Aanbestedingen

Aanbestedingen bieden grote kansen op het gebied van het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Bovendien kan innovatie worden bevorderd, wanneer minder focus komt op de laagste prijs en meer op duurzame en inclusieve criteria.

Geef meer gewicht aan duurzame criteria bij inkoop. Uit onderzoek onder Groene Groeiers blijkt dat veel groene ondernemers geen kans maken bij aanbesteden.
Overheid, zorg voor meer ruimte voor duurzaam aanbesteden door:

  • de dialoog met de markt over duurzame selectiecriteria beter op te zoeken,
  • duurzaamheidsexperts meer te betrekken bij de inkoop,​
  • de ruimte die de wet aanbesteden biedt beter te benutten.

No Results found.