Gemeentelijk beleid

Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt.

​Betrek het bedrijfsleven bij het opstellen van de gemeentelijke economische agenda. Voor veel ondernemers is de gemeente de bestuurslaag waarmee zij het meest te maken hebben. Belangrijk in het beleid van gemeenten is:

  • een onderscheidende, regionale economische agenda gericht op duurzame groei,
  • gezamenlijke aanpak van grote actuele maatschappelijke thema’s,
  • een mkb-vriendelijk ondernemersklimaat zonder beklemmende regelgeving en teveel bureaucratie.

No Results found.