Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Veiligheid  >  Veiligheid Amsterdam

Skip Navigation Linksamsterdam

 
 

 

​Criminaliteit kost bedrijven jaarlijks miljarden euro’s. Dit leidt tot minder groei en in sommige gevallen zelfs tot faillissement van bedrijven. Daarnaast heeft criminaliteit een negatief effect op het vestigingsklimaat van de regio.
VNO-NCW Metropool Amsterdam heeft veiligheid hoog op de agenda staan en steunt de discussie van lokale belangengroepen. Daarnaast participeert VNO-NCW in de regionale platforms criminaliteitsbeheersing (RPC’s) in de Metropool Amsterdam ( Amsterdam en Zuid Kennemerland). In deze platforms werken ondernemersverenigingen, gemeenten, politie en openbare ministeries samen om criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven effectief te bestrijden.

Enkele initiatieven zijn:

  • DNA-spray,
  • Cameratoezicht op parkeerterreinen,
  • Trainingen overvalpreventie,
  • Trainingen cybercrime,
  • Collectieve beveiliging bedrijventerreinen,
  • Keurmerk voor veilige bedrijventerreinen.​

Meer informatie: Petra Tiel​

Lobbypunten