Belastingen

Minder belastingdruk op het bedrijfsleven. In de huidige mondiale, sterk competitieve economie is een concurrerend fiscaal vestigingsklimaat een belangrijke factor. Een goed belastingstelstel stimuleert ondernemerschap en investeringen.

Verlicht de belastingdruk voor het bedrijfsleven. Hierdoor wordt ondernemerschap aantrekkelijker en de internationale concurrentiepositie van Nederland sterker. Richt het belastingstelsel in zodat:

  • het hoge vennootschapstarief wordt verlaagd,
  • het lage vennootschapstarief wordt verlaagd,
  • de werkgeverslasten structureel worden verlaagd,
  • het WBSO-budget voor research & development wordt verhoogd,
  • het tarief van box 2 wordt verlaagd,
  • de 30%-regeling voor expats behouden blijft.​​

No Results found.