10 maart 2022
Merijn van Grieken

#GR2022: Debat Rotterdam: Wie kies jij?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden de politieke kaarten opnieuw geschud. Welke partijen hebben een hart voor ondernemers en werkgevers in onze stad? Een verslag van het ondernemersdebat van VNO-NCW Rotterdam en MKB Rotterdam Rijnmond.

Voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Rotterdam spelen politieke keuzes een rol. De Rotterdamse lijsttrekkers van VVD, PvdA, Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, CDA, D66, DENK en Volt houden in Theater Zuidplein pitches, debatteren en reageren op bestellingen van Bouwend Rijnmond, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Regio Rotterdam, Urban Department Store Rotterdam en Rotterdam Partners.

Procedures versnellen en versimpelen
De bestelling van Bouwend Rijnmond luidt: ‘Het versnellen en versimpelen van procedures en vergunningsaanvragen is absolute noodzaak’. VVD: “Dit moet gebeuren, in combinatie met een ja-tenzij mentaliteit. We moeten accepteren dat ambtenaren fouten maken, anders krijgen we het nooit voor elkaar.” PvdA: “Woningbouw moet versnellen en wat daarvoor nodig is moet gebeuren.” CDA: “Bouwers moeten verantwoordelijkheid nemen. We moeten ruimte geven voor fouten, meedenken en werk op maat.” Leefbaar Rotterdam: “We willen dat het sneller gaat, maar het speelt elke keer bij de verkiezingen. Daarom willen wij een wethouder van mkb en ondernemerschap.” DENK: “Versneld bouwen oké, maar zoek ook naar de menselijke maat en naar minder regels voor ondernemers.” GroenLinks: “Ik ben trots op de regels en heldere vergunningen. Wel hebben we een sneller ambtenarenapparaat nodig. En ook: Sluit het vliegveld en bouw daar woningen op.”

Wethouder binnenstad
De bestelling van Urban Department Store Rotterdam luidt: “Voor een toekomstbestedig stadscentrum is een wethouder binnenstad een vereiste.” Voor VVD moet er een aanspreekpunt zijn voor de binnenstad. Leefbaar Rotterdam vindt dat niet alleen de binnenstad aandacht nodig heeft. “Ook de buitenwijken verwaarlozen.” DENK meent dat niet elk probleemgebied een eigen wethouder moet krijgen (‘dan wordt de raadszaal te klein’). Voor CDA is het niet de oplossing en vindt PvdA dat het stadsbestuur problemen in de binnenstad integraal moet oplossen.

Investeren in vestigings- en ondernemersklimaat
Eensgezind waren de partijen over de derde bestelling van Rotterdam Partners: ‘Rotterdam moet investeren in het vestigings- en ondernemersklimaat. Alleen een aantrekkelijke woonstad is niet genoeg’. Partijen zijn het erover eens dat er een goede mix moet zijn van verschillende functies zoals wonen, werken, ontspannen, infrastructuur en zorg. PvdA: ‘We moeten wijken bouwen om te leven. Bouwen we 1000 woningen dan moeten er ook 1000 arbeidsplaatsen komen.”

Cruciale doorgangswegen
Bij de stelling ‘Met het afsluiten van cruciale doorgangswegen (tunneltraverse) en vrije banen wordt er te weinig rekening gehouden met de belangen van ondernemers’ liepen de gemoederen vooral bij Leefbaar Rotterdam en GroenLinks hoog op. (De stemming in de zaal: 49% Ja, 16% Nee, 4% geen mening).
Volgens Leefbaar Rotterdam frustreert het alle Rotterdammers, niet alleen ondernemers. “De effecten waren er niet. Het is complete symboolpolitiek.” Volgens GroenLinks zijn de effecten wel meetbaar en is de luchtkwaliteit verbeterd. “Dit is een cruciale maatregel. Rotterdammers leven korter dan andere Nederlanders. Het is bizar dat we dwars door de stad een snelweg hebben.” PvdA: “Overal in Europa zijn binnensteden autoluw. We lopen daarin achter.” DENK: “Dit is automobilist keihard pesten.” CDA: “Soms moet frictie ontstaan. Als je een half uur in de file staat, denk je volgende keer na over andere manieren van vervoer.”

