Provinciaal beleid

Grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, ruimte om te ondernemen en mobiliteit, vragen om beleid dat over gemeentegrenzen kan kijken. VNO-NCW West vraagt de provincie nadrukkelijker dan voorheen de regierol op te pakken. Met als doel dat gemeenten verder kijken dan de belangen binnen de grenzen van hun eigen dorp of stad.

Zorg voor een afgewogen balans tussen steden en landelijk gebied en tussen gemeenten. Ondernemerschap is gebaat bij een regionaal sterke economische structuur. Dit bestaat onder meer uit een aantrekkelijk ondernemersklimaat en voldoende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.
De provincie is een belangrijke speler voor het bedrijfsleven vanwege:

  • positie als vergunningsverlener;
  • invloed op bestemmingsplannen;
  • rol als aanbesteder.

No Results found.