Bedrijventerrein

Ruimtelijke ordening is van grote invloed op economische groei. Bedrijven hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen ondernemen, werkgelegenheid te bieden en producten te vervoeren.

Gebruik bedrijventerreinen niet voor woningbouw! De Randstad staat voor een enorme woningbouwopgave en bereikbaarheidsuitdagingen, maar het bijkomende vraagstuk over werken moet niet worden ondergesneewd. In veel gevallen wordt gekeken naar bedrijventerrein als woningbouwlocatie, zoals bij Schieoevers en de Waarderpolder. Deze en andere bedrijventerreinen zijn hard nodig om ondernemerschap de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Bedrijventerrein is om te werken, niet om te wonen!

Voldoende ruimte om te werken is nodig omdat:

  • voor iedere tien nieuwe inwoners 5 nieuwe arbeidsplaatsen nodig zijn;
  • bedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen, anders vertrekken ze;
  • wonen en werken op dezelfde plek onvermijdelijk leidt tot klachten van bewoners.​

No Results found.