Meebetalen met techniekonderwijs
Dan de stelling: ‘Het bedrijfsleven moet meebetalen aan het nog beter maken van techniekonderwijs.’ (Stemming in de zaal: 44% Ja, 25% Nee, 5% Geen mening). Volt: “We hebben rolmodellen vanuit het bedrijfsleven nodig. Het meebetalen, financieel of initiatieven mogelijk maken, is een eigen investering in de toekomst.” PvdA is ook voor meebetalen. “Het bedrijfsleven kan een goede bijdrage leveren, bijvoorbeeld door leermeesters te leveren en zo kunnen stagiaires en toekomstig personeel kennismaken met hun bedrijf.” Voor VVD is onderwijs een primaire verantwoordelijkheid van de overheid. “Het moet geen verplichting zijn. Doet het bedrijfsleven het wel, hartstikke goed.” Leefbaar Rotterdam: “De bedrijfsscholen zoals vroeger zijn uit mijn hart gegrepen.” D66: “Er is een urgentie om vakmensen te krijgen. We moeten gewoon doen om te kijken wat werkt. We moeten studenten meenemen naar kansrijke banen.”

Vrijheid om te kiezen
Volgens Mai Elmar, voorzitter VNO-NCW Rotterdam & Regio Rijnmond en Pieter van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam, is het een groot goed om 16 maart in vrijheid te mogen kiezen. De organisaties hebben heeft het manifest ‘Rotterdam. Sterker door Ondernemers.’ Gepresenteerd en roepen ze op: “Betrek het bedrijfsleven bij de beslissingen van de toekomst.”

De partijen in een korte pitch
Imane Elfilali (Volt)
:
“We denken Europees maar gaan het lokaal doen. We staan voor een op waarde gedreven economie waarin duurzaamheid, welzijn en innovatie centraal staan.”

Richard Moti (PvdA):
“Echt nodig voor onze stad is dat we solidair zijn met elkaar. We zien de oorlog in Oekraïne en er komen duizenden vluchtelingen onze kant op. Juist nu is het zaak solidair te zijn.”

Robert Simons (Leefbaar Rotterdam):
“Wij houden van ondernemers. U genereert onze welvaart, onze banen, de vernieuwingen. Zeker het mkb en de zzp’ers zijn het cement van onze Rotterdamse samenleving. U moet meer gezien, gewaardeerd en gefaciliteerd worden.”

Stephan Leewis (GroenLinks)
“De klimaat-, woon- en energiecrisis vraagt om een partij met een visie. Met de wethouder Mobiliteit en Duurzaamheid hebben we met het bedrijfsleven een klimaatakkoord geschreven. We durfden te kiezen voor een ander soort mobiliteit in de stad en ruimte gegeven voor mkb-activiteiten.”

Diederik van Dommelen (VVD):
“Ik ben enorm verbaasd over het sentiment over het bedrijfsleven. Het lijkt wel of we het bedrijfsleven het land uit jagen. Realiseren mensen zich wel dat het banen oplevert? We moeten het bedrijfsleven koesteren.”

Faouzi Achbar (DENK):
“We hebben ons de afgelopen vier jaar ingezet voor de ondernemers en dat blijven we doen. Ondernemers zijn na de coronacrisis bezig hun zaken op orde te krijgen. Als gemeente moeten we kijken waarin we ondernemers nog meer kunnen faciliteren.”

Joan Nunnely (kandidaat nummer 3) D66:
“Ik ben vanaf 2002 zelf ondernemer. We kunnen nog veel meer en beter kunnen luisteren naar ondernemers. D66 wil veel meer gebruik maken van de kennis van ondernemers en expertise van de stad.”

Christine Eskens, CDA:
“Met een deltaplan moeten we na de coronacrisis de stad helpen er weer bovenop te komen. Er komt nog een groter probleem op ons af: de mismatch tussen beroepskeuze van jongeren en het tekort aan werknemers. Daar zetten we vol op in.”

Fotoreportage

#GR2022: Debat Rotterdam: Wie kies jij?