NCW Delft, bracht de wensen van onze leden in.

Tekst: bewerking van het artikel in Delft Business

De gesprekken waren gegroepeerd rond de thema’s: ondernemersklimaat, een aantrekkelijke en inspirerende stad, mobiliteit en duurzaamheid, maakindustrie en hightech, en wonen en werken. Alle thema’s werden geïntroduceerd met een kort filmpje waarin ondernemers hun zorgen en vragen richting politiek uitten. Daarin kwamen zaken naar voren als de behoefte aan consistentie in beleid en meer flexibiliteit en maatwerk, met aandacht voor de behoefte van de individuele ondernemer. De roep om meer maakruimte, zowel voor scale-ups als ambachtelijke beroepen kwam meerdere malen naar voren.  

Schieoevers
Uiteraard kwamen ook de plannen op Schieoevers aan bod. Ondernemers vragen om een duidelijke visie hoe wonen en werken daar goed gecombineerd kunnen worden. Zij zien een belangrijke rol voor de gemeente in het faciliteren van samenwerking en het voeren van regie, met name op mobiliteit. 

Follow the Money
Gespreksleider Frederique de Jong, bekend van onder meer Follow the Money, daagde de fractieleiders uit hun ideeën concreet te maken. Zij pleitten gezamenlijk voor bredere samenwerking in de regio bij het vinden van geschikte bedrijfsruimte en aandacht voor ondernemerschap in de wijken.  

Populair raadslid
Tijdens de bijeenkomst werd ook bekend gemaakt dat Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft door de lezers van ondernemersmagazine Delft.business is verkozen tot het meest populaire raadslid van de afgelopen periode. Ze krijgt de meeste stemmen en volgt daarmee Bart Smals (VVD) op, die vier jaar geleden de verkiezing won. 

Overwogen wordt om een jaarlijkse ontmoeting tussen ondernemers en raadsleden te organiseren.

Het debat was in z’n geheel ook online te volgen. Voor wie het gemist heeft: via deze link: https://vimeo.com/684145890 is het debat tot 17 maart terug te kijken.

Fotoreportage (Fotografie door: Alyssa van Heyst)

#GR2022 #delft

#GR2022: Delftse ondernemers willen consistent beleid