Bedrijventerreinen

Ruimtelijke ordening is van grote invloed op economische groei. Bedrijven hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen ondernemen, werkgelegenheid te bieden en producten te vervoeren.

Gebruik bedrijventerreinen niet voor woningbouw! De Randstad staat voor een enorme woningbouwopgave en bereikbaarheidsuitdagingen, maar het bijkomende vraagstuk over werken moet niet worden ondergesneewd. In veel gevallen wordt gekeken naar bedrijventerrein als woningbouwlocatie, zoals bij Schieoevers en de Waarderpolder. Deze en andere bedrijventerreinen zijn hard nodig om ondernemerschap de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Bedrijventerrein is om te werken, niet om te wonen!

Voldoende ruimte om te werken is nodig omdat:

  • voor iedere tien nieuwe inwoners 5 nieuwe arbeidsplaatsen nodig zijn;
  • bedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen, anders vertrekken ze;
  • wonen en werken op dezelfde plek onvermijdelijk leidt tot klachten van bewoners.​

Regio Den Haag

Ontwikkel een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van bedrijventerrein in Den Haag. Wanneer de provincie Zuid-Holland, gemeenten in de regio Haaglanden en het gezamenlijke Haagse bedrijfsleven de krachten bundelen, kan worden ingespeeld op de toenemende vraag naar zowel bedrijventerrein als woningen.
VNO-NCW Den Haag streeft naar:

  • een goede samenwerking en uitwisseling van informatie met de besturen van de bedrijventerreinen;
  • een gezamenlijke visie zodat genoeg en passende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen behouden blijft en gecreëerd wordt;
  • een gezamenlijke visie op functiemenging zodat woningbouw de gevestigde bedrijven niet in hun functioneren belemmert.

Metropoolregio Amsterdam

Houd de woningbouwopgave ver van bedrijventerrein. De komende jaren staat de metropoolregio Amsterdam voor een grote woningbouwopgave. Bedrijventerrein is géén geschikte woningbouwlocatie. Daar moet ruimte zijn om te ​ondernemen, om stoffen uit te stoten, geluid te maken en stoffen te produceren.

  • Los de woningbouwopgave op provinciaal niveau op.
  • Verdicht omliggende steden​​ of breid ze uit.
  • ​Voorkom een ‘waterbedeffect’ waarbij woningnood in Amsterdam wordt opgelost, maar problemen ontstaan voor de industrie.

No Results found.