16 maart 2022

Amsterdam druk in de weer met noodopvang

Op woensdagochtend 9 maart heeft het ondernemersontbijt van VNO-NCW Metropool Amsterdam (MRA) plaatsgevonden. Zo’n 80 ondernemers en stakeholders hadden hun weg gevonden naar ‘de Hallen’ in Amsterdam West. 

Wethouder en GroenLinks lijsttrekker Rutger Groot Wassink en de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk stonden uitgebreid stil bij de ontwikkelingen in Oekraïne en de activiteiten welke op dit moment worden uitgevoerd door het lokaal en provinciaal bevoegd gezag om noodopvang de regelen voor de vluchtelingenstroom welke op gang is gekomen.

Economie
"De metropoolregio is economisch de krachtigste regio van Nederland en de laatste 30 jaar de snelst groeiende ‘by far’. De ondernemerschapsdynamiek in de MRA is nergens te evenaren maar de regio is in onbalans. De economische productie trekt een enorme wissel op inclusiviteit en ecologie. Economische groei moet niet het doel zijn maar ‘brede welvaart’", aldus Otto Raspe, hoofd Research Regio’s van de Rabobank die een tipje van de sluier van een binnenkort te openbaren monitor rondom ‘brede welvaart’ in de metropool Amsterdam toelichtte.

Cultuur
De directeur van het Van Gogh museum Emilie Gordenker heeft geïnvesteerd om de draai te maken naar meer lokaal en Europees bezoek en sprak haar hoop uit daar nu profijt van te hebben. De Aziatische bezoekers blijven weg en ook gelet op de situatie in Oekraïne zullen de Amerikaanse bezoeker mogelijk ook voorlopig wegblijven, aldus Gordenker. "We doen veel meer dan Van Gogh. De cultuur in deze stad moeten we koesteren maar wij als culturele instanties moeten ook goed nadenken wat onze positie is ten opzichte van anderen. De menselijke maat is voor ons de toekomst."

Arbeidsmarkt
Hans de Kok van PriceWise ging in op de ‘war on talent’ welke ontketend is op de arbeidsmarkt. De verhuizing van het bedrijf naar de rand van Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat de samenstelling van het personeel ook is gewijzigd. Op dit moment komt veel meer personeel van buiten Amsterdam.

Schiphol
Het belang van de luchthaven is voor het vestigingsklimaat in de MRA maar in feite voor heel Nederland van groot belang. Schiphol is een echte mainport, echter ongelimiteerde groei is een gepasseerd station, aldus commissaris Van Dijk. "Gelet op de impact op de leefomgevingskwaliteit en de woningbouwopgave zal Schiphol een verduurzamingsslag voor de luchtvaartsector moeten faciliteren en aan moeten moedigen."

Amsterdam druk in de weer met noodopvang