Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking moet treden, voegt 26 wetten over de leefomgeving samen. Het gaat om wetten op het gebied van bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De wet zorgt voor een overzichtelijk speelveld voor ondernemers.

Betrek het bedrijfsleven bij de gebiedsplannen van​​ gemeenten. De toekomstige Omgevingswet zorgt voor nieuwe, snellere en goedkopere wetgeving, maar enkel wanneer ondernemers betrokken worden bij de uitvoering.
Bij de verdere uitwerking van de Omgevingswet is het belangrijk dat:

  • het bedrijfsleven wordt betrokken bij het opstellen van de omgevingsplannen;
  • de regels die hun waarde hebben bewezen, zoals het werken met algemene regels in plaats van specifieke vergunningseisen, blijven voortbestaan;
  • ​bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij hun investeringen niet verloren zien gaan door onvoorspelbare beleidskeuzes. Betrek dus het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van een lange termijn visie.

No Results found.