Waterschappen

Een sterke vertegenwoordiging van ondernemers vergroot de expertise en het maatschappelijk draagvlak van de waterschappen. Veel zaken waarover de waterschappen beslissen, raken het bedrijfsleven direct.

Behoud de geborgde zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur in de besturen van waterschappen. Op 22 juni 2020 heeft de Tweede Kamer advies van de commissie Boelhouwer om de geborgde zetels los te laten naast zich neergelegd. VNO-NCW West heeft namens het bedrijfsleven geadviseren de geborgde zetels in stand te houden. Afschaffing leidt tot minder expertise, legitimiteit en draagvlak voor de waterschapsbesturen.

De verzekering van ondernemers in de waterschapsbesturen is goed omdat:

  • Zij zorgen voor kennis en maatschappelijk draagvlak,
  • ​Z​ij 25 procent, in 2020 ruim 750 miljoen, bijdragen aan de uitvoeringskosten van waterschappen.

No Results found.