Europese Unie

Ondernemers kiezen voor een goed functionerend Europa, waarin Nederland stevig is verankerd. De regelgeving vanuit Brussel moet gericht zijn op versterken van de concurrentiekracht van het Nederlandse en Europese bedrijfsleven.

​Werk aan een betere Europese Unie, met sterk leiderschap en een duidelijke visie op effectieve Europese samenwerking. Nederland is als handelsland gebaat bij een sterk en stabiel Europa, dat gezamenlijk grote vraagstukken aanpakt.
Een sterke Europese Unie zet in op:

  • ​democratische besluitvorming, waarbij lidstaten meer invloed hebben;
  • meer efficiëntie, minder bureaucratie;
  • meer daadkracht bij grensoverschrijdende uitdagingen, zoals klimaat, immigratie en veiligheid.​

No Results found.