Woningbouw Amsterdam

De vraag naar huizen leidt bij veel gemeenten tot een bouwwoede waarbij het oog vaak valt op bedrijventerreinen. Bedrijven hebben voldoende ruimte nodig om te kunnen ondernemen, werkgelegenheid te bieden en producten te vervoeren. VNO-NCW Metropool Amsterdam maakt zich hard voor het behoud van bestaande en geplande bedrijventerreinen in de regio.

Houd de woningbouwopgave ver van bedrijventerrein. De komende jaren staat de metropoolregio Amsterdam voor een grote woningbouwopgave. Bedrijventerrein is géén geschikte woningbouwlocatie. Daar moet ruimte zijn om te ​ondernemen, om stoffen uit te stoten, geluid te maken en stoffen te produceren.

  • Los de woningbouwopgave op provinciaal niveau op.
  • Verdicht omliggende steden​​ of breid ze uit.
  • ​Voorkom een ‘waterbedeffect’ waarbij woningnood in Amsterdam wordt opgelost, maar problemen creëert voor de industrie.

No Results found.